லாவோ டொயோட்டா எஃப்சி Jo ஜோஹூர் தாருல் தாஜிமுக்கு எதிரான பதிவு

லாவோ டொயோட்டா எஃப்சி Jo ஜோஹூர் தாருல் தாஜிமுக்கு எதிரான பதிவுAFC கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 0 1 1 : 4
தொலைவில் 1 0 0 1 0 : 3
& தொகை இரண்டு 0 0 இரண்டு 1 : 7
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 0 1 1 : 4
தொலைவில் 1 0 0 1 0 : 3
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை இரண்டு 0 0 இரண்டு 1 : 7
AFC கோப்பை
2016 குழு எச் லாவோ டொயோட்டா எஃப்சி - ஜோஹூர் தாருல் தாஜிம் 1: 4 (1: 0)
2016 குழு எச் ஜோஹூர் தாருல் தாஜிம் - லாவோ டொயோட்டா எஃப்சி 3: 0 (0: 0)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்