அட்லெடிகோ மாட்ரிட் V வில்லார்ரியல் சி.எஃப்

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் V வில்லார்ரியல் சி.எஃப்UI- கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 இரண்டு : 0
தொலைவில் 1 0 0 1 0 : இரண்டு
& தொகை இரண்டு 1 0 1 இரண்டு : இரண்டு
முதல் பிரிவு எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 19 10 5 4 31 : 19
தொலைவில் 19 4 6 9 இருபது : 29
& தொகை 38 14 பதினொன்று 13 51 : 48
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இருபது பதினொன்று 5 4 33 : 19
தொலைவில் இருபது 4 6 10 இருபது : 31
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 40 பதினைந்து பதினொன்று 14 53 : ஐம்பது
முதல் பிரிவு
2020/2021 25. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 2 (0: 1)
2020/2021 5. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 0: 0 (0: 0)
2019/2020 25. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 3: 1 (1: 1)
2019/2020 16. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
2018/2019 25. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 2: 0 (1: 0)
2018/2019 9. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 0)
2017/2018 29. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (0: 1)
2017/2018 10. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 1: 1 (0: 0)
2016/2017 34. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 0: 1 (0: 0)
2016/2017 15. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 0 (2: 0)
2015/2016 25. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 0: 0 (0: 0)
2015/2016 6. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0 (1: 0)
2014/2015 34. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 1 (0: 0)
2014/2015 15. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 0: 1 (0: 0)
2013/2014 32. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 1: 0 (1: 0)
2013/2014 13. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 1)
2011/2012 38. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 1 (0: 0)
2011/2012 19. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 3: 0 (1: 0)
2010/2011 27. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 3: 1 (1: 1)
2010/2011 8. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (1: 0)
2009/2010 33. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (2: 0)
2009/2010 14. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 1: 2 (1: 0)
2008/2009 27. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 3: 2 (0: 1)
2008/2009 8. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 4 (0: 2)
2007/2008 30. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 0 (2: 0)
2007/2008 11. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 3: 4 (2: 2)
2006/2007 29. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 1 (0: 1)
2006/2007 10. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 3: 1 (2: 1)
2005/2006 28. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (1: 0)
2005/2006 9. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 1: 1 (1: 0)
2004/2005 24. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 2 (0: 2)
2004/2005 5. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 1: 0 (1: 0)
2003/2004 30. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
2003/2004 11. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 1: 0 (0: 0)
2002/2003 35. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 3: 2 (1: 2)
2002/2003 16. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 3 (3: 2)
1998/1999 29. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 2: 2 (0: 2)
1998/1999 10. சுற்று வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (1: 0)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ருக் ப்ரெஸ்ட்

ருக் ப்ரெஸ்ட்

டாரில் கீ

டாரில் கீ

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018


வகைகள்