எஃப்சி பார்சிலோனா பிஎஃப்சி பார்சிலோனா பி, ஸ்பெயினிலிருந்து அணிலீடா எஸ்போர்டியு 02/28/2021 எஃப்சி பார்சிலோனா பி
லீடா எஸ்போர்டியு 0: 1 எஃப்சி பார்சிலோனா பி


எஃப்சி பார்சிலோனா பி 03/07/2021 யுஇ லாகோஸ்டெரா
எஃப்சி பார்சிலோனா பி -: - யுஇ லாகோஸ்டெரா


ராபர்ட் கோன்கால்வ்ஸ் (ஆர்)12.30.2015 19:45

பார்கா அடையாளம் பிரேசிலிய வொண்டர்கிட் கோன்கால்வ்ஸ்

ஐரோப்பிய சாம்பியனான பார்சிலோனா புதன்கிழமை புளூமினென்ஸில் இருந்து 19 வயதான பிரேசிலிய மிட்பீல்டர் ராபர்ட் கோன்கால்வ்ஸ் கடன் கையெழுத்திட்டதாக அறிவித்தது .... மேலும் » எஃப்.சி பார்சிலோனாவின் ஸ்லைடுஷோ பி
2ª பி ஜி 3 13. சுற்று 01/24/2021 எச் UE Olot UE Olot 2: 1 (1: 1)
2ª பி ஜி 3 15. சுற்று 02/07/2021 எச் எஃப்சி அன்டோரா எஃப்சி அன்டோரா 0: 1 (0: 0)
2ª பி ஜி 3 14. சுற்று 02/17/2021 TO ஏ.இ.பிரத் ஏ.இ.பிரத் 2: 2 (0: 0)
2ª பி ஜி 3 17. சுற்று 02/21/2021 எச் CE L'Hospitalet 6: 0 (3: 0)
2ª பி ஜி 3 18. சுற்று 02/28/2021 TO லீடா எஸ்போர்டியு லீடா எஸ்போர்டியு 1: 0 (1: 0)
2ª பி ஜி 3 19. சுற்று 03/07/2021 எச் யுஇ லாகோஸ்டெரா யுஇ லாகோஸ்டெரா -: -
2ª பி ஜி 3 20. சுற்று 03/14/2021 TO எஸ்பான்யோல் பார்சிலோனா பி எஸ்பான்யோல் பார்சிலோனா பி -: -
2ª பி ஜி 3 21. சுற்று 03/21/2021 எச் UE கார்னெல்லா UE கார்னெல்லா -: -
2ª பி ஜி 3 22. சுற்று 03/28/2021 TO சி.எஃப் படலோனா சி.எஃப் படலோனா -: -
சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் »