யோசுவா ஒனோமா

ஜோசுவா ஓகெனெடெகா பீட்டர் ஓனோமா - புல்ஹாம் எஃப்சி, புல்ஹாம் எஃப்சி யு 23, டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர், ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை, டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் யு 23, ஆஸ்டன் வில்லா, டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் யு 21

புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி இங்கிலாந்து
மிட்ஃபீல்டர்
08/2019 - 06/2023
# 25
12/2020 - 12/2020 புல்ஹாம் எஃப்சி யு 23 புல்ஹாம் எஃப்சி யு 23 மிட்ஃபீல்டர்
08/2019 - 08/2019 புல்ஹாம் எஃப்சி யு 23 புல்ஹாம் எஃப்சி யு 23 மிட்ஃபீல்டர்
07/2019 - 08/2019 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் மிட்ஃபீல்டர்
08/2018 - 06/2019 ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை மிட்ஃபீல்டர்
07/2018 - 08/2018 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் மிட்ஃபீல்டர்
07/2018 - 08/2018 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் யு 23 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் யு 23 மிட்ஃபீல்டர்
08/2017 - 06/2018 ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா மிட்ஃபீல்டர்
02/2014 - 08/2017 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் மிட்ஃபீல்டர்
02/2017 - 03/2017 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் யு 23 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் யு 23 மிட்ஃபீல்டர்
08/2012 - 04/2016 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் யு 21 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் யு 21 மிட்ஃபீல்டர்
07/2012 - 06/2013 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் [இளைஞர்கள்] மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA இரண்டு 0 0 இரண்டு 0 0 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
யூரோபா லீக் UEFA 7 0 இரண்டு 5 0 0 0 0 »EL- போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 18 0 இரண்டு 16 இரண்டு 1 0 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஷிப் இங்கிலாந்து 79 6 ஐம்பது 29 28 7 0 0 »சாம்பியன்ஷிப்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து 13 0 8 5 இரண்டு 0 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 7 1 7 0 3 1 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
ப்ளேஆஃப் இங்கிலாந்து 4 1 3 1 1 1 0 0 »ப்ளேஆஃப்-போட்டிகள்
யு 23 பிரீமியர் லீக் டிவ். 1 இங்கிலாந்து 7 1 7 0 இரண்டு இரண்டு 0 0 23 U23 PL Div.1- போட்டிகள்
யு 23 பிரீமியர் லீக் டிவ். 2 இங்கிலாந்து 3 1 3 0 இரண்டு 0 0 0 23 U23 PL Div.2- போட்டிகள்
& தொகை 140 10 82 58 40 12 0 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
நெக்ஸ்ட்ஜென் தொடர் [Yth] UEFA 4 0 இரண்டு இரண்டு இரண்டு 0 0 0 »நெக்ஸ்ட்ஜென் [அன்பே] -மாட்சுகள்
& இளைஞர்கள் தொகை 4 0 இரண்டு இரண்டு இரண்டு 0 0 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
நண்பர்கள் [U21] ஃபிஃபா 1 0 0 1 0 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி [U21] UEFA 7 இரண்டு 6 1 இரண்டு 1 0 0 UR யூரோ கியூஎஃப்-பொருத்தங்கள்
& தொகை U21 8 இரண்டு 6 இரண்டு இரண்டு 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
உலகக் கோப்பை [U20] ஃபிஃபா 5 0 5 0 இரண்டு 0 1 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை U20 5 0 5 0 இரண்டு 0 1 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U19] ஃபிஃபா 1 0 1 0 0 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ [U19] UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி [U19] UEFA 6 இரண்டு 4 இரண்டு இரண்டு 1 0 0 UR யூரோ கியூஎஃப்-பொருத்தங்கள்
& தொகை U19 பதினொன்று இரண்டு 9 இரண்டு இரண்டு 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U17] ஃபிஃபா 1 0 1 0 0 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ [U17] UEFA 4 0 3 1 1 0 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
& தொகை U17 5 0 4 1 1 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U16] ஃபிஃபா 1 1 1 0 1 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
& தொகை U16 1 1 1 0 1 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்