ஆடம் லல்லானா

ஆடம் டேவிட் லல்லானா - பிரைட்டன் & ஹோவ் ஆல்பியன், லிவர்பூல் எஃப்சி, லிவர்பூல் எஃப்சி யு 23, சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி, ஏஎஃப்சி போர்ன்மவுத்

பிரைட்டன் & ஹோவ் ஆல்பியன் பிரைட்டன் & ஹோவ் ஆல்பியன் இங்கிலாந்து
மிட்ஃபீல்டர்
07/2020 - 06/2023
# 14
07/2014 - 07/2020 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி மிட்ஃபீல்டர்
02/2018 - 02/2018 லிவர்பூல் எஃப்சி யு 23 லிவர்பூல் எஃப்சி யு 23 மிட்ஃபீல்டர்
11/2007 - 06/2014 சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி மிட்ஃபீல்டர்
10/2007 - 11/2007 AFC போர்ன்மவுத் AFC போர்ன்மவுத் மிட்ஃபீல்டர்
07/2006 - 10/2007 சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி மிட்ஃபீல்டர்
07/2004 - 06/2006 சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி [இளைஞர்கள்] மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
கிளப் உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா இரண்டு 0 1 1 0 0 0 0 »கிளப் WC- போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 9 0 4 5 இரண்டு 1 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
யூரோபா லீக் UEFA பதினைந்து 3 12 3 4 1 0 0 »EL- போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 216 30 155 61 94 17 0 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஷிப் இங்கிலாந்து 87 13 76 பதினொன்று 28 4 0 0 »சாம்பியன்ஷிப்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து 18 6 16 இரண்டு 7 0 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 27 5 இருபது 7 3 3 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் ஒன் இங்கிலாந்து 83 2. 3 76 7 22 6 0 0 »லீக் ஒன்-போட்டிகள்
FA சமூக கேடயம் இங்கிலாந்து 1 0 0 1 0 0 0 0 »காம். கேடயம்-போட்டிகள்
யு 23 பிரீமியர் லீக் டிவ். 1 இங்கிலாந்து 1 0 1 0 0 0 0 1 23 U23 PL Div.1- போட்டிகள்
& தொகை 459 80 361 98 160 32 0 1 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 3 0 1 இரண்டு 1 1 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா 4 இரண்டு 4 0 0 1 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 18 1 பதினொன்று 7 10 1 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ UEFA 3 0 3 0 இரண்டு 0 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி UEFA 6 0 4 இரண்டு 3 0 0 0 »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள்
& தொகை 3. 4 3 2. 3 பதினொன்று 16 3 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்