யூரோபா லீக் 2020/2021

யூரோபா லீக் 2020/2021: சமீபத்திய செய்திகள், சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள், அட்டவணைகள், அணிகள், அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர். ஒரு பார்வையில் லீக் ...16 வது சுற்று
03/11/2021 17:55 AFC அஜாக்ஸ் AFC அஜாக்ஸ் - பி.எஸ்.சி யங் பாய்ஸ் பி.எஸ்.சி யங் பாய்ஸ் -: -
03/11/2021 17:55 டைனமோ கியேவ் டைனமோ கியேவ் - வில்லார்ரியல் சி.எஃப் வில்லார்ரியல் சி.எஃப் -: -
03/11/2021 17:55 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் -: -
03/11/2021 17:55 ஸ்லாவியா ப்ராக் ஸ்லாவியா ப்ராக் - ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி -: -
03/11/2021 20:00 ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா - ஷக்தார் டொனெட்ஸ்க் ஷக்தார் டொனெட்ஸ்க் -: -
03/11/2021 20:00 ஒலிம்பியாகோஸ் பிரானஸ் ஒலிம்பியாகோஸ் பிரானஸ் - அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி -: -
03/11/2021 20:00 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - டினாமோ ஜாக்ரெப் டினாமோ ஜாக்ரெப் -: -
03/11/2021 20:00 கிரனாடா சி.எஃப் கிரனாடா சி.எஃப் - மோல்ட் எஃப்.கே. மோல்ட் எஃப்.கே. -: -
03/18/2021 17:55 ஷக்தார் டொனெட்ஸ்க் ஷக்தார் டொனெட்ஸ்க் - ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா -: -
03/18/2021 17:55 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி - ஒலிம்பியாகோஸ் பிரானஸ் ஒலிம்பியாகோஸ் பிரானஸ் -: -
03/18/2021 17:55 டினாமோ ஜாக்ரெப் டினாமோ ஜாக்ரெப் - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் -: -
03/18/2021 17:55 மோல்ட் எஃப்.கே. மோல்ட் எஃப்.கே. - கிரனாடா சி.எஃப் கிரனாடா சி.எஃப் -: -
03/18/2021 20:00 பி.எஸ்.சி யங் பாய்ஸ் பி.எஸ்.சி யங் பாய்ஸ் - AFC அஜாக்ஸ் AFC அஜாக்ஸ் -: -
03/18/2021 20:00 வில்லார்ரியல் சி.எஃப் வில்லார்ரியல் சி.எஃப் - டைனமோ கியேவ் டைனமோ கியேவ் -: -
03/18/2021 20:00 ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் -: -
03/18/2021 20:00 ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி - ஸ்லாவியா ப்ராக் ஸ்லாவியா ப்ராக் -: -
கால் இறுதி
04/08/2021 என்.என். என்.என். - என்.என். என்.என். -: -
04/15/2021 என்.என். என்.என். - என்.என். என்.என். -: -
லைவ்ஸ்கோர்ஸ் LiveDetails லைவ் காமெண்டரி