அலெக்ஸ் இவோபி

அலெக்சாண்டர் சுகா ஐவோபி - எவர்டன் எஃப்சி, அர்செனல் எஃப்சி, ஆர்சனல் எஃப்சி யு 23எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இங்கிலாந்து
முன்னோக்கி
08/2019 - 06/2024
# 17
09/2013 - 08/2019 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி முன்னோக்கி
07/2013 - 06/2017 அர்செனல் எஃப்சி யு 23 அர்செனல் எஃப்சி யு 23 முன்னோக்கி
07/2012 - 06/2016 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி [இளைஞர்கள்] முன்னோக்கி
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 9 1 6 3 4 0 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
யூரோபா லீக் UEFA 17 இரண்டு 9 8 5 0 0 0 »EL- போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 148 13 102 46 76 இரண்டு 0 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து 13 1 பதினொன்று இரண்டு 8 0 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 18 இரண்டு 14 4 5 1 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
FA சமூக கேடயம் இங்கிலாந்து 1 0 1 0 1 0 0 0 »காம். கேடயம்-போட்டிகள்
யு 23 பிரீமியர் லீக் டிவ். 1 இங்கிலாந்து 1 0 1 0 0 0 0 0 23 U23 PL Div.1- போட்டிகள்
யு 23 பிரீமியர் லீக் டிவ். 2 இங்கிலாந்து 9 இரண்டு 9 0 3 0 0 0 23 U23 PL Div.2- போட்டிகள்
& தொகை 216 இருபத்து ஒன்று 153 63 102 3 0 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
இளைஞர் லீக் [அன்பே] UEFA பதினைந்து 4 13 இரண்டு 1 1 0 0 »யூத் லீக் [அன்பே] -மாட்சுகள்
நெக்ஸ்ட்ஜென் தொடர் [Yth] UEFA இரண்டு 0 0 இரண்டு 0 0 0 0 »நெக்ஸ்ட்ஜென் [அன்பே] -மாட்சுகள்
& இளைஞர்கள் தொகை 17 4 13 4 1 1 0 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 3 0 1 இரண்டு 1 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஆப்பிரிக்கா ஃபிஃபா 4 இரண்டு 3 1 இரண்டு 0 0 0 »WCQ ஆப்பிரிக்கா-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 19 3 16 3 பதினொன்று 1 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
ஆப்பிரிக்கா கோப்பை CAF 7 1 6 1 3 0 0 0 »ஆப்பிரிக்கா கோப்பை-போட்டிகள்
ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். CAF பதினொன்று 3 9 இரண்டு 4 0 0 0 »அஃப்ர். கோப்பை QF- போட்டிகள்
& தொகை 44 9 35 9 இருபத்து ஒன்று 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U17] ஃபிஃபா 1 0 0 1 0 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
& தொகை U17 1 0 0 1 0 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்