கூட்டமைப்பு கோப்பை »சாம்பியன்ஸ்கூட்டமைப்பு கோப்பை »சாம்பியன்ஸ்ஆண்டு வெற்றி நாடு
2017 ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி
2013 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
2009 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
2005 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
2003 பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்
2001 பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்
1999 மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ
1997 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
பத்தொன்பது தொண்ணூற்று ஐந்து டென்மார்க் டென்மார்க் டென்மார்க் டென்மார்க்
1992 அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா