டாரில் கீ

டாரில் கீ - வாஷிங்டன் டிப்ளமோட்ஸ், நியூயார்க் காஸ்மோஸ் (பழையது)01/1989 - 12/1989 வாஷிங்டன் இராஜதந்திரிகள் வாஷிங்டன் இராஜதந்திரிகள் முன்னோக்கி
01/1980 - 12/1984 நியூயார்க் காஸ்மோஸ் (பழையது) நியூயார்க் காஸ்மோஸ் (பழையது) முன்னோக்கி

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை [U20] ஃபிஃபா 3 0 இரண்டு 1 இரண்டு 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை U20 3 0 இரண்டு 1 இரண்டு 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்