அர்செனல் எஃப்சி Standard ஸ்டாண்டர்ட் லீஜுக்கு எதிரான பதிவு

அர்செனல் எஃப்சி Standard ஸ்டாண்டர்ட் லீஜுக்கு எதிரான பதிவுசாம்பியன்ஸ் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 இரண்டு : 0
தொலைவில் 1 1 0 0 3 : இரண்டு
& தொகை இரண்டு இரண்டு 0 0 5 : இரண்டு
யூரோபா லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 4 : 0
தொலைவில் 1 0 1 0 இரண்டு : இரண்டு
& தொகை இரண்டு 1 1 0 6 : இரண்டு
கோப்பை வென்றவர்கள் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 3 : 0
தொலைவில் 1 1 0 0 7 : 0
& தொகை இரண்டு இரண்டு 0 0 10 : 0
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 3 0 0 9 : 0
தொலைவில் 3 இரண்டு 1 0 12 : 4
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 6 5 1 0 இருபத்து ஒன்று : 4
சாம்பியன்ஸ் லீக்
2009/2010 குழு எச் அர்செனல் எஃப்சி - நிலையான கார்க் 2: 0 (2: 0)
2009/2010 குழு எச் நிலையான கார்க் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 3 (2: 1)
கோப்பை வென்றவர்கள் கோப்பை
1993/1994 2. சுற்று நிலையான கார்க் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 7 (0: 4)
1993/1994 2. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - நிலையான கார்க் 3: 0 (1: 0)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்

மெக்ஸிகோ கால்பந்து வீரர்கள் பெயர்கள் மற்றும் எண்கள்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ருக் ப்ரெஸ்ட்

ருக் ப்ரெஸ்ட்

டாரில் கீ

டாரில் கீ

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018


வகைகள்