டோங்-ஜுன் லீ நடுவராக பொருந்துகிறார்

டோங்-ஜுன் லீ நடுவராக பொருந்துகிறார்தென் கொரியா கே லீக் 1 போட்டிகளில் மஞ்சள் இரண்டாவது மஞ்சள் நிகர
2020 பிரதிநிதித்துவம் 1 இரண்டு - 1
2020 சாம்பியன்ஷிப் 3 9 - இரண்டு
2020 14 37 1 -
2019 பிரதிநிதி இரண்டு 7 - -
2019 சாம்பியன்ஷிப் இரண்டு 7 1 -
2019 இருபத்து ஒன்று 62 - -
2018 பிரதிநிதி இரண்டு 8 1 -
2018 சாம்பியன்ஷிப் இரண்டு 5 - -
2018 25 63 1 3
2017 பிரதிநிதி இரண்டு 4 - -
2017 சாம்பியன்ஷிப் 1 6 - -
2017 16 64 இரண்டு 4
2016 பிரதிநிதி இரண்டு 10 1 1
2016 சாம்பியன்ஷிப் 1 1 - -
2016 இருபது 78 5 இரண்டு
2015 பிரதிநிதி 1 4 - -
2015 சாம்பியன்ஷிப் 1 இரண்டு 1 -
2015 19 73 1 1
2014 சாம்பியன்ஷிப் இரண்டு 6 - 1
2014 12 37 3 இரண்டு
2013 பிரதிநிதி 3 14 - -
2013 சாம்பியன்ஷிப் 1 இரண்டு - -
2013 பதினைந்து 56 இரண்டு 3
2012 பிரதிநிதி இரண்டு 7 இரண்டு -
2012 சாம்பியன்ஷிப் 5 14 4 -
2012 பதினொன்று 51 1 1
2011 8 38 - 1
194 667 26 22
தென் கொரியா கோப்பை போட்டிகளில் மஞ்சள் இரண்டாவது மஞ்சள் நிகர
2020 1 3 - -
2018 1 இரண்டு - -
2016 1 1 - -
3 6 - -

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ருக் ப்ரெஸ்ட்

ருக் ப்ரெஸ்ட்

டாரில் கீ

டாரில் கீ

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018


வகைகள்