ஜோர்டி ஆல்பா

ஜோர்டி ஆல்பா ராமோஸ் - எஃப்சி பார்சிலோனா, வலென்சியா சிஎஃப், ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்FC பார்சிலோனா FC பார்சிலோனா ஸ்பெயின்
பாதுகாக்க
07/2012 - 06/2024
# 18
07/2009 - 06/2012 வலென்சியா சி.எஃப் வலென்சியா சி.எஃப் பாதுகாக்க
07/2008 - 06/2009 ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
கிளப் உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா இரண்டு 0 இரண்டு 0 1 1 0 0 »கிளப் WC- போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 76 3 71 5 12 13 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
யூரோபா லீக் UEFA பதினைந்து 1 10 5 3 4 0 0 »EL- போட்டிகள்
முதல் பிரிவு ஸ்பெயின் 320 17 280 40 3. 4 69 இரண்டு 1 »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள்
இரண்டாவது பிரிவு ஸ்பெயின் 35 4 22 13 9 10 0 0 »Sg. பிரிவு-போட்டிகள்
கோபா டெல் ரே ஸ்பெயின் 56 6 ஐம்பது 6 பதினொன்று 14 0 0 »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள்
சூப்பர் கோப்பை ஸ்பெயின் பதினொன்று 0 9 இரண்டு 1 1 0 0 »சூப்பர் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை 515 31 444 71 71 112 இரண்டு 1 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 7 0 7 0 0 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா பதினொன்று இரண்டு பதினொன்று 0 1 1 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 24 இரண்டு 22 இரண்டு 10 3 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
கூட்டமைப்பு கோப்பை ஃபிஃபா 4 இரண்டு 4 0 0 0 0 0 »கான்ஃபெட் கோப்பை-போட்டிகள்
யூரோ UEFA 10 1 10 0 1 1 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி UEFA 13 1 12 1 1 1 0 0 »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள்
நேஷன்ஸ் லீக் ஏ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »என்.எல் ஏ-போட்டிகள்
& தொகை 70 8 67 3 13 6 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் ஃபிஃபா 3 0 3 0 0 1 0 0 »ஒலிம்பிக்-போட்டிகள்
& தொகை 3 0 3 0 0 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U21] ஃபிஃபா 1 0 0 1 0 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி [U21] UEFA 1 0 1 0 1 1 0 0 UR யூரோ கியூஎஃப்-பொருத்தங்கள்
& தொகை U21 இரண்டு 0 1 1 1 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
உலகக் கோப்பை [U20] ஃபிஃபா 3 0 3 0 இரண்டு 1 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை U20 3 0 3 0 இரண்டு 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
யூரோ [U19] UEFA 3 1 இரண்டு 1 0 0 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
& தொகை U19 3 1 இரண்டு 1 0 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்