போருசியா டார்ட்மண்ட் »மேலாளர் வரலாறு

போருசியா டார்ட்மண்ட் »மேலாளர் வரலாறுகாலம் மேலாளர் நாடு பிறந்தவர்
07/01/2021 - 06/30/2024 மார்கோ ரோஸ் ஜெர்மனி 09/11/1976
12/13/2020 - 06/30/2021 எடின் டெர்சிக் ஜெர்மனி 10/30/1982
07/01/2018 - 12/12/2020 லூசியன் பாவ்ரே சுவிட்சர்லாந்து 11/02/1957
12/10/2017 - 06/30/2018 பீட்டர் ஸ்டாகர் ஆஸ்திரியா 04/11/1966
07/01/2017 - 12/09/2017 பீட்டர் போஸ் நெதர்லாந்து 11/21/1963
07/01/2015 - 05/30/2017 தாமஸ் துச்செல் ஜெர்மனி 08/29/1973
07/01/2008 - 06/30/2015 ஜூர்கன் க்ளோப் ஜெர்மனி 06/16/1967
03/13/2007 - 05/19/2008 தாமஸ் டால் ஜெர்மனி 04/09/1966
12/19/2006 - 03/12/2007 ஜூர்கன் ரோபர் ஜெர்மனி 12/25/1953
07/01/2004 - 12/18/2006 பெர்ட் வான் மார்விஜ் நெதர்லாந்து 05/19/1952
07/01/2000 - 06/30/2004 மத்தியாஸ் சம்மர் ஜெர்மனி 09/05/1967
04/14/2000 - 06/30/2000 உடோ லட்டெக் ஜெர்மனி 01/16/1935
02/08/2000 - 04/13/2000 பெர்ன்ட் க்ராஸ் ஆஸ்திரியா 05/08/1957
07/01/1998 - 02/07/2000 மைக்கேல் ஸ்கிபே ஜெர்மனி 08/04/1965
07/01/1997 - 06/30/1998 நெவியோ ஸ்கலா இத்தாலி 11/22/1947
07/01/1991 - 06/30/1997 ஓட்மார் ஹிட்ஸ்பீல்ட் ஜெர்மனி 01/12/1949
07/01/1988 - 06/30/1991 ஹார்ஸ்ட் கோப்பெல் ஜெர்மனி 05/17/1948
04/20/1986 - 06/30/1988 ரெய்ன்ஹார்ட் சஃப்டிக் ஜெர்மனி 01/23/1952
07/01/1985 - 04/20/1986 பால் செர்னாய் ஹங்கேரி 10/21/1932
10/28/1984 - 06/30/1985 எரிச் ரிப்பெக் ஜெர்மனி 06/13/1937
10/25/1984 - 10/27/1984 ரெய்ன்ஹார்ட் சஃப்டிக் ஜெர்மனி 01/23/1952
07/01/1984 - 10/24/1984 டிமோ கொனியட்ஸ்கா ஜெர்மனி 08/02/1938
11/16/1983 - 06/30/1984 ஹார்ஸ்ட் ஃபிரான்ஸ் ஜெர்மனி 06/17/1940
10/31/1983 - 11/15/1983 ஹான்ஸ்-டைட்டரிப்பென்ஹவுர் ஜெர்மனி 10/16/1943
10/24/1983 - 10/30/1983 ஹெல்முட் விட்டே ஜெர்மனி 07/15/1941
07/01/1983 - 10/23/1983 உலி மஸ்லோ ஜெர்மனி 07/06/1938
04/06/1983 - 06/30/1983 ஹெல்முட் விட்டே ஜெர்மனி 07/15/1941
07/01/1982 - 04/05/1983 கார்ல்ஹெய்ன்ஸ் ஃபெல்ட்காம்ப் ஜெர்மனி 06/02/1934
07/01/1981 - 06/30/1982 பிராங்கோ செபெக் குரோஷியா 05/17/1929
05/11/1981 - 06/30/1981 ரோல்ஃப் போக் ஜெர்மனி 02/05/1937
07/01/1979 - 05/10/1981 உடோ லட்டெக் ஜெர்மனி 01/16/1935
04/30/1979 - 06/30/1979 உலி மஸ்லோ ஜெர்மனி 07/06/1938
07/01/1978 - 04/29/1979 கார்ல்-ஹெய்ன்ஸ் ரோல் ஜெர்மனி 11/14/1939
07/01/1976 - 04/30/1978 ஓட்டோ ரெஹாகல் ஜெர்மனி 08/09/1938
01/31/1976 - 06/15/1976 ஹார்ஸ்ட் புட்ஸ் ஜெர்மனி 09/21/1923
07/01/1974 - 01/29/1976 ஓட்டோ நெஃப்லர் ஜெர்மனி 09/05/1923
07/01/1973 - 02/14/1974 ஜானோஸ் பாட்ல் ஹங்கேரி 09/10/1929
03/01/1973 - 05/05/1973 டெட்லெவ் ப்ரூக்மேன் ஜெர்மனி 10/11/1939
11/01/1972 - 02/28/1973 மேக்ஸ் மிச்சலெக் ஜெர்மனி 08/29/1922
07/01/1972 - 10/31/1972 டெட்லெவ் ப்ரூக்மேன் ஜெர்மனி 10/11/1939
01/03/1972 - 06/30/1972 ஹெர்பர்ட் பர்டென்ஸ்கி ஜெர்மனி 05/19/1922
07/01/1970 - 12/21/1971 ஹார்ஸ்ட் விட்ஸ்லர் ஜெர்மனி 08/18/1932
03/21/1969 - 06/30/1970 ஹெர்மன் லிண்டேமன் ஜெர்மனி 10/29/1910
12/17/1968 - 03/17/1969 ஹெல்முட் ஷ்னைடர் ஜெர்மனி 07/17/1913
04/18/1968 - 12/16/1968 ஓஸ்வால்ட் பிஃபா ஜெர்மனி 01/07/1915
07/01/1966 - 04/10/1968 ஹெய்ன்ஸ் முராச் ஜெர்மனி 04/07/1926
07/01/1965 - 06/30/1966 வில்லி முல்தாப் ஜெர்மனி 07/19/1903
08/01/1961 - 06/30/1965 ஹெர்மன் எப்பன்ஹாஃப் ஜெர்மனி 05/19/1919
07/14/1958 - 07/31/1961 மேக்ஸ் மேர்க்கெல் ஆஸ்திரியா 12/07/1918
08/01/1957 - 06/24/1958 ஹான்ஸ் டவுச்சர்ட் ஜெர்மனி 03/05/1904
08/01/1955 - 07/31/1957 ஹெல்முட் ஷ்னைடர் ஜெர்மனி 07/17/1913
08/01/1951 - 07/31/1955 ஹான்ஸ் 'பம்பஸ்' ஷ்மிட் ஜெர்மனி 12/23/1893
04/01/1950 - 07/31/1951 செப் கிரெட்ச்மேன் ஜெர்மனி 03/21/1902
07/01/1948 - 07/31/1950 எடி ஹவ்லிசெக் ஆஸ்திரியா
03/16/1947 - 07/31/1948 ஃபெர்டினாண்ட் ஃபாப்ரா ஜெர்மனி 10/08/1906
01/10/1946 - 07/31/1946 ஃபிரிட்ஸ் தெலன் ஜெர்மனி 04/28/1903
06/01/1939 - 06/30/1939 வில்லி செவ்சிக் ஆஸ்திரியா
07/01/1936 - 05/31/1939 ஃபெர்டினாண்ட் ஸ்வாடோஷ் ஆஸ்திரியா 05/11/1894
09/01/1935 - 05/31/1936 ஃபிரிட்ஸ் தெலன் ஜெர்மனி 04/28/1903
07/01/1935 - 08/30/1936 எர்ன்ஸ்ட் குசோரா ஜெர்மனி 10/16/1905
07/01/1923 - 12/31/1923 டோனி கார்னெல்லி ஆஸ்திரியா 02/01/1889