ஆலன் போகிசிக்ஆலன் போகிசிக் - மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி, லாசியோ ரோமா, ஜுவென்டஸ், ஒலிம்பிக் மார்சேய், ஏஎஸ் கேன்ஸ், ஹஜ்துக் பிளவு

07/2000 - 06/2003 மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி முன்னோக்கி
07/1997 - 06/2000 லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் முன்னோக்கி
07/1996 - 06/1997 ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் முன்னோக்கி
11/1993 - 06/1996 லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் முன்னோக்கி
07/1992 - 10/1993 ஒலிம்பிக் மார்சேய் ஒலிம்பிக் மார்சேய் முன்னோக்கி
07/1991 - 06/1992 ஏ.எஸ் கேன்ஸ் ஏ.எஸ் கேன்ஸ் முன்னோக்கி
07/1987 - 06/1991 ஹஜ்துக் பிளவு ஹஜ்துக் பிளவு முன்னோக்கி
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்


கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
இன்டர் கான்டினென்டல் கோப்பை ஃபிஃபா 1 0 1 0 0 0 0 0 »இன்டர். கோப்பை-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 26 பதினொன்று இருபத்து ஒன்று 5 6 இரண்டு 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
யூரோபா லீக் UEFA 14 இரண்டு 13 1 6 3 0 0 »EL- போட்டிகள்
கோப்பை வென்றவர்கள் கோப்பை UEFA 3 1 0 3 0 1 0 0 »CWC- போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 68 22 59 9 28 7 0 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து 7 0 4 3 இரண்டு 0 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து இரண்டு 0 1 1 1 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் 1 பிரான்ஸ் ஐம்பது 26 47 3 14 6 0 0 Ig லிகு 1-போட்டிகள்
பிரஞ்சு கோப்பை பிரான்ஸ் 1 0 0 1 0 0 0 0 »போட்டி கோப்பை
ஒரு தொடர் இத்தாலி 137 35 115 22 43 8 1 3 »சீரி ​​ஏ-போட்டிகள்
இத்தாலிய கோப்பை இத்தாலி 17 8 13 4 6 1 0 0 »கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை 326 105 274 52 106 28 1 3 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்


குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .


சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 3 0 3 0 1 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா 10 5 10 0 5 0 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப்ஸ் ஃபிஃபா 1 1 1 0 1 0 0 0 »WCQ ப்ளே-ஆஃப்-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 13 1 13 0 7 1 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி UEFA 12 இரண்டு பதினொன்று 1 4 0 0 0 »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள்
& தொகை 40 9 39 1 19 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
யூரோ [U21] UEFA 5 இரண்டு 5 0 1 0 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
& தொகை U21 5 இரண்டு 5 0 1 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்


ஆண்டின் சிறந்த வீரர்

குரோஷியா குரோஷியா சாம்பியன்ஸ் 1993


அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

பிரான்ஸ் லீக் 1 1992/1993