அருபா

அருபா தேசிய அணிஅருபாவின் ஸ்லைடுஷோ
CONCACAF NLB குழு சி 09/09/2019 TO ஆன்டிகுவா & பார்புடா ஆன்டிகுவா & பார்புடா 1: 2 (1: 1)
CONCACAF NLB குழு சி 10/12/2019 TO ஜமைக்கா ஜமைக்கா 0: 2 (0: 1)
CONCACAF NLB குழு சி 10/16/2019 எச் ஜமைக்கா ஜமைக்கா 0: 6 (0: 4)
CONCACAF NLB குழு சி 11/16/2019 TO கயானா கயானா 2: 4 (2: 2)
CONCACAF NLB குழு சி 11/18/2019 எச் ஆன்டிகுவா & பார்புடா ஆன்டிகுவா & பார்புடா 2: 3 (1: 1)
WCQ CONCACAF குழு பி 03/28/2021 எச் சுரினேம் சுரினேம் -: -
WCQ CONCACAF குழு பி 03/30/2021 TO பெர்முடா பெர்முடா -: -
WCQ CONCACAF குழு பி 06/02/2021 TO கெய்மன் தீவுகள் கெய்மன் தீவுகள் -: -
WCQ CONCACAF குழு பி 06/05/2021 எச் கனடா கனடா -: -
சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் »

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ருக் ப்ரெஸ்ட்

ருக் ப்ரெஸ்ட்

டாரில் கீ

டாரில் கீ

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018


வகைகள்