அலெக்ஸ் ரோல்டன்

அலெக்சாண்டர் ரோல்டன் - சியாட்டில் சவுண்டர்கள், டகோமா டிஃபையன்ஸ், சியாட்டில் சவுண்டர்கள் 2, எம்எல்எஸ் பிசி நெமஸிஸ், சியாட்டில் ரெட்ஹாக்ஸ்சியாட்டில் சவுண்டர்கள் சியாட்டில் சவுண்டர்கள் பயன்கள்
முன்னோக்கி
02/2018 - 12/2021
# 16
03/2020 - 11/2020 டகோமா டிஃபையன்ஸ் டகோமா டிஃபையன்ஸ் முன்னோக்கி
03/2019 - 12/2019 டகோமா டிஃபையன்ஸ் டகோமா டிஃபையன்ஸ் முன்னோக்கி
03/2018 - 12/2018 சியாட்டில் சவுண்டர்கள் 2 சியாட்டில் சவுண்டர்கள் 2 முன்னோக்கி
01/2018 - 01/2018 எம்.எல்.எஸ் பிசி நெமஸிஸ் எம்.எல்.எஸ் பிசி நெமஸிஸ் மிட்ஃபீல்டர்
01/2014 - 12/2017 சியாட்டில் ரெட்ஹாக்ஸ் சியாட்டில் ரெட்ஹாக்ஸ் மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
CONCACAF சாம்பியன்ஸ் லீக் CONCACAF இரண்டு 0 0 இரண்டு 0 0 0 0 ON CONCACAF CL- போட்டிகள்
மேஜர் லீக் சாக்கர் பயன்கள் ஐம்பது 0 19 31 பதினொன்று 4 0 0 »எம்.எல்.எஸ்-போட்டிகள்
யுஎஸ்எல் சாம்பியன்ஷிப் பயன்கள் பதினைந்து இரண்டு 13 இரண்டு 8 இரண்டு 0 0 »யுஎஸ்எல் சி-போட்டிகள்
யு.எஸ் ஓபன் கோப்பை பயன்கள் இரண்டு 0 1 1 0 இரண்டு 0 0 »திறந்த கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை 69 இரண்டு 33 36 19 8 0 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .