அட்னன் ஜானுஜாஜ்

அட்னான் ஜானுஜாஜ் - ரியல் சோசிடாட், மான்செஸ்டர் யுனைடெட், சுந்தர்லேண்ட் ஏஎஃப்சி, சுந்தர்லேண்ட் ஏஎஃப்சி யு 23, மான்செஸ்டர் யுனைடெட் யு 21, போருசியா டார்ட்மண்ட், ஆர்எஸ்சி ஆண்டர்லெக்ட்

உண்மையான சமூகம் உண்மையான சமூகம் ஸ்பெயின்
மிட்ஃபீல்டர்
07/2017 - 06/2022
# லெவன்
07/2017 - 07/2017 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
08/2016 - 06/2017 சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. மிட்ஃபீல்டர்
11/2016 - 11/2016 சுந்தர்லேண்ட் AFC U23 சுந்தர்லேண்ட் AFC U23 மிட்ஃபீல்டர்
01/2016 - 08/2016 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
01/2016 - 05/2016 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் யு 21 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் யு 21 மிட்ஃபீல்டர்
08/2015 - 01/2016 போருசியா டார்ட்மண்ட் போருசியா டார்ட்மண்ட் மிட்ஃபீல்டர்
05/2013 - 08/2015 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
08/2012 - 06/2015 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் யு 21 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் யு 21 மிட்ஃபீல்டர்
07/2011 - 06/2013 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் [இளைஞர்கள்] மிட்ஃபீல்டர்
07/2010 - 06/2011 ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் [இளைஞர்கள்] மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA இரண்டு 0 1 1 0 0 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். UEFA இரண்டு 0 இரண்டு 0 இரண்டு 0 0 0 »CL QF- பொருத்தங்கள்
யூரோபா லீக் UEFA 18 1 பதினொன்று 7 5 1 0 0 »EL- போட்டிகள்
பன்டெஸ்லிகா ஜெர்மனி 6 0 0 6 0 0 0 0 Und பன்டெஸ்லிகா போட்டிகள்
டி.எஃப்.பி-போகல் ஜெர்மனி 1 0 0 1 0 0 0 0 »டி.எஃப்.பி-போகல்-போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 75 5 42 33 இருபது பதினொன்று 1 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து 5 0 3 இரண்டு 0 1 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 6 1 4 இரண்டு 1 1 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
FA சமூக கேடயம் இங்கிலாந்து 1 0 0 1 0 0 0 0 »காம். கேடயம்-போட்டிகள்
யு 23 பிரீமியர் லீக் டிவ். 1 இங்கிலாந்து 9 4 9 0 7 0 0 0 23 U23 PL Div.1- போட்டிகள்
முதல் பிரிவு ஸ்பெயின் 87 9 ஐம்பது 37 36 9 0 0 »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள்
கோபா டெல் ரே ஸ்பெயின் பதினொன்று 5 8 3 7 இரண்டு 0 0 »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள்
சூப்பர் கோப்பை ஸ்பெயின் 1 0 0 1 0 0 0 0 »சூப்பர் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை 224 25 130 94 78 25 1 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா இரண்டு 1 இரண்டு 0 இரண்டு 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 6 0 1 5 1 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி UEFA 3 0 1 இரண்டு 1 0 0 0 »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள்
நேஷன்ஸ் லீக் ஏ UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »என்.எல் ஏ-போட்டிகள்
& தொகை 12 1 4 8 4 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்