ஜியோவானி டோஸ் சாண்டோஸ்

ஜியோவானி அலெக்ஸ் டோஸ் சாண்டோஸ் ராமரெஸ் - சி.எஃப் அமெரிக்கா, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி, வில்லாரியல் சி.எஃப், ஆர்.சி.டி மல்லோர்கா, டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர், ரேசிங் சாண்டாண்டர், கலாடசரே, இப்ஸ்விச் டவுன், எஃப்.சி.

சி.எஃப் அமெரிக்கா சி.எஃப் அமெரிக்கா மெக்சிகோ
முன்னோக்கி
07/2019 - 06/2021
# 10
07/2015 - 03/2019 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி முன்னோக்கி
07/2013 - 07/2015 வில்லார்ரியல் சி.எஃப் வில்லார்ரியல் சி.எஃப் முன்னோக்கி
09/2012 - 07/2013 ஆர்.சி.டி மல்லோர்கா ஆர்.சி.டி மல்லோர்கா முன்னோக்கி
07/2011 - 08/2012 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் முன்னோக்கி
01/2011 - 06/2011 ரேசிங் சாண்டாண்டர் ரேசிங் சாண்டாண்டர் முன்னோக்கி
07/2010 - 01/2011 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் முன்னோக்கி
01/2010 - 06/2010 கலாடசரய் கலாடசரய் முன்னோக்கி
07/2009 - 01/2010 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் முன்னோக்கி
03/2009 - 06/2009 இப்ஸ்விச் டவுன் இப்ஸ்விச் டவுன் முன்னோக்கி
07/2008 - 03/2009 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் முன்னோக்கி
12/2006 - 06/2008 FC பார்சிலோனா FC பார்சிலோனா முன்னோக்கி
07/2006 - 06/2008 எஃப்சி பார்சிலோனா பி எஃப்சி பார்சிலோனா பி முன்னோக்கி
07/2005 - 06/2006 FC பார்சிலோனா FC பார்சிலோனா [இளைஞர்கள்] முன்னோக்கி
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 5 1 1 4 0 1 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »CL QF- பொருத்தங்கள்
யூரோபா லீக் UEFA 16 5 8 8 4 1 0 0 »EL- போட்டிகள்
யூரோபா லீக் தரம். UEFA 1 1 1 0 0 0 0 0 Q QF- பொருத்தங்கள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 17 0 இரண்டு பதினைந்து இரண்டு 0 0 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஷிப் இங்கிலாந்து 8 4 6 இரண்டு 3 1 0 0 »சாம்பியன்ஷிப்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து இரண்டு 1 1 1 0 0 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 5 0 4 1 3 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
முதல் பிரிவு ஸ்பெயின் 130 26 87 43 42 பதினைந்து 0 0 »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள்
கோபா டெல் ரே ஸ்பெயின் 18 இரண்டு 14 4 9 5 0 0 »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் துருக்கி 14 0 10 4 4 1 0 0 »சூப்பர் லிக்-போட்டிகள்
CONCACAF சாம்பியன்ஸ் லீக் CONCACAF 6 1 5 1 இரண்டு 1 0 0 ON CONCACAF CL- போட்டிகள்
லீக்ஸ் கோப்பை CONCACAF 1 0 0 1 0 0 0 0 ' -போட்டிகளில்
முதல் பிரிவு மெக்சிகோ 36 3 2. 3 13 19 1 0 0 Division 1 வது பிரிவு-போட்டிகள்
மெக்சிகோவுக்கான ஜி.என்.பி கோப்பை மெக்சிகோ 4 0 4 0 4 0 0 0 »ஜி.என்.பி-மேட்ச்ஸ் கோப்பை
மேஜர் லீக் சாக்கர் பயன்கள் 81 26 76 5 30 8 0 0 »எம்.எல்.எஸ்-போட்டிகள்
யு.எஸ் ஓபன் கோப்பை பயன்கள் 3 1 1 இரண்டு 0 0 0 0 »திறந்த கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை 348 71 244 104 122 3. 4 0 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 9 1 8 1 3 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி CONCACAF ஃபிஃபா 27 இரண்டு 2. 3 4 பதினைந்து 1 0 0 »WCQ CONCACAF- போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 47 10 3. 4 13 26 1 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
கூட்டமைப்பு கோப்பை ஃபிஃபா 6 0 5 1 இரண்டு 1 0 0 »கான்ஃபெட் கோப்பை-போட்டிகள்
அமெரிக்கா கோப்பை CONMEBOL 3 0 3 0 1 0 0 0 »கோபா அமெரிக்கா-போட்டிகள்
தங்கக் கோப்பை CONCACAF பதினைந்து 6 13 இரண்டு 4 0 0 0 »தங்கக் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை 107 19 86 இருபத்து ஒன்று 51 3 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் ஃபிஃபா 5 3 3 இரண்டு 1 0 0 0 »ஒலிம்பிக்-போட்டிகள்
& தொகை 5 3 3 இரண்டு 1 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
உலகக் கோப்பை [U20] ஃபிஃபா 4 3 4 0 3 இரண்டு 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை U20 4 3 4 0 3 இரண்டு 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
உலகக் கோப்பை [U17] ஃபிஃபா 5 0 5 0 3 1 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை U17 5 0 5 0 3 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்