கிரிஸ்டியன் நாமெத்

கிரிஸ்டியன் நாமெத் - கொலம்பஸ் க்ரூ, டிஏசி துனாஜ்ஸ்கே ஸ்ட்ரெடா, ஸ்போர்ட்டிங் கன்சாஸ் சிட்டி, நியூ இங்கிலாந்து புரட்சி, அல் கராஃபா, ரோடா ஜே.சி.

10/2020 - 12/2020 கொலம்பஸ் க்ரூ கொலம்பஸ் க்ரூ முன்னோக்கி
02/2020 - 10/2020 டிஏசி துனாஜ்ஸ்கே ஸ்ட்ரெடா டிஏசி துனாஜ்ஸ்கே ஸ்ட்ரெடா முன்னோக்கி
08/2018 - 12/2019 விளையாட்டு கன்சாஸ் நகரம் விளையாட்டு கன்சாஸ் நகரம் முன்னோக்கி
08/2017 - 08/2018 புதிய இங்கிலாந்து புரட்சி புதிய இங்கிலாந்து புரட்சி முன்னோக்கி
01/2016 - 06/2017 அல் கராஃபா அல் கராஃபா முன்னோக்கி
01/2015 - 01/2016 விளையாட்டு கன்சாஸ் நகரம் விளையாட்டு கன்சாஸ் நகரம் முன்னோக்கி
07/2012 - 07/2014 ரோடா ஜே.சி. கெர்கிரேட் ரோடா ஜே.சி. கெர்கிரேட் முன்னோக்கி
01/2012 - 07/2012 ஆர்.கே.சி வால்விஜ் ஆர்.கே.சி வால்விஜ் முன்னோக்கி
07/2011 - 01/2012 எம்டிகே புடாபெஸ்ட் எம்டிகே புடாபெஸ்ட் முன்னோக்கி
02/2011 - 06/2011 ஒலிம்பியாகோஸ் வோலோ ஒலிம்பியாகோஸ் வோலோ முன்னோக்கி
08/2010 - 01/2011 ஒலிம்பியாகோஸ் பிரானஸ் ஒலிம்பியாகோஸ் பிரானஸ் முன்னோக்கி
07/2010 - 08/2010 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி முன்னோக்கி
08/2009 - 06/2010 AEK ஏதென் AEK ஏதென் முன்னோக்கி
02/2009 - 08/2009 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி முன்னோக்கி
01/2009 - 02/2009 பிளாக்பூல் எஃப்சி பிளாக்பூல் எஃப்சி முன்னோக்கி
07/2007 - 01/2009 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி முன்னோக்கி
07/2005 - 06/2007 எம்டிகே புடாபெஸ்ட் எம்டிகே புடாபெஸ்ட் முன்னோக்கி
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
யூரோபா லீக் UEFA இரண்டு 0 இரண்டு 0 1 1 0 0 »EL- போட்டிகள்
சாம்பியன்ஷிப் இங்கிலாந்து 1 0 0 1 0 0 0 0 »சாம்பியன்ஷிப்-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் கிரீஸ் 30 4 13 17 பதினொன்று 5 0 0 »சூப்பர் லீக்-போட்டிகள்
எரெடிவிசி நெதர்லாந்து 59 13 52 7 3. 4 9 0 0 »எரெடிவிசி-போட்டிகள்
கே.என்.வி.பி கப் நெதர்லாந்து 4 0 4 0 1 0 0 1 »கோப்பை போட்டிகள்
ப்ளேஆஃப்ஸ் எரெடிவிசி நெதர்லாந்து 7 1 4 3 இரண்டு 0 0 0 »ப்ளேஆஃப்ஸ்-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் ஸ்லோவாக்கியா 1 0 0 1 0 0 0 0 »சூப்பர் லீக்-போட்டிகள்
NB I. ஹங்கேரி 37 14 16 இருபத்து ஒன்று பதினொன்று இரண்டு 0 0 »NB I- போட்டிகள்
CONCACAF சாம்பியன்ஸ் லீக் CONCACAF 5 4 5 0 5 1 0 0 ON CONCACAF CL- போட்டிகள்
மேஜர் லீக் சாக்கர் பயன்கள் 89 22 55 3. 4 26 9 0 இரண்டு »எம்.எல்.எஸ்-போட்டிகள்
யு.எஸ் ஓபன் கோப்பை பயன்கள் 3 4 3 0 இரண்டு 0 0 0 »திறந்த கோப்பை-போட்டிகள்
கத்தார் ஸ்டார்ஸ் லீக் கத்தார் 26 13 24 இரண்டு 5 4 0 0 »QSL- போட்டிகள்
& தொகை 264 75 178 86 98 31 0 3 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா 8 1 3 5 3 1 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 17 1 4 13 இரண்டு 1 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ UEFA இரண்டு 0 1 1 1 1 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி UEFA 9 இரண்டு 4 5 1 3 0 0 »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள்
நேஷன்ஸ் லீக் சி UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »என்.எல் சி-போட்டிகள்
& தொகை 37 4 12 25 7 6 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
யூரோ தகுதி [U21] UEFA 8 இரண்டு 7 1 4 இரண்டு 0 0 UR யூரோ கியூஎஃப்-பொருத்தங்கள்
& தொகை U21 8 இரண்டு 7 1 4 இரண்டு 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
உலகக் கோப்பை [U20] ஃபிஃபா 6 3 5 1 இரண்டு 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை U20 6 3 5 1 இரண்டு 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U19] ஃபிஃபா 1 0 1 0 1 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ [U19] UEFA 3 1 3 0 இரண்டு 1 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
& தொகை U19 4 1 4 0 3 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
யூரோ [U17] UEFA 3 இரண்டு 3 0 1 1 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
& தொகை U17 3 இரண்டு 3 0 1 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்