ஜுவென்டஸ் »அணி 2018/2019

ஜுவென்டஸ் »அணி 2018/2019படை அணி ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 / 1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1 931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/ 1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- சி. லீக் 2020/2021 சீரி ஏ 2020/2021 கோப்பை 2020/2021 சூப்பர் கோப்பை 2020 சி. லீக் 2019/2020 சீரி ஏ 2019/2020 கோப்பை 2019/2020 சூப்பர் கோப்பை 2019 சி . லீக் 2018/2019 சீரி ஏ 2018/2019 கோப்பை 2018/2019 சூப்பர் கோப்பை 2018 சி. லீக் 2017/2018 சீரி ஏ 2017/2018 கோப்பை 2017/2018 சூப்பர் கோப்பை 2017 சி. லீக் 2016/2017 சீரி ஏ 2016/2017 கோப்பை 2016/2017 சூப்பர் கோப்பை 2016 சி. லீக் 2015/2016 சீரி ஏ 2015/2016 கோப்பை 2015/2016 சூப்பர் கோப்பை 2015 சி. லீக் 2014/2015 சீரி ஏ 2014/2015 கோப்பை 2014/2015 சூப்பர் கோப்பை 2014 சி. லீக் 2013/2014 இஎல் 2013/2014 சீரி ஒரு 2013/2014 கோப்பை 2013/2014 சூப்பர் கோப்பை 2013 சி. லீக் 2012/2013 சீரி ஏ 2012/2013 கோப்பை 2012/2013 சூப்பர் கோப்பை 2012 சீரி ஏ 2011/2012 கோப்பை 2011/2012 EL 2010/2011 EL QF 2010/2011 Serie A 2010 / 2011 கோப்பை 2010/2011 சி. லீக் 2009/2010 இஎல் 2009/2010 சீரி ஏ 2009/2010 கோப்பை 2009/2010 சி. லீக் 2008/2009 சிஎல் கியூஎஃப் 2008/2009 சீரி ஏ 2008/2009 கோப்பை 2008/2009 சீரி ஏ 2007/2008 கோப்பை 2007/2008 செர் அதாவது பி 2006/2007 கோப்பை 2006/2007 சி. லீக் 2005/2006 சீரி ஏ 2005/2006 கோப்பை 2005/2006 சூப்பர் கோப்பை 2005 சி. லீக் 2004/2005 சிஎல் கியூஎஃப் 2004/2005 சீரி ஏ 2004/2005 கோப்பை 2004/2005 சி. 2003/2004 சீரி ஏ 2003/2004 கோப்பை 2003/2004 சூப்பர் கோப்பை 2003 சி. லீக் 2002/2003 சீரி ஏ 2002/2003 கோப்பை 2002/2003 சூப்பர் கோப்பை 2002 சி. லீக் 2001/2002 சீரி ஏ 2001/2002 கோப்பை 2001/2002 ச. லீக் 2000/2001 சீரி A 2000/2001 கோப்பை 2000/2001 EL 1999/2000 UI- கோப்பை 1999/2000 Serie A 1999/2000 கோப்பை 1999/2000 Serie A 1998/1999 Uefa-Cup Ch. லீக் 1998/1999 Serie A 1998 / 1999 கோப்பை 1998/1999 சூப்பர் கோப்பை 1998 சி. லீக் 1997/1998 சீரி ஏ 1997/1998 கோப்பை 1997/1998 சூப்பர் கோப்பை 1997 சி. லீக் 1996/1997 சீரி ஏ 1996/1997 கோப்பை 1996/1997 இன்டர். கோப்பை 1996 UEFA Sup.Cup 1996 Ch. League 1995/1996 Serie A 1995/1996 Cup 1995/1996 Super Cup 1995 EL 1994/1995 Serie A 1994/1995 Cup 1994/1995 EL 1993/1994 Serie A 1993/1994 Cup 1993 / 1994 EL 1992/1993 Serie A 1992/1993 Cup 1992/1993 Serie A 1991/1992 Cup 1991/1992 CWC 1990/1991 Serie A 1990/1991 Cup 1990/1991 Super Cup 1990 EL 1989/1990 Serie A 1989/1990 Cup 1989 / 1990 EL 1988/1989 Serie A 1988/1989 Cup 1988/1989 EL 1987/1988 Serie A 1987/1988 Cup 1987/1988 Ch. League 1986/1987 Serie A 1986/1987 Ch. League 1985/1986 Serie A 1985/1986 இன்டர். கோப்பை 1985 சி. லீக் 1984/1985 சீரி ஏ 1984/1985 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கப் 1984 சி.டபிள்யூ.சி 1983/1984 சீரி ஏ 1983/1984 சி. லீக் 1982/1983 சீரி ஏ 1982/1983 கோப்பை 1982/1983 சி. லீக் 1981/1982 சீரி ஏ 1981/1982 EL 1980/1981 Serie A 1980/1981 CWC 1979/1980 Serie A 1979/1980 Ch. League 1978/1979 Serie A 1978/1979 Cup 1978/1979 Ch. League 1977/1978 Serie A 1977/1978 EL 1976 / 1977 செரி ஏ 1976/1977 சி. லீக் 1975/1976 சீரி ஏ 1975/1976 இஎல் 1974/1975 சீரி ஏ 1974/1975 சி. லீக் 1973/1974 சீரி ஏ 1973/1974 இன்டர். கோப்பை 1973 சி. . லீக் 1967/1968 சீரி A 1967/1968 EL 1966/1967 Serie A 1966/1967 CWC 1965/1966 Serie A 1965/1966 EL 1964/1965 Serie A 1964/1965 EL 1963/1964 Serie A 1963/1964 Serie A 1962 / 1963 சி. லீக் 1961/1962 சீரி ஏ 1961/1962 சி. லீக் 1960/1961 சீரி ஏ 1960/1961 சீரி ஏ 1959/1960 சி. லீக் 1958/1959 சீரி ஏ 1958/1959
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்
கோல்கீப்பர்
32 மாட்டியா டெல் ஃபாவெரோ இத்தாலி 06/05/1998
3. 4 லியோனார்டோ லோரியா இத்தாலி 03/28/1999
22 மாட்டியா பெரின் இத்தாலி 11/10/1992
இருபத்து ஒன்று கார்லோ பின்சோக்லியோ இத்தாலி 03/16/1990
1 வோஜ்சீச் ஸ்ஸ்காஸ்னி போலந்து 04/18/1990
பாதுகாக்க
12 அலெக்ஸ் சாண்ட்ரோ பிரேசில் 01/26/1991
பதினைந்து ஆண்ட்ரியா பார்சாக்லி இத்தாலி 05/08/1981
19 லியோனார்டோ போனூசி இத்தாலி 05/01/1987
4 மார்ட்டின் கோசெரஸ் உருகுவே 04/07/1987
3 ஜார்ஜியோ சியெலினி இத்தாலி 08/14/1984
38 லூகா கொக்கோலோ இத்தாலி 02/23/1998
இரண்டு மாட்டியா டி சிக்லியோ இத்தாலி 10/20/1992
43 பாவ்லோ கோஸி இத்தாலி 04/25/2001
இருபது ஜோனோ கேன்சலோ போர்ச்சுகல் 05/27/1994
24 டேனியல் ருகானி இத்தாலி 07/29/1994
மிட்ஃபீல்டர்
30 ரோட்ரிகோ பெண்டான்கூர் உருகுவே 06/05/1997
33 ஃபெடரிகோ பெர்னார்டெச்சி இத்தாலி 02/16/1994
2. 3 எம்ரே கேன் ஜெர்மனி 01/12/1994
10 பாலோ டைபாலா அர்ஜென்டினா 11/15/1993
44 நிக்கோலே ஃபாகியோலி இத்தாலி 02/12/2001
39 கிரிகோரிஸ் கஸ்தானோஸ் சைப்ரஸ் 01/30/1998
6 சாமி கெதிரா ஜெர்மனி 04/04/1987
35 மாத்தியஸ் பெரேரா பிரேசில் 02/25/1998
14 பிளேஸ் மாதுயிடி பிரான்ஸ் 04/09/1987
36 சிமோன் செங்கல் அடுக்கு இத்தாலி 05/30/1998
41 ஹான்ஸ் நிக்கோலஸ்ஸி கேவிக்லியா இத்தாலி 06/18/2000
5 மிராலெம் பிஜானிக் போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா 04/02/1990
3. 4 மனோலோ போர்டனோவா இத்தாலி 06/02/2000
37 லியோனார்டோ ஸ்பினசோலா இத்தாலி 03/25/1993
முன்னோக்கி
7 கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் 02/05/1985
16 ஜுவான் குவாட்ராடோ கொலம்பியா 05/26/1988
பதினொன்று டக்ளஸ் கோஸ்டா பிரேசில் 09/14/1990
18 மோயிஸ் கீன் இத்தாலி 02/28/2000
17 மரியோ மன்டுகிக் குரோஷியா 05/21/1986
40 ஸ்டெஃபி மாவிடிடி இங்கிலாந்து 05/31/1998
42 பப்லோ மோரேனோ ஸ்பெயின் 05/03/2002
மேலாளர்
மாசிமிலியானோ அலெக்ரி இத்தாலி 08/11/1967
கோல்கீப்பர்-பயிற்சியாளர்
கிளாடியோ பிலிப்பி இத்தாலி 07/07/1965