இத்தாலி »சீரி ​​ஏ 2018/2019» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

சீரி ஏ 2018/2019 - அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 ப்ளேஆஃப் 1999/2000 1998/1999 யுஃபா-கோப்பை 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/ 1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 பிரதிநிதி 1960/1961 1959/1960 1958/1959
# ஆட்டக்காரர் நாடு அணி இலக்குகள் (அபராதம்)
1. ஃபேபியோ குவாக்லியரெல்லா இத்தாலி இத்தாலி சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா 26 (9)
இரண்டு. துவான் சபாடா கொலம்பியா கொலம்பியா அதலாண்டா அதலாண்டா 2. 3 (1)
3. Krzysztof Piątek போலந்து போலந்து ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன்
ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி.
22 (இரண்டு)
நான்கு. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் இருபத்து ஒன்று (5)
5. ஆர்காடியஸ் மிலிக் போலந்து போலந்து எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 17 (0)
6. பிரான்செஸ்கோ கபுடோ இத்தாலி இத்தாலி எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி 16 (3)
ட்ரீஸ் மெர்டென்ஸ் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 16 (1)
லியோனார்டோ பாவோலெட்டி இத்தாலி இத்தாலி காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து 16 (0)
ஆண்ட்ரியா பெட்டக்னா இத்தாலி இத்தாலி SPAL 2013 ஃபெராரா SPAL 2013 ஃபெராரா 16 (6)
10. ஆண்ட்ரியா பெலோட்டி இத்தாலி இத்தாலி டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. பதினைந்து (5)
சிரோ இம்மொபைல் இத்தாலி இத்தாலி லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் பதினைந்து (4)
12. ஜோசிப் இலிசிக் ஸ்லோவேனியா ஸ்லோவேனியா அதலாண்டா அதலாண்டா 12 (0)
13. கிரேகோயர் டெஃப்ரல் மார்டினிக் மார்டினிக் சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா பதினொன்று (0)
ஸ்டீபன் எல் ஷாராவி இத்தாலி இத்தாலி ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா பதினொன்று (0)
கெர்வின்ஹோ ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 பதினொன்று (0)
ம au ரோ இகார்டி அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா இன்டர் இன்டர் பதினொன்று (5)
17. லோரென்சோ இன்சைன் இத்தாலி இத்தாலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 10 (1)
18. ரோட்ரிகோ டி பால் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ 9 (3)
எடின் டிஜெகோ போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 9 (0)
ராபர்டோ ஆங்கிலம் இத்தாலி இத்தாலி பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 9 (இரண்டு)
மரியோ மன்டுகிக் குரோஷியா குரோஷியா ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 9 (0)
22. டொமினிகோ பெரார்டி இத்தாலி இத்தாலி சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 8 (1)
பெலிப்பெ கைசெடோ ஈக்வடார் ஈக்வடார் லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 8 (1)
அலெக்சாண்டர் கொலரோவ் செர்பியா செர்பியா ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 8 (3)
ரிக்கார்டோ ஓர்சோலினி இத்தாலி இத்தாலி போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 8 (0)
இவான் பெரிசி குரோஷியா குரோஷியா இன்டர் இன்டர் 8 (இரண்டு)
ஃபெடரிகோ சாண்டாண்டர் பராகுவே பராகுவே போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 8 (0)
28. க ou மா பாபக்கர் செனகல் செனகல் சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 7 (இரண்டு)
மார்கோ பெனாஸி இத்தாலி இத்தாலி ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 7 (0)
காமிலோ சியானோ இத்தாலி இத்தாலி ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து 7 (இரண்டு)
டியாகோ ஃபாரியாஸ் பிரேசில் பிரேசில் காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து
எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி
7 (0)
பப்பு கோம்ஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அதலாண்டா அதலாண்டா 7 (0)
ஜோனோ பருத்தித்துறை பிரேசில் பிரேசில் காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து 7 (இரண்டு)
ஃபிராங்க் கெஸ்ஸி ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 7 (3)
சூசோ ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 7 (0)
36. கியான்லுகா கப்ராரி இத்தாலி இத்தாலி சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா 6 (0)
ஃபெடரிகோ சிசா இத்தாலி இத்தாலி ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 6 (0)
கோன்சலோ ஹிகுவேன் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 6 (0)
Iago Falqué ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. 6 (0)
மோயிஸ் கீன் இத்தாலி இத்தாலி ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 6 (0)
ஜாஸ்மின் குர்திக் ஸ்லோவேனியா ஸ்லோவேனியா SPAL 2013 ஃபெராரா SPAL 2013 ஃபெராரா 6 (0)
கெவின் லாசக்னா இத்தாலி இத்தாலி உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ 6 (0)
ல ut டாரோ மார்டினெஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா இன்டர் இன்டர் 6 (1)
லூயிஸ் முரியல் கொலம்பியா கொலம்பியா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 6 (0)
ராட்ஜா நைங்கோலன் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் இன்டர் இன்டர் 6 (0)
ஸ்டெபனோ ஒகாக்கா இத்தாலி இத்தாலி உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ 6 (0)
எரிக் கட்டைவிரல் மிளகாய் மிளகாய் போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 6 (5)
ஜியோவானி சிமியோன் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 6 (0)
மரியஸ் ஸ்டாபியஸ்கி போலந்து போலந்து சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா 6 (0)
பியோட்ர் ஜீலியாஸ்கி போலந்து போலந்து எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 6 (0)
51. மிர்கோ ஆன்டெனுசி இத்தாலி இத்தாலி SPAL 2013 ஃபெராரா SPAL 2013 ஃபெராரா 5 (1)
கீதா பால்டே செனகல் செனகல் இன்டர் இன்டர் 5 (0)
டேனியல் சியோஃபானி இத்தாலி இத்தாலி ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து 5 (இரண்டு)
ஜோவாகின் கொரியா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 5 (0)
ஜியோவானி டி லோரென்சோ இத்தாலி இத்தாலி எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி 5 (0)
பாலோ டைபாலா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 5 (1)
ஃபேபியன் ரூயிஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 5 (0)
ஃபெடரிகோ பாசியோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 5 (0)
ராபர்டோ காக்லியார்டினி இத்தாலி இத்தாலி இன்டர் இன்டர் 5 (0)
ஹான்ஸ் ஹேட்போயர் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து அதலாண்டா அதலாண்டா 5 (0)
ரேட் க்ரூனிக் போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி 5 (0)
கியான்லுகா மான்சினி இத்தாலி இத்தாலி அதலாண்டா அதலாண்டா 5 (0)
செர்ஜ் மிலின்கோவிக்-சாவிக் செர்பியா செர்பியா லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 5 (0)
மரியோ பசாலிக் குரோஷியா குரோஷியா அதலாண்டா அதலாண்டா 5 (0)
டியாகோ பெரோட்டி அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 5 (3)
ஆண்ட்ரியா பினாமொண்டி இத்தாலி இத்தாலி ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து 5 (0)
மேட்டியோ பொலிட்டானோ இத்தாலி இத்தாலி இன்டர் இன்டர் 5 (0)
ஜோர்டான் வெரெட்அவுட் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 5 (5)
69. டேனியல் பாசெல்லி இத்தாலி இத்தாலி டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. 4 (0)
கெவின்-பிரின்ஸ் போடெங் கானா கானா சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 4 (இரண்டு)
புருனோ ஆல்வ்ஸ் போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 4 (0)
எம்ரே கேன் ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 4 (1)
திமோதி கஷ்கொட்டை பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் அதலாண்டா அதலாண்டா 4 (0)
பிரையன் கிறிஸ்டான்ட் இத்தாலி இத்தாலி ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 4 (0)
மாட்டியா டெஸ்ட்ரோ இத்தாலி இத்தாலி போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 4 (0)
ஆல்பிரட் டங்கன் கானா கானா சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 4 (0)
கியான்மார்கோ ஃபெராரி இத்தாலி இத்தாலி சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 4 (0)
மனோலோ கபியாடினி இத்தாலி இத்தாலி சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா 4 (0)
அர்மாண்டோ இஸோ இத்தாலி இத்தாலி டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. 4 (0)
கிறிஸ்டியன் க ou ம் ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. 4 (0)
ஜுராஜ் குக்கா ஸ்லோவாக்கியா ஸ்லோவாக்கியா பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 4 (1)
லூயிஸ் ஆல்பர்டோ ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 4 (1)
சேனாட் லுலிக் போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 4 (0)
கோரன் பாண்டேவ் வடக்கு மாசிடோனியா வடக்கு மாசிடோனியா ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. 4 (0)
மார்கோ பரோலோ இத்தாலி இத்தாலி லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 4 (0)
செர்ஜியோ பெல்லிசியர் இத்தாலி இத்தாலி சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா 4 (1)
ஆண்ட்ரியா போலி இத்தாலி இத்தாலி போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 4 (0)
இக்னாசியோ புசெட்டோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ 4 (0)
காஸ்டன் ராமிரெஸ் உருகுவே உருகுவே சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா 4 (0)
சாமு காஸ்டில்லெஜோ ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 4 (0)
நிக்கோலே ஜானியோலோ இத்தாலி இத்தாலி ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 4 (0)
சிமோன் ஜாசா இத்தாலி இத்தாலி டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. 4 (0)
93. பிரான்செஸ்கோ அசெர்பி இத்தாலி இத்தாலி லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 3 (0)
கிறிஸ்டியன் அன்சால்டி அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. 3 (0)
அன்டோனினோ பாரிலே இத்தாலி இத்தாலி பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 3 (0)
எரேமியா போகா ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 3 (0)
கியாகோமோ பொனவென்டுரா இத்தாலி இத்தாலி ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 3 (0)
லியோனார்டோ போனூசி இத்தாலி இத்தாலி ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 3 (0)
ஹக்கன் கால்ஹனோக்லு துருக்கி துருக்கி ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 3 (0)
பேட்ரிக் கட்ரோன் இத்தாலி இத்தாலி ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 3 (0)
முகமது கட்டணம் அல்ஜீரியா அல்ஜீரியா SPAL 2013 ஃபெராரா SPAL 2013 ஃபெராரா 3 (0)
பிலிப் பிரேசில் பிரேசில் SPAL 2013 ஃபெராரா SPAL 2013 ஃபெராரா 3 (0)
செர்ஜியோ ஃப்ளோக்காரி இத்தாலி இத்தாலி SPAL 2013 ஃபெராரா SPAL 2013 ஃபெராரா 3 (0)
அலெஸாண்ட்ரோ ஃப்ளோரென்சி இத்தாலி இத்தாலி ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 3 (0)
கெர்சன் பிரேசில் பிரேசில் ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 3 (0)
இமானுவேல் கியாச்செரினி இத்தாலி இத்தாலி சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா 3 (1)
ராபின் கோசன்ஸ் ஜெர்மனி ஜெர்மனி அதலாண்டா அதலாண்டா 3 (0)
ஆர்தூர் அயோனிக் மோல்டேவியா மோல்டேவியா காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து 3 (0)
ஜோஸ் காலெஜோன் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 3 (0)
டார்கோ லாசோவிக் செர்பியா செர்பியா ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. 3 (0)
கரோல் லினெட்டி போலந்து போலந்து சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா 3 (0)
ரோலண்டோ மாண்ட்ரகோரா இத்தாலி இத்தாலி உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ 3 (0)
பிளேஸ் மாதுயிடி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 3 (0)
ரிக்கார்டோ மெகியோரினி இத்தாலி இத்தாலி சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா 3 (1)
நிகோலா மிலென்கோவிச் செர்பியா செர்பியா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 3 (0)
ஆடம் ஓனாஸ் அல்ஜீரியா அல்ஜீரியா எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 3 (0)
ரோட்ரிகோ பலாசியோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 3 (0)
ஜேவியர் பாஸ்டோர் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 3 (0)
லோரென்சோ பெல்லெக்ரினி இத்தாலி இத்தாலி ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 3 (0)
எமிலியானோ ரிகோனி அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அதலாண்டா அதலாண்டா 3 (0)
தாமஸ் ரிங்கன் வெனிசுலா வெனிசுலா டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. 3 (0)
அன்டோனியோ சனாப்ரியா பராகுவே பராகுவே ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. 3 (0)
பேட்ரிக் ஷிக் செ குடியரசு செ குடியரசு ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 3 (0)
செங்கிஸ் Ünder துருக்கி துருக்கி ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 3 (0)
மத்தியாஸ் வெசினோ உருகுவே உருகுவே இன்டர் இன்டர் 3 (0)
சிமோன் வெர்டி இத்தாலி இத்தாலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 3 (1)
அமீன் யூன்ஸ் ஜெர்மனி ஜெர்மனி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 3 (0)
மிஹா ஸாஜ் ஸ்லோவேனியா ஸ்லோவேனியா எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி 3 (0)
129. அஃப்ரி அக்வா கானா கானா எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி இரண்டு (0)
அலெக்ஸ் பெரெங்குவேர் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. இரண்டு (0)
ரோட்ரிகோ பெண்டான்கூர் உருகுவே உருகுவே ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் இரண்டு (0)
ஃபெடரிகோ பெர்னார்டெச்சி இத்தாலி இத்தாலி ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் இரண்டு (0)
வால்டர் பிர்சா ஸ்லோவேனியா ஸ்லோவேனியா காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து
சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா
இரண்டு (1)
கெவின் போனிஃபாஸி இத்தாலி இத்தாலி SPAL 2013 ஃபெராரா SPAL 2013 ஃபெராரா இரண்டு (0)
ஃபேபியோ போரினி இத்தாலி இத்தாலி ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் இரண்டு (0)
மார்செலோ ப்ரோசோவிக் குரோஷியா குரோஷியா இன்டர் இன்டர் இரண்டு (0)
பிரான்செஸ்கோ கசாட்டா இத்தாலி இத்தாலி ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து இரண்டு (0)
டானிலோ கேடால்டி இத்தாலி இத்தாலி லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் இரண்டு (0)
ஃபேபியோ செரவோலோ இத்தாலி இத்தாலி பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 இரண்டு (1)
டொமினிகோ கிறிஸிட்டோ இத்தாலி இத்தாலி ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. இரண்டு (1)
டானிலோ டி அம்ப்ரோசியோ இத்தாலி இத்தாலி இன்டர் இன்டர் இரண்டு (0)
மார்டன் டி ரூன் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து அதலாண்டா அதலாண்டா இரண்டு (1)
லோரென்சோ டி சில்வெஸ்ட்ரி இத்தாலி இத்தாலி டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. இரண்டு (0)
ஸ்டீபன் டி விரிஜ் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து இன்டர் இன்டர் இரண்டு (0)
மேரி டெமிரல் துருக்கி துருக்கி சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ இரண்டு (0)
ஃபெடரிகோ டி ஃபிரான்செஸ்கோ இத்தாலி இத்தாலி சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ இரண்டு (0)
பிலிப் Đuričić செர்பியா செர்பியா சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ இரண்டு (0)
எடிமில்சன் பெர்னாண்டஸ் சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா இரண்டு (0)
சேகோ ஃபோபனா ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ இரண்டு (0)
ரெமோ ஃப்ரீலர் சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து அதலாண்டா அதலாண்டா இரண்டு (0)
பார்பரிம் ஹெட்டெமாஜ் பின்லாந்து பின்லாந்து சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா இரண்டு (0)
சாமி கெதிரா ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் இரண்டு (0)
காளிட ou கவுலிபாலி செனகல் செனகல் எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி இரண்டு (0)
அன்டோனினோ லா குமினா இத்தாலி இத்தாலி எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி இரண்டு (0)
போல் லிரோலா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ இரண்டு (0)
மானுவல் லோகடெல்லி இத்தாலி இத்தாலி சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ இரண்டு (0)
சாசா லுகிக் செர்பியா செர்பியா டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. இரண்டு (0)
இப்ராஹிமா எம்'பே செனகல் செனகல் போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி இரண்டு (0)
அலெஸாண்ட்ரோ மேட்ரி இத்தாலி இத்தாலி சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ இரண்டு (0)
சவுலிஹோ மெஸ்டே பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. இரண்டு (0)
கெவின் மிரல்லாஸ் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா இரண்டு (0)
நிக்கோலாஸ் என் க ou லூ கேமரூன் கேமரூன் டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. இரண்டு (0)
லூகா பாகனினி இத்தாலி இத்தாலி ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து இரண்டு (0)
மார்கோ பஜாஸ் குரோஷியா குரோஷியா காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து
எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி
இரண்டு (0)
ஆல்பர்டோ பாலோச்சி இத்தாலி இத்தாலி SPAL 2013 ஃபெராரா SPAL 2013 ஃபெராரா இரண்டு (0)
ஜெர்மன் பெசெல்லா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா இரண்டு (0)
மிராலெம் பிஜானிக் போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் இரண்டு (0)
டென்னிஸ் பிரீட் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா இரண்டு (0)
லூகா ரிகோனி இத்தாலி இத்தாலி பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 இரண்டு (0)
அலெசியோ ரோமக்னோலி இத்தாலி இத்தாலி ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் இரண்டு (0)
கிறிஸ்டியன் ரோமெரோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. இரண்டு (0)
டேனியல் ருகானி இத்தாலி இத்தாலி ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் இரண்டு (0)
சமீர் பிரேசில் பிரேசில் உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ இரண்டு (0)
நிக்கோலா சான்சோன் இத்தாலி இத்தாலி போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி இரண்டு (0)
ரிக்கார்டோ சபோனாரா இத்தாலி இத்தாலி சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா இரண்டு (0)
ஸ்டெபனோ சென்சி இத்தாலி இத்தாலி சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ இரண்டு (0)
மத்தியாஸ் சில்வெஸ்ட்ரே அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி இரண்டு (0)
ராபர்டோ சொரியானோ இத்தாலி இத்தாலி போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி
டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி.
இரண்டு (0)
ஹேமட் ட்ரொரோ ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி இரண்டு (0)
மத்தியா வலோட்டி இத்தாலி இத்தாலி SPAL 2013 ஃபெராரா SPAL 2013 ஃபெராரா இரண்டு (0)
லூகா வால்சானியா இத்தாலி இத்தாலி அதலாண்டா அதலாண்டா
ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து
இரண்டு (0)
பிரான்செஸ்கோ விகாரி இத்தாலி இத்தாலி SPAL 2013 ஃபெராரா SPAL 2013 ஃபெராரா இரண்டு (0)
183. கிளாட் அட்ஜபோங் கானா கானா சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 1 (0)
ஓலா அய்னா நைஜீரியா நைஜீரியா டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி. 1 (0)
அலெக்ஸ் சாண்ட்ரோ பிரேசில் பிரேசில் ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 1 (0)
அனைத்தும் பிரேசில் பிரேசில் எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 1 (0)
மிலன் படேல்ஜ் குரோஷியா குரோஷியா லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 1 (0)
டைம ou பாகாயோகோ பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 1 (0)
நிக்கோலே பரேல்லா இத்தாலி இத்தாலி காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து 1 (0)
மூசா பாரோ காம்பியா காம்பியா அதலாண்டா அதலாண்டா 1 (0)
அலெஸாண்ட்ரோ பாஸ்டோனி இத்தாலி இத்தாலி பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 1 (0)
பாஸ்டோஸ் அங்கோலா அங்கோலா லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 1 (0)
வலன் பெஹ்ராமி சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ 1 (0)
லூகாஸ் பிக்லியா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 1 (0)
கிறிஸ்டியானோ பிராகி இத்தாலி இத்தாலி ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1 (0)
மெஹதி ப ou ரபியா பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 1 (0)
மேட்டியோ பிரிகி இத்தாலி இத்தாலி எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி 1 (0)
என்ரிகோ பிரிக்னோலா இத்தாலி இத்தாலி சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 1 (0)
அர்துரோ கலாப்ரேசி இத்தாலி இத்தாலி போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 1 (0)
டேவிட் கலாப்ரியா இத்தாலி இத்தாலி ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 1 (0)
அன்டோனியோ காண்ட்ரேவா இத்தாலி இத்தாலி இன்டர் இன்டர் 1 (0)
லூகாஸ் காஸ்ட்ரோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து 1 (0)
லூகா செப்பிடெல்லி இத்தாலி இத்தாலி காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து 1 (0)
போய்ட்ஜன் சீசர் ஸ்லோவேனியா ஸ்லோவேனியா சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா 1 (0)
ராமன் சிப்சா கானா கானா ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து 1 (0)
ஜார்ஜியோ சியெலினி இத்தாலி இத்தாலி ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 1 (0)
ஜுவான் குவாட்ராடோ கொலம்பியா கொலம்பியா ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 1 (0)
பிரையன் டபோ புர்கினா பாசோ புர்கினா பாசோ ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1 (0)
டேனியல் பெஸ்ஸா இத்தாலி இத்தாலி ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. 1 (0)
டானிலோ பிரேசில் பிரேசில் போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 1 (0)
செபாஸ்டியன் டி மியோ பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி
உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ
1 (0)
டேனியல் டி ரோஸி இத்தாலி இத்தாலி ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 1 (0)
கிறிஸ்டியன் டெல் ஓர்கோ இத்தாலி இத்தாலி எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி
சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ
1 (0)
மிட்செல் டிஜ்க்ஸ் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 1 (0)
ஃபெடரிகோ டிமார்கோ இத்தாலி இத்தாலி பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 1 (0)
ஃபெடரிகோ டியோனிசி இத்தாலி இத்தாலி ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து 1 (0)
பெராட் டிம்ஜிட்டி அல்பேனியா அல்பேனியா அதலாண்டா அதலாண்டா 1 (0)
டக்ளஸ் கோஸ்டா பிரேசில் பிரேசில் ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 1 (0)
Blerim Džemaili சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 1 (0)
பிலிப் ஜார்ஜெவிக் செர்பியா செர்பியா சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா 1 (0)
பாவ்லோ ஃபராகா இத்தாலி இத்தாலி காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து 1 (0)
மார்செல்லோ கசோலா இத்தாலி இத்தாலி பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 1 (0)
பாவ்லோ கிக்லியோன் இத்தாலி இத்தாலி ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து 1 (0)
ஃப ou சி க ou லம் அல்ஜீரியா அல்ஜீரியா எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 1 (0)
எடோர்டோ கோல்டானிகா இத்தாலி இத்தாலி ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து 1 (0)
எமில் ஹால்ஃப்ரீஸன் ஐஸ்லாந்து ஐஸ்லாந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து
உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ
1 (0)
ஆஸ்கார் ஹில்ஜெமார்க் சுவீடன் சுவீடன் ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. 1 (0)
ஜோனோ கேன்சலோ போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் 1 (0)
ஜோனோ மரியோ போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் இன்டர் இன்டர் 1 (0)
ஜுவான் இயேசு பிரேசில் பிரேசில் ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 1 (0)
ஜஸ்டின் க்ளூவர்ட் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 1 (0)
டேவிட் க own னக்கி போலந்து போலந்து சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா 1 (1)
கியான்லுகா லாபாதுலா பெரு பெரு ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. 1 (0)
லூகாஸ் லெராகர் டென்மார்க் டென்மார்க் ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. 1 (0)
லூகாஸ் பக்வெட்டா பிரேசில் பிரேசில் ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 1 (0)
லூயிஸ் பெலிப்பெ பிரேசில் பிரேசில் லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 1 (0)
லியான்கோ செர்பியா செர்பியா போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி
டொரினோ எஃப்.சி. டொரினோ எஃப்.சி.
1 (0)
கோஸ்டாஸ் மனோலாஸ் கிரீஸ் கிரீஸ் ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 1 (0)
மரியோ ரூய் போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 1 (0)
மார்லன் பிரேசில் பிரேசில் சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 1 (0)
ஆடம் மருசி மாண்டினீக்ரோ மாண்டினீக்ரோ லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம் 1 (0)
ஃபெடரிகோ மேட்டெல்லோ இத்தாலி இத்தாலி போலோக்னா எஃப்சி போலோக்னா எஃப்சி 1 (0)
சாமுவேல் மிரஸ் ஸ்லோவாக்கியா ஸ்லோவாக்கியா எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி 1 (0)
மேடியோ முசாச்சியோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா ஏ.சி மிலன் ஏ.சி மிலன் 1 (0)
ஸ்டீவன் என்'ஜோன்ஸி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா 1 (0)
ஜோயல் ஓபி நைஜீரியா நைஜீரியா சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா 1 (0)
ஜோஸ் பாலோமினோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அதலாண்டா அதலாண்டா 1 (0)
மானுவல் பாஸ்கல் இத்தாலி இத்தாலி எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி 1 (1)
ஃபெடரிகோ பெலுசோ இத்தாலி இத்தாலி சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 1 (0)
ஃபேபியோ பிசாகேன் இத்தாலி இத்தாலி காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து 1 (0)
மார்கோ பிஜாக்கா குரோஷியா குரோஷியா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1 (0)
ரவுல் அல்பியோல் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 1 (0)
மார்கோ ரோக் குரோஷியா குரோஷியா எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 1 (0)
ரோஜெரியோ பிரேசில் பிரேசில் சசுவோலோ கால்சியோ சசுவோலோ கால்சியோ 1 (0)
ரோமுலஸ் இத்தாலி இத்தாலி ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி.
லாசியோ ரோம் லாசியோ ரோம்
1 (1)
பாவ்லோ சம்மார்கோ இத்தாலி இத்தாலி ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து ஃப்ரோசினோன் கால்பந்து 1 (0)
மார்கோ சா இத்தாலி இத்தாலி காக்லியாரி கால்பந்து காக்லியாரி கால்பந்து
சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா
1 (0)
லூகா சிலிகார்டி இத்தாலி இத்தாலி பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 1 (0)
மத்தியா ஸ்ப்ரோகாட்டி இத்தாலி இத்தாலி பர்மா கால்சியோ 1913 பர்மா கால்சியோ 1913 1 (0)
ஜென்ஸ் ஸ்ட்ரைஜர் லார்சன் டென்மார்க் டென்மார்க் உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ 1 (0)
ஸ்டெபனோ ஸ்டுரோரோ இத்தாலி இத்தாலி ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. ஜெனோவா சி.எஃப்.சி. 1 (0)
Łukasz Teodorczyk போலந்து போலந்து உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ 1 (0)
ரஃபேல் டோலி பிரேசில் பிரேசில் அதலாண்டா அதலாண்டா 1 (0)
நேனாட் டோமோவிக் செர்பியா செர்பியா சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா 1 (0)
லோரென்சோ டோனெல்லி இத்தாலி இத்தாலி சம்ப்டோரியா சம்ப்டோரியா 1 (0)
சாலிஹ் உசான் துருக்கி துருக்கி எம்போலி எஃப்சி எம்போலி எஃப்சி 1 (0)
இமானுவேல் விக்னாடோ இத்தாலி இத்தாலி சியோவோ வெரோனா சியோவோ வெரோனா 1 (0)