டெர்பி கவுண்டி »சாதனங்கள் & முடிவுகள் 2018/2019

டெர்பி கவுண்டி »சாதனங்கள் & முடிவுகள் 2018/20192020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/ 1895 1893/1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889 1887/1888
நட்பு கிளப்புகள் 2018
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
வாரம் 07/14/2018 15:00 TO நோட்ஸ் கவுண்டி நோட்ஸ் கவுண்டி 4: 1 (2: 0)
வாரம் 07/18/2018 19:30 TO மான்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் மான்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் 1: 3 (0: 0)
வாரம் 07/21/2018 15:00 எச் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 3: 0 (0: 0)
வாரம் 07/25/2018 19:45 என் கோவென்ட்ரி சிட்டி கோவென்ட்ரி சிட்டி 1: 0 (1: 0)
வாரம் 07/28/2018 15:00 எச் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் 2: 1 (1: 0)
சாம்பியன்ஷிப் 2018/2019
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
1. சுற்று 03/08/2018 20:00 TO எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 2: 1 (0: 0)
2. சுற்று 08/11/2018 17:30 எச் லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட் 1: 4 (1: 2)
3. சுற்று 08/18/2018 15:00 TO மில்வால் எஃப்சி மில்வால் எஃப்சி 1: 2 (0: 2)
4. சுற்று 08/21/2018 19:45 எச் இப்ஸ்விச் டவுன் இப்ஸ்விச் டவுன் 2: 0 (0: 0)
5. சுற்று 08/25/2018 15:00 எச் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் 2: 0 (1: 0)
6. சுற்று 09/01/2018 15:00 TO ஹல் சிட்டி ஹல் சிட்டி 2: 1 (1: 0)
7. சுற்று 09/15/2018 15:00 TO ரோதர்ஹாம் யுனைடெட் ரோதர்ஹாம் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
8. சுற்று 09/18/2018 19:45 எச் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் 0: 0 (0: 0)
9. சுற்று 09/22/2018 15:00 எச் ப்ரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி ப்ரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி 3: 1 (3: 1)
10. சுற்று 09/29/2018 15:00 TO போல்டன் வாண்டரர்ஸ் போல்டன் வாண்டரர்ஸ் 0: 1 (0: 1)
11. சுற்று 03/10/2018 19:45 எச் நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 1: 1 (0: 0)
12. சுற்று 06/10/2018 15:00 TO குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் 1: 1 (1: 0)
13. சுற்று 10/20/2018 17:30 எச் ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 1 (1: 1)
14. சுற்று 10/24/2018 20:00 TO வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 4: 1 (2: 0)
15. சுற்று 10/27/2018 12:30 TO மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
16. சுற்று 11/03/2018 15:00 எச் பர்மிங்காம் நகரம் பர்மிங்காம் நகரம் 3: 1 (0: 1)
17. சுற்று 11/10/2018 15:00 எச் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 0: 3 (0: 0)
18. சுற்று 11/24/2018 15:00 TO ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 1 (2: 1)
19. சுற்று 11/28/2018 20:00 TO ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 1: 2 (0: 1)
20. சுற்று 12/01/2018 15:00 எச் ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 2: 1 (2: 0)
21. சுற்று 12/08/2018 15:00 TO விகன் தடகள விகன் தடகள 1: 0 (1: 0)
22. சுற்று 12/17/2018 19:45 எச் நாட்டிங்ஹாம் காடு நாட்டிங்ஹாம் காடு 0: 0 (0: 0)
23. சுற்று 12/22/2018 15:00 எச் பிரிஸ்டல் சிட்டி பிரிஸ்டல் சிட்டி 1: 1 (1: 1)
24. சுற்று 12/26/2018 15:00 TO ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 3 (0: 1)
25. சுற்று 12/29/2018 15:00 TO நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 4: 3 (2: 2)
26. சுற்று 01/01/2019 15:00 எச் மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
27. சுற்று 01/11/2019 19:45 TO லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட் 0: 2 (0: 1)
28. சுற்று 01/19/2019 15:00 எச் எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 2: 1 (2: 0)
30. சுற்று 02/01/2019 19:45 TO பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் 0: 0 (0: 0)
31. சுற்று 02/09/2019 15:00 எச் ஹல் சிட்டி ஹல் சிட்டி 2: 0 (1: 0)
32. சுற்று 02/13/2019 19:45 TO இப்ஸ்விச் டவுன் இப்ஸ்விச் டவுன் 1: 1 (1: 0)
29. சுற்று 02/20/2019 19:45 எச் மில்வால் எஃப்சி மில்வால் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
34. சுற்று 02/25/2019 19:45 TO நாட்டிங்ஹாம் காடு நாட்டிங்ஹாம் காடு 0: 1 (0: 1)
35. சுற்று 03/02/2019 15:00 TO ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 0: 4 (0: 4)
33. சுற்று 03/05/2019 19:45 எச் விகன் தடகள விகன் தடகள 2: 1 (0: 1)
36. சுற்று 03/09/2019 15:00 எச் ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 1 (1: 0)
37. சுற்று 03/13/2019 19:45 எச் ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 0: 0 (0: 0)
39. சுற்று 03/30/2019 15:00 எச் ரோதர்ஹாம் யுனைடெட் ரோதர்ஹாம் யுனைடெட் 6: 1 (3: 0)
40. சுற்று 04/06/2019 15:00 TO ப்ரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி ப்ரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி 3: 3 (2: 2)
41. சுற்று 04/09/2019 19:45 TO பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் 0: 2 (0: 0)
42. சுற்று 04/13/2019 15:00 எச் போல்டன் வாண்டரர்ஸ் போல்டன் வாண்டரர்ஸ் 4: 0 (2: 0)
43. சுற்று 04/19/2019 15:00 TO பர்மிங்காம் நகரம் பர்மிங்காம் நகரம் 2: 2 (2: 2)
44. சுற்று 04/22/2019 15:00 எச் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் 2: 0 (0: 0)
45. சுற்று 04/27/2019 15:00 TO பிரிஸ்டல் சிட்டி பிரிஸ்டல் சிட்டி 2: 0 (1: 0)
38. சுற்று 05/01/2019 19:45 TO ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 1: 1 (1: 0)
46. ​​சுற்று 05/05/2019 12:30 எச் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 3: 1 (1: 0)
FA கோப்பை 2018/2019
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
3. சுற்று 01/05/2019 15:00 எச் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 2: 2 (0: 1)
3. சுற்று 01/16/2019 19:45 TO சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 5: 3 (0: 0, 2: 2, 2: 2) pso
4. சுற்று 01/26/2019 12:30 TO அக்ரிங்டன் ஸ்டான்லி அக்ரிங்டன் ஸ்டான்லி 1: 0 (0: 0)
16 வது சுற்று 02/16/2019 12:30 TO பிரைட்டன் & ஹோவ் ஆல்பியன் பிரைட்டன் & ஹோவ் ஆல்பியன் 1: 2 (0: 2)
லீக் கோப்பை 2018/2019
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
1. சுற்று 08/14/2018 19:45 TO ஓல்ட்ஹாம் தடகள ஓல்ட்ஹாம் தடகள 2: 0 (1: 0)
2. சுற்று 08/28/2018 19:45 TO ஹல் சிட்டி ஹல் சிட்டி 4: 0 (2: 0)
3. சுற்று 09/25/2018 20:00 TO மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 8: 7 (0: 1, 2: 2) pso
16 வது சுற்று 10/31/2018 19:45 TO செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 2: 3 (2: 3)
பிளேஆஃப் 2018/2019 சாம்பியன்ஷிப்
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
அரை இறுதி 05/11/2019 17:15 எச் லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
அரை இறுதி 05/15/2019 19:45 TO லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட் 4: 2 (1: 1)
இறுதி 05/27/2019 15:00 என் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2 (0: 1)