லெய்செஸ்டர் சிட்டி »சாதனங்கள் & முடிவுகள் 2018/2019

லெய்செஸ்டர் சிட்டி »சாதனங்கள் & முடிவுகள் 2018/20192020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932 / 1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895 / 1896 1894/1895 1893/1894
நட்பு கிளப்புகள் 2018
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
வாரம் 07/21/2018 15:00 TO நோட்ஸ் கவுண்டி நோட்ஸ் கவுண்டி 4: 1 (2: 1)
வாரம் 07/25/2018 மாலை ஐந்து மணி என் அகிசர் பெலேடியஸ்போர் அகிசர் பெலேடியஸ்போர் 0: 0 (0: 0)
வாரம் 07/28/2018 14:00 எச் உதினீஸ் கால்சியோ உதினீஸ் கால்சியோ 1: 2 (0: 2)
வாரம் 08/01/2018 19:45 எச் வலென்சியா சி.எஃப் வலென்சியா சி.எஃப் 1: 1 (1: 1)
வாரம் 04/08/2018 17:15 TO லில்லி ஓ.எஸ்.சி. லில்லி ஓ.எஸ்.சி. 2: 1 (1: 1)
பிரீமியர் லீக் 2018/2019
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
1. சுற்று 08/10/2018 20:00 TO மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 1)
2. சுற்று 08/18/2018 15:00 எச் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் 2: 0 (2: 0)
3. சுற்று 08/25/2018 15:00 TO சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
4. சுற்று 09/01/2018 12:30 எச் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 1: 2 (0: 2)
5. சுற்று 09/15/2018 15:00 TO AFC போர்ன்மவுத் AFC போர்ன்மவுத் 2: 4 (0: 3)
6. சுற்று 09/22/2018 15:00 எச் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் 3: 1 (1: 1)
7. சுற்று 09/29/2018 15:00 TO நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
8. சுற்று 06/10/2018 15:00 எச் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 1: 2 (1: 1)
9. சுற்று 10/22/2018 20:00 TO அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 1: 3 (1: 1)
10. சுற்று 10/27/2018 17:30 எச் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (0: 1)
11. சுற்று 11/03/2018 15:00 TO கார்டிஃப் நகரம் கார்டிஃப் நகரம் 1: 0 (0: 0)
12. சுற்று 11/10/2018 15:00 எச் பர்ன்லி எஃப்சி பர்ன்லி எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
13. சுற்று 11/24/2018 15:00 TO பிரைட்டன் & ஹோவ் ஆல்பியன் பிரைட்டன் & ஹோவ் ஆல்பியன் 1: 1 (0: 1)
14. சுற்று 12/01/2018 15:00 எச் வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி 2: 0 (2: 0)
15. சுற்று 12/05/2018 19:45 TO புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
16. சுற்று 12/08/2018 19:45 எச் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 2 (0: 1)
17. சுற்று 12/15/2018 15:00 TO கிரிஸ்டல் பேலஸ் கிரிஸ்டல் பேலஸ் 0: 1 (0: 1)
18. சுற்று 12/22/2018 15:00 TO செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
19. சுற்று 12/26/2018 15:00 எச் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 1 (1: 1)
20. சுற்று 12/29/2018 15:00 எச் கார்டிஃப் நகரம் கார்டிஃப் நகரம் 0: 1 (0: 0)
21. சுற்று 01/01/2019 12:30 TO எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
22. சுற்று 01/12/2019 15:00 எச் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 1: 2 (0: 2)
23. சுற்று 01/19/2019 12:30 TO வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் 3: 4 (0: 2)
24. சுற்று 01/30/2019 20:00 TO லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
25. சுற்று 02/03/2019 14:05 எச் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
26. சுற்று 02/10/2019 13:30 TO டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 3 (0: 1)
27. சுற்று 02/23/2019 17:30 எச் கிரிஸ்டல் பேலஸ் கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 4 (0: 1)
28. சுற்று 02/26/2019 19:45 எச் பிரைட்டன் & ஹோவ் ஆல்பியன் பிரைட்டன் & ஹோவ் ஆல்பியன் 2: 1 (1: 0)
29. சுற்று 03/03/2019 12:00 TO வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி 1: 2 (0: 1)
30. சுற்று 03/09/2019 15:00 எச் புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 3: 1 (1: 0)
31. சுற்று 03/16/2019 15:00 TO பர்ன்லி எஃப்சி பர்ன்லி எஃப்சி 2: 1 (1: 1)
32. சுற்று 03/30/2019 15:00 எச் AFC போர்ன்மவுத் AFC போர்ன்மவுத் 2: 0 (1: 0)
33. சுற்று 04/06/2019 15:00 TO ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் 4: 1 (1: 0)
34. சுற்று 04/12/2019 20:00 எச் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
35. சுற்று 04/20/2019 15:00 TO வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 2 (0: 1)
36. சுற்று 04/28/2019 12:00 எச் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 3: 0 (0: 0)
37. சுற்று 05/06/2019 20:00 TO மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 1 (0: 0)
38. சுற்று 05/12/2019 15:00 எச் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
FA கோப்பை 2018/2019
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
3. சுற்று 06/01/2019 16:30 TO நியூபோர்ட் கவுண்டி நியூபோர்ட் கவுண்டி 1: 2 (0: 1)
லீக் கோப்பை 2018/2019
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
2. சுற்று 08/28/2018 19:45 எச் ஃப்ளீட்வுட் டவுன் ஃப்ளீட்வுட் டவுன் 4: 0 (2: 0)
3. சுற்று 09/25/2018 19:45 TO வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் 3: 1 (0: 0, 0: 0) pso
16 வது சுற்று 11/27/2018 19:45 எச் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 6: 5 (0: 0, 0: 0) pso
கால் இறுதி 12/18/2018 19:45 எச் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 3 (0: 1, 1: 1) pso