சூ-இளம் பூங்காசூ-யங் பார்க் - எஃப்சி சியோல், அல் ஷபாப், வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி, அர்செனல் எஃப்சி, செல்டா விகோ, ஏஎஸ் மொனாக்கோஎஃப்சி சியோல் எஃப்சி சியோல் தென் கொரியா
முன்னோக்கி
01/2015 - 12/2021
# 10
07/2014 - 12/2014 அல் ஷபாப் அல் ஷபாப் முன்னோக்கி
01/2014 - 06/2014 வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி முன்னோக்கி
07/2013 - 01/2014 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி முன்னோக்கி
07/2012 - 06/2013 செல்டிக் வைகோ செல்டிக் வைகோ முன்னோக்கி
08/2011 - 06/2012 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி முன்னோக்கி
09/2008 - 08/2011 ஏ.எஸ் மொனாக்கோ ஏ.எஸ் மொனாக்கோ முன்னோக்கி
01/2006 - 08/2008 எஃப்சி சியோல் எஃப்சி சியோல் முன்னோக்கி
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்


கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA இரண்டு 0 1 1 1 0 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 1 0 0 1 0 0 0 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஷிப் இங்கிலாந்து இரண்டு 0 1 1 1 0 0 0 »சாம்பியன்ஷிப்-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 4 1 3 1 இரண்டு 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் 1 பிரான்ஸ் 91 25 89 இரண்டு இருபத்து ஒன்று பதினொன்று 0 0 Ig லிகு 1-போட்டிகள்
பிரஞ்சு கோப்பை பிரான்ஸ் 8 1 8 0 இரண்டு 0 0 0 »போட்டி கோப்பை
லிகுவின் கோப்பை பிரான்ஸ் 4 0 இரண்டு இரண்டு 1 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
முதல் பிரிவு ஸ்பெயின் 22 3 8 14 6 3 0 0 »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள்
கோபா டெல் ரே ஸ்பெயின் 4 1 4 0 இரண்டு 0 0 0 »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள்
AFC சாம்பியன்ஸ் லீக் AFC 19 6 10 9 7 0 0 0 »AFC CL- போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் சவூதி அரேபியா 1 0 1 0 0 0 0 0 »பிரீமியர்-போட்டிகள்
கே லீக் 1 தென் கொரியா 170 42 108 62 47 8 0 0 League கே லீக் 1-போட்டிகள்
கோப்பை தென் கொரியா 1 0 1 0 1 1 0 0 »கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை 329 79 236 93 91 2. 3 0 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்


குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .


சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 7 1 7 0 6 1 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஆசியா ஃபிஃபா 22 12 18 4 4 4 0 0 »WCQ ஆசியா-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 32 9 2. 3 9 17 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
& தொகை 61 22 48 13 27 5 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் ஃபிஃபா 9 3 8 1 4 1 0 0 »ஒலிம்பிக்-போட்டிகள்
& தொகை 9 3 8 1 4 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
உலகக் கோப்பை [U20] ஃபிஃபா 3 1 3 0 0 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை U20 3 1 3 0 0 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்