கார்லோஸ் சான்செஸ்

கார்லோஸ் ஆல்பர்டோ சான்செஸ் மோரேனோ - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட், வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் யு 23, ஏசிஎஃப் பியோரெண்டினா, எஸ்பான்யோல் பார்சிலோனா, ஆஸ்டன் வில்லா, எல்ச் சிஎஃப், வலென்சியன்ஸ் எஃப்சி, ரிவர் பிளேட், டானுபியோ08/2018 - 06/2020 வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
03/2020 - 03/2020 வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் U23 வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் U23 மிட்ஃபீல்டர்
04/2019 - 04/2019 வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் U23 வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் U23 மிட்ஃபீல்டர்
07/2018 - 08/2018 ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா மிட்ஃபீல்டர்
01/2018 - 06/2018 எஸ்பான்யோல் பார்சிலோனா எஸ்பான்யோல் பார்சிலோனா மிட்ஃபீல்டர்
08/2016 - 01/2018 ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா மிட்ஃபீல்டர்
08/2014 - 08/2016 ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா மிட்ஃபீல்டர்
08/2013 - 08/2014 எல்ச் சி.எஃப் எல்ச் சி.எஃப் மிட்ஃபீல்டர்
07/2007 - 08/2013 வலென்சியன்ஸ் எஃப்சி வலென்சியன்ஸ் எஃப்சி மிட்ஃபீல்டர்
01/2005 - 06/2007 ரிவர் பிளேட் ரிவர் பிளேட் மிட்ஃபீல்டர்
01/2003 - 12/2004 டானூப் டானூப் மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
யூரோபா லீக் UEFA 8 0 4 4 1 1 0 0 »EL- போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் சர்வதேச கோப்பை UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »பி.எல். கோப்பை-போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 61 1 39 22 13 9 1 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து 7 0 4 3 இரண்டு 0 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 6 0 6 0 1 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
யு 23 பிரீமியர் லீக் டிவ். 1 இங்கிலாந்து 1 0 1 0 1 0 0 0 23 U23 PL Div.1- போட்டிகள்
யு 23 பிரீமியர் லீக் டிவ். 2 இங்கிலாந்து 1 0 1 0 0 0 0 0 23 U23 PL Div.2- போட்டிகள்
லீக் 1 பிரான்ஸ் 177 10 168 9 22 27 1 இரண்டு Ig லிகு 1-போட்டிகள்
பிரஞ்சு கோப்பை பிரான்ஸ் 5 0 4 1 3 இரண்டு 0 0 »போட்டி கோப்பை
லிகுவின் கோப்பை பிரான்ஸ் 7 0 3 4 1 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
ஒரு தொடர் இத்தாலி 40 இரண்டு 26 14 3 8 0 0 »சீரி ​​ஏ-போட்டிகள்
இத்தாலிய கோப்பை இத்தாலி 4 0 4 0 0 1 0 0 »கோப்பை-போட்டிகள்
முதல் பிரிவு ஸ்பெயின் 44 0 37 7 8 பதினொன்று 1 0 »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள்
கோபா டெல் ரே ஸ்பெயின் 1 0 1 0 0 0 0 0 »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள்
& தொகை 363 13 299 64 55 59 3 இரண்டு »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 7 0 7 0 1 இரண்டு 0 1 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி தென் அமெரிக்கா ஃபிஃபா 36 0 32 4 5 7 0 0 »WCQ சவுத் ஆம்-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 33 0 26 7 12 5 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
அமெரிக்கா கோப்பை CONMEBOL 10 0 9 1 இரண்டு 3 1 0 »கோபா அமெரிக்கா-போட்டிகள்
& தொகை 86 0 74 12 இருபது 17 1 1 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்