எஃப்சி ஆக்ஸ்பர்க் »அணி 2019/2020எஃப்சி ஆக்ஸ்பர்க் »அணி 2019/2020படை அணி ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 / 1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1928/1929 1927/1928 1 920/1921 1919/1920 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- பன்டெஸ்லிகா 2020/2021 டி.எஃப்.பி-போக்கல் 2020/2021 பன்டெஸ்லிகா 2019/2020 டி.எஃப்.பி-போக்கல் 2019/2020 பன்டெஸ்லிகா 2018/2019 டி.எஃப்.பி-போக்கல் 2018/2019 பன்டெஸ்லிகா 2017/2018 டி.எஃப்.பி-போக்கல் 2017/2018 Bundesliga 2016/2017 DFB-Pokal 2016/2017 EL 2015/2016 Bundesliga 2015/2016 DFB-Pokal 2015/2016 Bundesliga 2014/2015 DFB-Pokal 2014/2015 Bundesliga 2013/2014 DFB-Pokal 2013/2014 Bundesliga 2012/ 2013 DFB-Pokal 2012/2013 Bundesliga 2011/2012 DFB-Pokal 2011/2012 2 வது பிரிவு 2010/2011 DFB-Pokal 2010/2011 2 வது பிரிவு 2009/2010 DFB-Pokal 2009/2010 பிரதிநிதி 2009/2010 2 வது பிரிவு 2008/2009 DFB- போகல் 2008/2009 2 வது பிரிவு 2007/2008 டி.எஃப்.பி-போக்கல் 2007/2008 2 வது பிரிவு 2006/2007 டி.எஃப்.பி-போக்கல் 2006/2007 ஆர்.எல். தெற்கு 2005/2006 ஆர்.எல். தெற்கு 2004/2005 ஆர்.எல். தெற்கு 2003/2004 ஆர்.எல். தெற்கு 2002/2003 ஆர்.எல். 2000 டி.எஃப்.பி-போக்கல் 1993/1994 அவுஃப். 2 வது பிரிவு 1993/1994 DFB-Pokal 1988/1989 DFB-Pokal 1986/1987 DFB-Pokal 1983/1984 2 வது பிரிவு 1982/1983 DFB-Pokal 1981/1982 2 வது பிரிவு 1980/1981 தெற்கு DFB-Pokal 1980/1981 DFB -Pokal 1979 / 1980 2 வது பிரிவு 1978/1979 தெற்கு டி.எஃப்.பி-போக்கல் 1978/1979 2 வது பிரிவு 1977/1978 தெற்கு டி.எஃப்.பி-போக்கல் 1977/1978 2 வது பிரிவு 1976/1977 தெற்கு டி.எஃப்.பி-போக்கல் 1976/1977 2 வது பிரிவு 1975/1976 தெற்கு டி.எஃப்.பி-போக்கல் 1975/1976 2 வது பிரிவு 1974/1975 தெற்கு டி.எஃப்.பி-போகல் 1974/1975 அன்று. 1 வது லீக் 1973/1974 OL South 1962/1963 OL South 1961/1962 DFB-Pokal 1943 DFB-Pokal 1935
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்


கோல்கீப்பர்
13 ஃபேபியன் கீஃபர் ஜெர்மனி 05/17/1990
இருபத்து ஒன்று டோமே க ou பெக் செ குடியரசு 08/26/1992
39 பெஞ்சமின் லெனிஸ் ஜெர்மனி 03/08/1999
1 ஆண்ட்ரியாஸ் லூத்தே ஜெர்மனி 03/10/1987
பாதுகாக்க
26 சைமன் அஸ்தா ஜெர்மனி 01/25/2001
32 ரபேல் ஃப்ராம்பெர்கர் ஜெர்மனி 09/06/1995
6 ஜெஃப்ரி க ou லீவ் நெதர்லாந்து 07/10/1991
22 ஐயாகோ பிரேசில் 03/23/1997
18 டின் ஜெத்வாஜ் குரோஷியா 11/28/1995
இரண்டு ஸ்டீபன் லிட்ச்டெய்னர் சுவிட்சர்லாந்து 01/16/1984
31 பிலிப் மேக்ஸ் ஜெர்மனி 09/30/1993
36 ரீஸ் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் இங்கிலாந்து 12/16/1998
43 ஸ்டெபனோ ருஸ்ஸோ ஜெர்மனி 06/29/2000
பதினைந்து ஜோசோ ஸ்டானிக் ஜெர்மனி 04/06/1999
5 மரேக் சுசே செ குடியரசு 03/29/1988
19 பெலிக்ஸ் உடுகாய் ஜெர்மனி 09/09/1997
மிட்ஃபீல்டர்
10 டேனியல் பேயர் ஜெர்மனி 05/18/1984
4 பெலிக்ஸ் கோட்ஸே ஜெர்மனி 02/11/1998
25 கார்லோஸ் க்ரூசோ ஈக்வடார் 04/19/1995
24 ஃப்ரெட்ரிக் ஜென்சன் பின்லாந்து 09/09/1997
8 ராணி கெதிரா ஜெர்மனி 01/27/1994
29 எட்வர்ட் லோவன் ஜெர்மனி 01/28/1997
14 ஜான் மோரேவெக் செ குடியரசு 11/01/1989
3. 4 ஜார்ஜ் டீகல் ஆஸ்திரியா 02/09/1991
முன்னோக்கி
35 சியோங்-ஹூன் சியோன் தென் கொரியா 09/21/2000
9 செர்ஜியோ கோர்டோவா வெனிசுலா 08/09/1997
27 ஆல்ஃபிரட் ஃபின்போகசன் ஐஸ்லாந்து 02/01/1989
28 ஆண்ட்ரே ஹான் ஜெர்மனி 08/13/1990
37 மாரிஸ் மலோன் ஜெர்மனி 08/17/2000
7 ஃப்ளோரியன் நைடர்லெக்னர் ஜெர்மனி 10/24/1990
2. 3 மார்கோ ரிக்டர் ஜெர்மனி 11/24/1997
17 நோவா சாரன்ரென் பாஸி நைஜீரியா 08/21/1996
இருபது ஜூலியன் ஸ்கீபர் ஜெர்மனி 02/13/1989
16 ரூபன் வர்காஸ் சுவிட்சர்லாந்து 08/05/1998
மேலாளர்
ஹெய்கோ ஹெர்லிச் ஜெர்மனி 12/03/1971
ஆஸ். மேலாளர்
ஜோனாஸ் ஸ்கூர்மன் ஜெர்மனி 03/27/1986
டோபியாஸ் ஜெல்னர் ஜெர்மனி 09/11/1977
கோல்கீப்பர்-பயிற்சியாளர்
Zdenko Miletić குரோஷியா 04/23/1968
ஆண்ட்ரியாஸ் பியூம்லர் ஜெர்மனி 02/02/1985
சாங்கே எர்ம்காசென் ஜெர்மனி 04/11/1986


சுவாரசியமான கட்டுரைகள்