லிவர்பூல் எஃப்சி A ஏ-இசிலிருந்து வீரர்கள்



லிவர்பூல் எஃப்சி A ஏ-இசிலிருந்து வீரர்கள்



ஆட்டக்காரர் நாடு நிலை பிறந்தவர்
TO
ஆலன் ஏ கோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/30/1934
ஆபெல் சேவியர் போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் பாதுகாக்க 11/30/1972
கேரி ஆப்லெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/19/1965
சார்லி ஆடம் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/10/1985
டெட் ஆடம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/30/1906
கிரிஸ்டியன் அடோர்ஜான் ஹங்கேரி ஹங்கேரி முன்னோக்கி 01/19/1993
அட்ரியன் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர் 01/03/1987
டேனியல் ஆகர் டென்மார்க் டென்மார்க் பாதுகாக்க 12/12/1984
ஆண்ட்ரூ ஐட்கன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/25/1909
ஆல்பர்டோ மோரேனோ ஒதுக்கிட படம் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 07/05/1992
ஜான் ஆல்ட்ரிட்ஜ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 09/18/1958
ட்ரெண்ட் அலெக்சாண்டர்-அர்னால்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/07/1998
அலிசன் பிரேசில் பிரேசில் கோல்கீப்பர் 10/02/1992
அனைத்தும் பிரேசில் பிரேசில் மிட்ஃபீல்டர் 03/03/1997
ஜார்ஜ் ஆலன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 04/23/1875
ஜோ ஆலன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 03/14/1990
மெசினா ஆல்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 1883
டேவிட் அமூ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/13/1991
எரிக் ஆண்டர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/12/1931
பால் ஆண்டர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/23/1988
நிக்கோலா அனெல்கா பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் முன்னோக்கி 03/14/1979
ஆல்பர்டோ அக்விலானி இத்தாலி இத்தாலி மிட்ஃபீல்டர் 07/07/1984
ஆர்பெலோவா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 01/17/1983
டாம் ஆம்ஸ்ட்ராங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 1898
ஆலன் ஆர்னெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/25/1933
ஸ்டீவ் அர்னால்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/05/1951
பெக்குய் ஆர்பெக்சாட் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் கோல்கீப்பர் 05/18/1973
ஆல்ஃப் அரோஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/11/1942
சார்லி ஆஷ்கிராஃப்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 07/03/1926
ஒசாமா அசைடி மொராக்கோ மொராக்கோ முன்னோக்கி 08/15/1988
தைவோ அவோனியே நைஜீரியா நைஜீரியா முன்னோக்கி 08/12/1997
பி
பில் பாப் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 11/30/1970
மார்கஸ் பாபெல் ஜெர்மனி ஜெர்மனி பாதுகாக்க 09/08/1972
ரியான் பாபல் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து முன்னோக்கி 12/19/1986
ஜாக் பால்மர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/06/1916
மரியோ பாலோடெல்லி இத்தாலி இத்தாலி முன்னோக்கி 08/12/1990
ஜாக் பாம்பர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/11/1895
ஆலன் வங்கிகள் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/05/1938
வில்லியம் பேங்க்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/1893
ஹாரி பார்காஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/21/1906
நிக் பார்ம்பி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/11/1974
ஜான் பார்ன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/07/1963
பிரெட் பரோன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/29/1901
கெவின் பரோன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/19/1926
மிலன் பரோஸ் செ குடியரசு செ குடியரசு முன்னோக்கி 10/28/1981
பராகன் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 06/12/1987
ஹரோல்ட் பார்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/30/1911
வில்ப் பார்ட்ராப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/22/1887
பெர்னார்ட் போர்கள் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 01/13/1875
ஹாரி பீடில்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 09/28/1897
பீட்டர் பியர்ட்ஸ்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/18/1961
ஜாக் பியர்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/15/2001
பிரான்சிஸ் பெக்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/11/1873
அகஸ்டஸ் பீபி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 1889
ஜிம் பிச்சின் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 07/29/1963
கிரேக் பெல்லாமி வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 07/13/1979
யோசி பெனாயவுன் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் மிட்ஃபீல்டர் 05/05/1980
தாமஸ் பென்னட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/1891
கிறிஸ்டியன் பெண்டகே பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் முன்னோக்கி 12/03/1990
பேட்ரிக் பெர்கர் செ குடியரசு செ குடியரசு மிட்ஃபீல்டர் 11/10/1973
ஆர்தர் பெர்ரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/03/1888
லூயிஸ் பிம்ப்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/14/1929
இகோர் பினான் குரோஷியா குரோஷியா மிட்ஃபீல்டர் 05/04/1978
ஸ்டிக் இங் பிஜோர்னெபி நோர்வே நோர்வே பாதுகாக்க 12/11/1969
ராபர்ட் பிளாண்டோர்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/08/1884
ஏர்னஸ்ட் பிளென்கின்சாப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/20/1902
ரெஜினோல்ட் ப்ளோர் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 03/18/1942
பில் போயர்ஸ்மா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/24/1949
ஆடம் போக்டன் ஹங்கேரி ஹங்கேரி கோல்கீப்பர் 09/27/1987
பாப் போல்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/02/1958
ஃபேபியோ போரினி இத்தாலி இத்தாலி முன்னோக்கி 03/29/1991
டீன் ப z சானிஸ் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா கோல்கீப்பர் 10/02/1990
ஜான் போவில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/21/1886
ஜார்ஜ் போவன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/13/1875
சாம் போயர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/12/1887
சார்லி பாய்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/20/1969
மோர்கன் பாய்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 04/22/2001
சைனன் பிராடிஷ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/27/1958
ஜேம்ஸ் பிராட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/05/1881
தாமஸ் பிராட்ஷா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/24/1873
சிறிய பிராட்ஷா ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 02/07/1904
கேமரூன் பிரான்னகன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/09/1996
பிலிப் பிராட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/26/1880
ரியான் ப்ரூஸ்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/01/2000
கென் பிரையர்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/03/1926
டாம் புரோமிலோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/07/1894
ஜோசப் புரோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/10/1886
டெரெக் பிரவுன்பில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/04/1954
ஜான் பிரவுனிங் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/27/1915
புருட்டன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/01/1903
பிரெட் பக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/02/1879
பென் காளை இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/1873
கீத் புர்கின்ஷா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/23/1935
டேவிட் பர்ரோஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/25/1968
மாட் பஸ்பி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/26/1909
டாம் புஷ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/22/1914
ஜெர்ரி பைர்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/29/1938
சி
ஜோ காடன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/13/1920
ஜேக் கெய்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/02/2001
இயன் கல்லாகன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/10/1942
டிட்டி கேமரா கினியா கினியா முன்னோக்கி 11/17/1972
ஜேம்ஸ் கேமரூன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 1868
ஜொனாதன் கேமரூன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 1871
பாபி காம்ப்பெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/23/1937
டான் காம்ப்பெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/19/1932
கென்னி காம்ப்பெல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 09/06/1892
எம்ரே கேன் ஜெர்மனி ஜெர்மனி மிட்ஃபீல்டர் 01/12/1994
ஜான் கார்லின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 1880
வில்லி கார்லின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/06/1940
லென் கார்னி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/30/1915
லான்ஸ் கார் தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா முன்னோக்கி 02/18/1910
ஜேமி கராகர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/28/1978
ஆண்டி கரோல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/06/1989
ஸ்காட் கார்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/03/1985
ஜிம்மி கார்ட்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/09/1965
ஜிம்மி வழக்கு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/18/1954
ஜேமி காசிடி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/21/1977
ஸ்டீவன் க ul ல்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/29/1991
ஜான் சாட்பர்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/12/1873
எட்கர் சாட்விக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/14/1869
வில்லியம் சால்மர்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 04/03/1901
அலெக் சேம்பர்லேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 06/20/1964
ஹென்றி சேம்பர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/17/1896
ஜான் சார்ல்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/23/1908
பில் சார்னோக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/14/1975
பிரான்சிஸ் செக்லேண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/31/1895
புருனோ செய்ரூ பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 05/10/1978
ஆல்பர்ட் சில்ட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/25/1930
பில் சிஸ்னால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/27/1942
டாம் சோர்ல்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/09/1880
பிராங்க் கிறிஸ்டி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 02/17/1927
ஐசக் கிறிஸ்டி-டேவிஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 10/18/1997
ஜிப்ரில் சிஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் முன்னோக்கி 08/12/1981
அலி சிசோகோ பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 09/15/1987
ஜேம்ஸ் கிளார்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/06/1903
லைட்டன் கிளார்க்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/19/2001
டாம் கிளேட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/27/2000
டான் கிளியரி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 03/09/1996
தாமஸ் கிளெஹார்ன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/1871
ஜேம்ஸ் கிளெலாண்ட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/07/1869
ரே கிளெமென்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 08/05/1948
நைகல் கிளஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/19/1966
ஜிம்மி கிளக்ஸ்டன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 10/30/1934
நதானியேல் க்ளைன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/05/1991
கோனார் கோடி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/25/1993
செபாஸ்டியன் கோட்ஸ் உருகுவே உருகுவே பாதுகாக்க 10/07/1990
வில்லியம் காக்பர்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 1899
அவி கோஹன் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் பாதுகாக்க 11/14/1956
ஜோ கோல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/08/1981
ஜேம்ஸ் காலின்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/30/1911
ஸ்டான் கோலிமோர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/22/1971
ராபர்ட் கொல்வின் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 12/05/1876
டாமி கூப்பர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/09/1904
பீட்டர் கோர்மாக் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/17/1946
சார்லஸ் காட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 06/1878
டோனி கசின்ஸ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 08/25/1969
க out டின்ஹோ பிரேசில் பிரேசில் மிட்ஃபீல்டர் 06/12/1992
ஜாக் காக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/21/1876
ஹெர்பர்ட் கிரேக் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 1880
எட்மண்ட் கிராஃபோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/31/1906
ராபர்ட் கிராஃபோர்ட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 07/04/1886
ரஸ்ஸல் கிராஸ்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 06/25/1927
பீட்டர் க்ரூச் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/30/1981
மற்றும் கன்லிஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/11/1875
வில்லியம் கன்னிங்ஹாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/27/1899
ஜான் குர்ரன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 03/1864
டி
பெஞ்சமின் டப்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/17/1909
கென்னி டால்லிஷ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 03/04/1951
பால் டால்லிஷ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 02/18/1977
லாரி டல்லா வால்லே பின்லாந்து பின்லாந்து முன்னோக்கி 09/14/1991
டானி பச்சேகோ ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் முன்னோக்கி 01/05/1991
டேனியல் அயலா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 11/07/1990
ஸ்டீபன் டார்பி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/06/1988
டேவிட் டேவிட்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 06/04/1905
பென் டேவிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/11/1995
ஜான் டேவிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/1881
ஜேம்ஸ் டாசன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 08/13/1890
கென் டி மாங்கே அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/03/1964
பிலிப் டெகன் சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து பாதுகாக்க 02/15/1983
வில்லியம் டெவ்லின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/30/1899
ஜெரால்ட் டெவ்ஹர்ஸ்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/14/1872
சலீஃப் தியோ செனகல் செனகல் மிட்ஃபீல்டர் 02/10/1977
டக்ளஸ் டிக் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 12/1868
ஜூலியன் டிக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/08/1968
ஜோ டிக்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/31/1934
டியாகோ காவலியேரி பிரேசில் பிரேசில் கோல்கீப்பர் 12/01/1982
ஜோசப் டைன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/12/1886
டியோகோ ஜோட்டா போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் முன்னோக்கி 12/04/1996
பெர்னார்ட் டியோமெடிஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 01/23/1974
எல்-ஹட்ஜி டியோஃப் செனகல் செனகல் முன்னோக்கி 01/15/1981
எலியா டிக்சன்-பொன்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/01/2001
கெவின் டோஹெர்டி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 04/18/1980
நெட் டோயிக் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 10/29/1866
சிரில் முடிந்தது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/21/1920
ராபர்ட் முடிந்தது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/27/1904
வேண்டும் பிரேசில் பிரேசில் கோல்கீப்பர் 10/22/1979
வில்லி டொன்னெல்லி வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 1872
ஆண்ட்ரியா டோசேனா இத்தாலி இத்தாலி பாதுகாக்க 09/11/1981
ஸ்டீவர்ட் டவுனிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/22/1984
ஜான் டிரம்மண்ட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 04/13/1870
ஜெர்சி டுடெக் போலந்து போலந்து கோல்கீப்பர் 03/23/1973
பிரையன் டஃப் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/21/1960
சீன் டண்டீ ஜெர்மனி ஜெர்மனி முன்னோக்கி 12/07/1972
வில்லியம் டன்லப் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 07/14/1871
ஜாக் டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/19/1994
ஜான் டர்னின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/18/1965
இருக்கிறது
ஜான் ஈஸ்டேல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/16/1919
ஹாரி ஈஸ்ட்ஹாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/30/1917
நாதன் எக்லெஸ்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/30/1990
டிக் எட்மேட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/14/1904
ஓவி எஜாரியா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/18/1997
நபில் எல் ஜார் மொராக்கோ மொராக்கோ மிட்ஃபீல்டர் 08/27/1986
ஹார்வி எலியட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/04/2003
சாம் ஆங்கிலம் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 08/18/1908
அலுன் எவன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/30/1949
ஜான் எவன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/28/1929
ராய் எவன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/04/1948
எஃப்
ஃபபின்ஹோ பிரேசில் பிரேசில் மிட்ஃபீல்டர் 10/23/1993
ஃபெபியோ ஆரேலியோ பிரேசில் பிரேசில் பாதுகாக்க 09/24/1979
கிறிஸ் பாகன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/05/1950
வில்லி ஃபேகன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 02/20/1917
டேவிட் ஃபேர் கிளஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/05/1957
தாமஸ் ஃபேர்ஃப ou ல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/16/1881
ராபர்ட் பெர்குசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/1886
பெர்னாண்டோ டோரஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் முன்னோக்கி 03/20/1984
பிலிப் ஃபெர்ன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/14/1937
ஜீன்-மைக்கேல் ஃபெர்ரி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 02/07/1969
பில் ஃபைன்ட்லே ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/17/1900
ஸ்டீவ் ஃபின்னன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 04/24/1976
பேட்ரிக் ஃபின்னர்ஹான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/1872
பிரெட் ஃபின்னி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/10/1924
ஹரோல்ட் ஃபிட்ஸ்பாட்ரிக் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 02/1880
மத்தேயு ஃபிட்ஸ்சிம்மன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/10/1913
ஜான் ஃபிளனகன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/01/1993
ஜார்ஜ் ஃப்ளெமிங் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/20/1869
மைக்கேல் ஃபோலி-ஷெரிடன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/09/1983
டிக் ஃபோர்ஷா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/20/1895
ராபி ஃபோலர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/09/1975
ஆபிரகாம் ஃபாக்ஸால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 1874
ராபி ஃபோய் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 10/29/1985
பிராட் ஃப்ரீடெல் பயன்கள் பயன்கள் கோல்கீப்பர் 05/18/1971
ரியான் ஃபுல்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 05/23/1996
ஜிம் ஃபர்னெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/23/1937
ஜி
டோனி கல்லச்சர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 07/23/1999
தாமஸ் கார்ட்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/17/1923
டாமி கார்ட்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/28/1910
ஜேம்ஸ் கார்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/18/1895
ஜேம்ஸ் கார்சைடு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 1885
ஹோவர்ட் கெய்ல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/18/1958
மார்க் கெய்ல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/21/1969
பிரெட் ஜீரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/23/1868
ஹக் ஹெகார்டி தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா மிட்ஃபீல்டர் 05/05/1933
ஸ்டீவன் ஜெரார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/30/1980
கேரி கில்லெஸ்பி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/05/1960
பால் கிளாட்ஸல் ஜெர்மனி ஜெர்மனி முன்னோக்கி 02/20/2001
ஜோ கோம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/23/1997
மார்க் கோன்சலஸ் மிளகாய் மிளகாய் மிட்ஃபீல்டர் 07/10/1984
கமில் கிராபரா போலந்து போலந்து கோல்கீப்பர் 01/08/1999
பாபி கிரஹாம் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 11/22/1944
கார்ல் கிரீன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/19/1961
புரூஸ் க்ரோபெலார் ஜிம்பாப்வே ஜிம்பாப்வே கோல்கீப்பர் 10/06/1957
மார்கோ க்ரூஜிக் செர்பியா செர்பியா மிட்ஃபீல்டர் 04/13/1996
ஹவுக்கூர் குனாசன் ஐஸ்லாந்து ஐஸ்லாந்து முன்னோக்கி 09/08/1978
பேட்டர் குலாசி ஹங்கேரி ஹங்கேரி கோல்கீப்பர் 05/06/1990
டேனி குத்ரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/18/1987
எச்
ஜாக் ஹை இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/10/1928
பிரையன் ஹால் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/22/1946
மிக் ஹால்சால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/21/1961
டயட்மர் ஹமான் ஜெர்மனி ஜெர்மனி மிட்ஃபீல்டர் 08/27/1973
ஆடம் ஹம்மில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/25/1988
ஆலன் ஹேன்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 06/13/1955
மார்ட்டின் ஹேன்சன் டென்மார்க் டென்மார்க் கோல்கீப்பர் 06/15/1990
ஆல்ஃப் ஹான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/27/1912
ஜோ ஹார்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/26/1998
சாம் ஹார்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 08/26/1883
ஸ்டீவ் ஹர்க்னஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/27/1971
ஜிம் ஹார்லி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 02/21/1917
பால் ஹாரிசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/18/1984
ஜிம்மி ஹாரோவர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 08/18/1935
டெட் ஹார்ஸ்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/27/1907
டோனி ஹேட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/13/1941
வேகார்ட் ஹெகெம் நோர்வே நோர்வே பாதுகாக்க 07/13/1975
ஸ்டீவ் ஹைவே அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/25/1947
ஸ்டீபன் ஹென்சோஸ் சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து பாதுகாக்க 09/07/1974
ஜோர்டான் ஹென்டர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/17/1990
எமிலி ஹஸ்கி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/11/1978
ஜான் ஹெய்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/19/1928
டேவ் ஹிக்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/30/1929
ஆலன் ஹிக்னெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/01/1946
தாமஸ் ஹில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/13/2002
ஜாக் ஹோப்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/18/1988
ஆல்ஃப் ஹாப்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/09/1913
டேவிட் ஹோட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/06/1960
கார்டன் ஹோட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/16/1904
கி-ஜனா ஹோவர் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 01/18/2002
பில் ஹூட் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து பாதுகாக்க 11/03/1914
மைக் ஹூப்பர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 02/10/1964
ரே ஹ ought க்டன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/09/1962
பிரெட் ஹோவ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/24/1912
ராபி ஹோவெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/12/1869
எம்லின் ஹியூஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/28/1947
ஜான் ஹியூஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 04/1877
லாரி ஹியூஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/02/1924
லியாம் ஹியூஸ் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 08/19/2001
வாலி ஹியூஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/15/1934
ரோஜர் ஹன்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/20/1938
மாலுமி ஹண்டர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 04/06/1878
டான் ஹட்ச்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/09/1971
க்ளென் ஹைசன் சுவீடன் சுவீடன் பாதுகாக்க 10/30/1959
sami Hyypiä பின்லாந்து பின்லாந்து பாதுகாக்க 10/07/1973
நான்
ஐகோ அஸ்பாஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் முன்னோக்கி 08/01/1987
ஜோர்டன் இபே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/08/1995
பெசியன் இத்ரிசாஜ் ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா மிட்ஃபீல்டர் 10/12/1987
பால் இன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/21/1967
டாம் இன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/30/1992
டேனி இங்க்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/23/1992
எமிலியானோ இன்சியா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா பாதுகாக்க 01/07/1989
ஆலன் இர்வின் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 11/29/1962
கொலின் இர்வின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/09/1957
ஸ்டீவன் இர்வின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/29/1990
சார்லஸ் இட்டாண்ட்ஜே கேமரூன் கேமரூன் கோல்கீப்பர் 11/02/1982
ஜெ
பிரையன் ஜாக்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/01/1933
ஜேம்ஸ் ஜாக்சன் ஜூனியர். ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 12/04/1900
டேவிட் ஜேம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 08/01/1970
Větězslav Jaroš செ குடியரசு செ குடியரசு கோல்கீப்பர் 07/23/2001
ஜோனோ கார்லோஸ் டீக்சீரா போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் மிட்ஃபீல்டர் 01/18/1993
டேவிட் ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/23/1951
க்ளென் ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/23/1984
டாமி ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/19/1900
கிரேக் ஜான்ஸ்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/08/1960
ஆலன் ஜோன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 01/06/1940
பாரி ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/20/1970
பில் ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/13/1921
பிராட் ஜோன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா கோல்கீப்பர் 03/19/1982
கர்டிஸ் ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/30/2001
ஹாரி ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/22/1933
ஜோயி ஜோன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 03/04/1955
லீ ஜோன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 05/29/1973
லாயிட் ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/07/1995
மெர்வின் ஜோன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 04/30/1931
பால் ஜோன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 04/18/1967
ராபர்ட் ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/05/1971
ரோனி ஜோன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 06/18/1914
ஜோஸ் என்ரிக் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 01/23/1986
ஜோசமி ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 11/15/1979
மிலன் ஜோவானோவிக் செர்பியா செர்பியா முன்னோக்கி 04/18/1981
TO
ஓசன் கபக் துருக்கி துருக்கி பாதுகாக்க 03/25/2000
ஹெர்பி கேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/23/1998
லோரிஸ் காரியஸ் ஜெர்மனி ஜெர்மனி கோல்கீப்பர் 06/22/1993
ஜார்ஜ் கேய் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/19/1919
ராபி கீன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 07/08/1980
கெவின் கீகன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/14/1951
நாபி கெஸ்டா கினியா கினியா மிட்ஃபீல்டர் 02/10/1995
கயோமின் கெல்லெஹெர் அயர்லாந்து அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 11/23/1998
ஜிம்மி கெல்லி வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 1911
மார்ட்டின் கெல்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/27/1990
டிர்க் கெம்ப் தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா கோல்கீப்பர் 10/15/1913
ஆலன் கென்னடி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/31/1954
மார்க் கென்னடி அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/15/1976
ரே கென்னடி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/28/1951
ரியான் கென்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/11/1996
பிரையன் கெட்டில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/22/1956
ஹாரி கெவெல் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா மிட்ஃபீல்டர் 09/22/1978
கெவின் கெவ்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/02/1955
பில் கிங்ஹார்ன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 02/27/1912
பீட்டர் கிப்பாக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/17/1922
ஃப்ரோட் கிப்பே நோர்வே நோர்வே பாதுகாக்க 01/17/1978
கிறிஸ் கிர்க்லேண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 05/02/1981
ராக்னர் கிளவன் எஸ்டோனியா எஸ்டோனியா பாதுகாக்க 10/30/1985
பால் கொன்செஸ்கி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/15/1981
பில்லி க ou மெடியோ பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 11/14/2002
இஸ்துவான் கோஸ்மா ஹங்கேரி ஹங்கேரி மிட்ஃபீல்டர் 12/03/1964
ஜான் க்ரோம்காம்ப் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 08/17/1980
டிர்க் குய்ட் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து முன்னோக்கி 07/22/1980
Bjørn Kvarme நோர்வே நோர்வே பாதுகாக்க 06/17/1972
சோட்ரியோஸ் கிர்கியாகோஸ் கிரீஸ் கிரீஸ் பாதுகாக்க 07/23/1979
எல்
பில்லி லேசி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 09/24/1889
ஆடம் லல்லானா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/10/1988
ரே லம்பேர்ட் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 07/18/1922
ரிக்கி லம்பேர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/16/1982
பிராங்க் லேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 07/20/1948
டேவி லார்மோர் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 08/23/1977
யாசர் லாரூசி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 01/01/2001
ஜார்ஜ் லாதம் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 01/01/1881
கிறிஸ் லாலர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/20/1943
டாமி லாரன்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 05/14/1940
மார்க் லாரன்சன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 06/02/1957
அந்தோணி லு டலெக் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் முன்னோக்கி 10/03/1984
சமி லீ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/07/1959
டாமி லீஷ்மேன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 09/03/1937
ஐவிந்த் லியோன்ஹார்ட்சன் நோர்வே நோர்வே மிட்ஃபீல்டர் 08/17/1970
செபாஸ்டியன் லெட்டோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 08/30/1986
ஆடம் லூயிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/08/1999
கெவின் லூயிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/19/1940
பில்லி லிடெல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 01/10/1922
கிரேக் லிண்ட்ஃபீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/07/1988
அலெக் லிண்ட்சே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/27/1948
ஜாரி லிட்மானென் பின்லாந்து பின்லாந்து முன்னோக்கி 02/20/1971
டக் லிவர்மோர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/27/1947
ஜார்ஜ் லிவிங்ஸ்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 05/05/1870
லாரி லாயிட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/06/1948
பிராங்க் லாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/12/1922
ஆண்டி லோனெர்கன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/19/1983
லூயிஸ் லாங்ஸ்டாஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/24/2001
எஃப்ரைம் லாங்வொர்த் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/02/1887
டீஜன் லோவ்ரன் குரோஷியா குரோஷியா பாதுகாக்க 07/05/1989
நார்மன் லோ ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 04/23/1914
டாமி லோரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/26/1945
டாமி லூகாஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/20/1895
லூகாஸ் லீவா பிரேசில் பிரேசில் மிட்ஃபீல்டர் 01/09/1987
லூயிஸ் ஆல்பர்டோ ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மிட்ஃபீல்டர் 11/28/1992
லூயிஸ் கார்சியா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் முன்னோக்கி 06/24/1978
பேட்ரிஸ் லூசி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் கோல்கீப்பர் 07/08/1980
எம்
கெவின் மெக்டொனால்ட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/22/1960
டெட் மெக்டோகல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 01/08/1947
ஜிம் மாகில்டன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/06/1969
ஜோ மாகுவேர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/18/1996
ஜோ மலோனி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/26/1934
சாடியோ மனே செனகல் செனகல் முன்னோக்கி 04/10/1992
அலெக்சாண்டர் மானிங்கர் ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா கோல்கீப்பர் 06/04/1977
டேவிட் மேனிக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/24/1985
மாங்க்விலோ ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 05/05/1994
லாசர் மார்கோவிக் செர்பியா செர்பியா மிட்ஃபீல்டர் 03/02/1994
மைக் மார்ஷ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/21/1969
டேவிட் மார்ட்டின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 01/22/1986
ஜேவியர் மசெரனோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 06/08/1984
கோனார் மாஸ்டர்சன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 09/08/1998
ஜோயல் மாட்டிப் கேமரூன் கேமரூன் பாதுகாக்க 08/08/1991
டொமினிக் மேட்டியோ ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 04/24/1974
ராபர்ட் மேத்யூஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 04/14/1897
லெய்டன் மேக்ஸ்வெல் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 10/03/1979
கேரி மெக்அலிஸ்டர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/25/1964
ஜேசன் மெக்டீர் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/18/1971
டக் மெக்காவோய் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 11/29/1918
நீல் மெக்பெய்ன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 11/15/1895
டெர்ரி மெக்டெர்மொட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/08/1951
ஜேம்ஸ் மெக்டகல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 01/23/1904
ஃபிராங்க் மெக்கார்வி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 03/17/1956
ஜிம்மி மெக்கின்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/17/1912
டொனால்ட் மெக்கின்லே ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 07/25/1891
ஜான் மெக்லாலின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/25/1952
ரியான் மெக்லாலின் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து பாதுகாக்க 09/30/1994
டாமி மெக்லியோட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 12/26/1920
ஸ்டீவ் மக்மஹோன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/20/1961
ஸ்டீவ் மெக்மனமன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/11/1972
டேவ் மக்முல்லன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து பாதுகாக்க 1901
ஜாக் மெக்நாப் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 04/07/1894
டோனி மெக்னமாரா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/03/1929
டாமி மெக்நல்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/30/1929
மாட் மெக்வீன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/18/1863
கார்ல் மெட்ஜனி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 05/15/1985
எரிக் மீஜர் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து முன்னோக்கி 08/02/1969
ஜேம்ஸ் மெலியா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/01/1937
நீல் மெல்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/04/1982
இம்மானுவேல் மெண்டி கினியா-பிசாவு கினியா-பிசாவு பாதுகாக்க 03/30/1990
சைமன் மிக்னோலெட் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் கோல்கீப்பர் 03/06/1988
நிகோலே மிஹைலோவ் பல்கேரியா பல்கேரியா கோல்கீப்பர் 06/28/1988
மிகி ரோக் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 07/08/1988
லியாம் மில்லர் கனடா கனடா முன்னோக்கி 09/27/1999
வில்லி மில்லர் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 10/25/1906
தாமஸ் மில்லர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர்
கார்டன் மில்னே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/29/1937
ஜேம்ஸ் மில்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/04/1986
டகுமி மினமினோ ஜப்பான் ஜப்பான் மிட்ஃபீல்டர் 01/16/1995
ரே மின்ஷல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 07/15/1920
பில் மோலிநியூக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 01/10/1944
ஜான் மோலிநியூக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/03/1931
ரிச்சர்ட் பணம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/13/1955
பிரையன் மூனி அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 02/02/1966
ரோனி மோரன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/28/1934
ஆடம் மோர்கன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/21/1994
ஹக் மோர்கன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 09/20/1869
மோரியண்டஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் முன்னோக்கி 04/05/1976
டிக்கி மோரிஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 01/01/1879
ஜானி மோரிஸ்ஸி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/18/1940
விக்டர் மோசஸ் நைஜீரியா நைஜீரியா முன்னோக்கி 12/12/1990
ஜான் மல்பி டென்மார்க் டென்மார்க் மிட்ஃபீல்டர் 07/04/1963
கார்ல் முக்லெட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/13/1968
அலெக் முயர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 12/10/1923
டேனி மர்பி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/18/1977
என்
டேவிட் என் கோக் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் முன்னோக்கி 04/01/1989
ஆலன் நவரோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/31/1981
பில் நீல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/20/1951
கிரிஸ்டியன் நாமெத் ஹங்கேரி ஹங்கேரி முன்னோக்கி 01/05/1989
ஜான் நியூபி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/28/1978
ஜேம்ஸ் நிக்கோல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 1890
ஸ்டீவ் நிக்கோல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 12/11/1961
ஜூர்கன் நீல்சன் டென்மார்க் டென்மார்க் கோல்கீப்பர் 05/06/1971
பெர்ரி நியுவென்ஹுயிஸ் தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா முன்னோக்கி 11/05/1911
ஜேம்ஸ் நோரிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/04/2003
நுனேஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மிட்ஃபீல்டர் 01/15/1979
அல்லது
ஸ்டீவ் ஓக்ரிசோவிக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/12/1957
ஜான் ஓக்ஸ்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 01/15/1939
ஷேய் ஓஜோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/19/1997
ஜாகுப் ஓஜ்ர்ஜியாஸ்கி போலந்து போலந்து கோல்கீப்பர் 02/19/2003
டிவாக் ஓரிகி பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் முன்னோக்கி 04/18/1995
ஜான் ஓட்செமோபர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/23/1983
மைக்கேல் ஓவன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/14/1979
அலெக்ஸ் ஆக்ஸ்லேட்-சேம்பர்லேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/15/1993
பி
டேனியல் படெல்லி இத்தாலி இத்தாலி கோல்கீப்பர் 10/25/1985
பிரெட் பக்னம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/04/1891
பாப் பைஸ்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/23/1919
கேப்ரியல் பலேட்டா இத்தாலி இத்தாலி பாதுகாக்க 02/15/1986
ஸ்டான் பால்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/28/1921
பால்மர் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 09/23/1931
விக்டர் பால்சன் ஐஸ்லாந்து ஐஸ்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/30/1991
ஜாக் பார்கின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/01/1883
ஸ்டீவ் பார் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/22/1926
எட்வர்ட் பாரி வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 12/09/1892
மாரிஸ் பாரி வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 1877
ரிச்சி பார்ட்ரிட்ஜ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/12/1980
ஜார்ஜ் பேட்டர்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 12/19/1916
பவுலின்ஹோ போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் மிட்ஃபீல்டர் 12/25/1997
ஜிம்மி பெய்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/10/1926
ஏர்னஸ்ட் பீக் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 1888
ஸ்டீவ் பியர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 01/22/1962
பருத்தித்துறை சிரிவெல்லா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மிட்ஃபீல்டர் 05/23/1997
மொரிசியோ பெல்லெக்ரினோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா பாதுகாக்க 10/05/1971
மார்க் பெலோசி பயன்கள் பயன்கள் மிட்ஃபீல்டர் 06/17/1994
லீ பெல்டியர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/11/1986
ஜெர்மைன் பென்னன்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/15/1983
பெப்பே ரீனா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர் 08/31/1982
ஸ்டீவ் பெப்லோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/08/1949
கீத் பீட்டர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/19/1915
ஆடம் பிலிப்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/15/1998
நதானியேல் பிலிப்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/21/1997
டொர்பன் பீச்னிக் டென்மார்க் டென்மார்க் பாதுகாக்க 05/21/1963
ஜிம் பிளாட் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 01/26/1952
டேமியன் பிளெசிஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 03/05/1988
டேரன் பாட்டர் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/21/1984
கிறிஸ்டியன் பவுல்சன் டென்மார்க் டென்மார்க் மிட்ஃபீல்டர் 02/28/1980
ராபர்ட் பிரிடே தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா முன்னோக்கி 03/29/1925
மார்க் ப்ருடோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/08/1963
ஆர்
ரஃபேல் காமாச்சோ போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் மிட்ஃபீல்டர் 05/22/2000
அலெக்ஸ் ரைஸ்பெக் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 12/26/1878
பார்னி ராம்ஸ்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/08/1917
கானர் ராண்டால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/21/1995
ரவுல் மீரெல்ஸ் போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் மிட்ஃபீல்டர் 03/17/1983
டேவ் ராவன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/10/1985
சாம் ரேபோல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/11/1875
ஜேமி ரெட்காப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/25/1973
கார்ல்-ஹெய்ன்ஸ் ரைடில் ஜெர்மனி ஜெர்மனி முன்னோக்கி 09/16/1965
ஆல்பர்ட் ரியேரா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மிட்ஃபீல்டர் 04/15/1982
ஜான் ஆர்னே ரைஸ் நோர்வே நோர்வே பாதுகாக்க 09/24/1980
ஆர்தர் ரிலே தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா கோல்கீப்பர் 12/26/1903
நிக் ரிஸோ ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா முன்னோக்கி 06/09/1979
ராபர்டோ ஃபிர்மினோ பிரேசில் பிரேசில் முன்னோக்கி 10/02/1991
டேவ் ராபர்ட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/10/1988
கரேத் ராபர்ட்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 02/06/1978
ஆண்ட்ரூ ராபர்ட்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 03/11/1994
ஜாக் ராபின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/01/1993
மைக்கேல் ராபின்சன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 07/12/1958
மாக்சிமிலியானோ ரோட்ரிக்ஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 01/02/1981
பிரெட் ரோஜர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/17/1910
ரோனி ரோசென்டல் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் முன்னோக்கி 10/11/1963
இயன் ரோஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 01/26/1947
ஜிம்மி ரோஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 03/28/1866
ஜோர்டான் ரோசிட்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/24/1997
ஆர்தர் ரவுலி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/09/1933
டோனி ரவுலி வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 09/19/1929
நீல் ருடாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/09/1968
இயன் ரஷ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 10/20/1961
கொலின் ரஸ்ஸல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/21/1961
எஸ்
நூரி சாஹின் துருக்கி துருக்கி மிட்ஃபீல்டர் 09/05/1988
மமடோ சாகோ பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 02/13/1990
முகமது சலா எகிப்து எகிப்து முன்னோக்கி 06/15/1992
ஸ்டீபன் சாமா ஜெர்மனி ஜெர்மனி பாதுகாக்க 03/05/1993
டீன் சாண்டர்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 06/21/1964
ராய் சாண்டர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/04/1930
ராபர்ட் சாவேஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/08/1960
ஜான் செதில்கள் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/04/1966
அலெக்ஸ் ஸ்காட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/29/1913
பில்லி ஸ்காட் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 05/17/1882
எலிஷா ஸ்காட் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 08/24/1893
சீக்ரேவ்ஸைக் குறிக்கவும் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/22/1966
ஜான் சீலி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/27/1945
செர்கி கேனஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் முன்னோக்கி 02/02/1997
ஜான் ஷாஃப்டோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/08/1918
தி ஷானன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/12/1926
xherdan Shaqiri சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து முன்னோக்கி 10/10/1991
கெவின் ஷீடி அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/21/1959
ஜோன்ஜோ ஷெல்வி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/27/1992
பில் ஷெப்பர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/25/1920
சாம் ஷீல்ட்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 03/21/1929
சிரில் சிட்லோ வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 11/26/1915
ஆண்ட்ரேஸ் சைமன் ஹங்கேரி ஹங்கேரி முன்னோக்கி 03/30/1990
புளோரண்ட் சினாமா-பொங்கொல்லே பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் முன்னோக்கி 10/20/1984
ஜெரோம் சின்க்ளேர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/20/1996
முகமது சிசோகோ மாலி மாலி மிட்ஃபீல்டர் 01/22/1985
டேனியல் ஸ்ஜாலண்ட் பின்லாந்து பின்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/22/1983
மார்ட்டின் rkrtel ஸ்லோவாக்கியா ஸ்லோவாக்கியா பாதுகாக்க 12/15/1984
ராபர்ட் ஸ்லேட்டர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 05/05/1936
விளாடிமிர் ஸ்மைசர் செ குடியரசு செ குடியரசு மிட்ஃபீல்டர் 05/24/1973
பிராட் ஸ்மித் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா பாதுகாக்க 04/09/1994
ஜாக் ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/21/1927
ஜேம்ஸ் ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/17/1985
டாமி ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/05/1945
மார்க் ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/09/1985
சமி ஸ்மித் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 02/25/1925
டொமினிக் சோலங்கே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/14/1997
ரிகோபர்ட் பாடல் கேமரூன் கேமரூன் பாதுகாக்க 07/01/1976
கிரேம் ச ness னஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/06/1953
நைகல் ஸ்பேக்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/02/1960
ஜே ஸ்பியரிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/25/1988
டேவிட் ஸ்பீடி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/20/1960
எடி ஸ்பைசர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/20/1922
இயன் செயின்ட் ஜான் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 06/07/1938
ஸ்டீவ் ஸ்டாண்டன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 01/19/1969
வில்லி ஸ்டீல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 02/06/1908
மைக்கேல் ஸ்டென்ஸ்கார்ட் டென்மார்க் டென்மார்க் கோல்கீப்பர் 09/01/1974
ரஹீம் ஸ்டெர்லிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/08/1994
வில்லி ஸ்டீவன்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/26/1939
கெவின் ஸ்டீவர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/07/1993
லேட்டன் ஸ்டீவர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/03/2002
பால் ஸ்டீவர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/07/1964
ட்ரெவர் ஸ்டார்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/26/1949
ஜெஃப் ஸ்ட்ராங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/19/1937
ஆல்பர்ட் ஸ்டபின்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/17/1919
டேனியல் ஸ்டுரிட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/01/1989
லூயிஸ் சுரேஸ் உருகுவே உருகுவே முன்னோக்கி 01/24/1987
சூசோ ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மிட்ஃபீல்டர் 11/19/1993
டி
நிக்கி டேனர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/24/1965
பில் டெய்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/18/1917
ஜாக் டென்னன்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/03/1907
தியாகோ ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மிட்ஃபீல்டர் 04/11/1991
கோனார் தாமஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/29/1993
மைக்கேல் தாமஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/24/1967
டேவிட் தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/12/1977
மேக்ஸ் தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/31/1956
பீட்டர் தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/27/1942
பில் தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/21/1954
பாபி தாம்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 11/21/1939
தியாகோ இலோரி போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் பாதுகாக்க 02/26/1993
ஜான் தோஷாக் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 03/22/1949
சுற்று டூர் ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் பாதுகாக்க 03/19/1981
டிஜி டிரோர் மாலி மாலி பாதுகாக்க 03/01/1980
கோஸ்டாஸ் சிமிகாஸ் கிரீஸ் கிரீஸ் பாதுகாக்க 05/12/1996
ஜெஃப் ட்வென்டிமேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/19/1930
டாமி டைனன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/17/1955
யு
டேவிட் அண்டர்வுட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 03/15/1928
வி
ஹர்மன் வான் டென் பெர்க் தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா மிட்ஃபீல்டர் 03/21/1918
செப் வான் டென் பெர்க் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 12/20/2001
விர்ஜில் வான் டிஜ்க் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 07/08/1991
பாரி வெனிசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/16/1964
கிரிகோரி விக்னல் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 07/19/1981
ஆண்ட்ரி வோரோனின் உக்ரைன் உக்ரைன் முன்னோக்கி 07/21/1979
IN
ஆலன் வாடில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/09/1954
பீட்டர் வால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/13/1944
கார்டன் வாலஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 06/13/1944
பால் வால்ஷ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/01/1962
மார்க் வால்டர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/02/1964
டேனி வார்டு வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 06/22/1993
ஜான் வர்க் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/04/1957
டோனி எச்சரிக்கை டிரினிடாட் & டொபாகோ டிரினிடாட் & டொபாகோ கோல்கீப்பர் 05/11/1974
ஸ்டீபன் வார்னாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/12/1981
பில்லி வாட்கின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/16/1922
அலெக்ஸ் வாட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/05/1968
ஹென்றி நலன்புரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/20/1888
ஜான் வெல்ஷ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/10/1984
சாண்டர் வெஸ்டர்வெல்ட் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து கோல்கீப்பர் 10/23/1974
ஜானி வீலர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/26/1928
ரோனி வீலன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/25/1961
பில் விட்டேக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/20/1922
ஸாக் விட்பிரெட் பயன்கள் பயன்கள் பாதுகாக்க 03/04/1984
ஜாக் விதம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/08/1946
ஜார்ஜ் விட்வொர்த் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/22/1927
ஜார்ஜினியோ விஜ்னால்தம் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/11/1990
பாரி வில்கின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/16/1935
பிரையன் வில்லியம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/04/1927
டேனி வில்லியம்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 07/12/1979
எம்.ஜே வில்லியம்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 11/06/1995
நெக்கோ வில்லியம்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 04/13/2001
ரைஸ் வில்லியம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/03/2001
டேனி வில்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 12/27/1991
டேவ் வில்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/24/1942
ஹாரி வில்சன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 03/22/1997
பென் விண்டர்போட்டம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 07/16/2001
ஆண்ட்ரே விஸ்டம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/09/1993
டான் வோன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/07/1927
பென் வூட்பர்ன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 10/15/1999
மார்க் ரைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/01/1963
ஸ்டீபன் ரைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/08/1980
எக்ஸ்
ஸாபி அலோன்சோ ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மிட்ஃபீல்டர் 11/25/1981
ஒய்
மைக்கேல் யேட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/07/1979
ரான் யீட்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 11/15/1937
அதே பச்சை ஜெர்மனி ஜெர்மனி முன்னோக்கி 05/25/1994
டாமி யங்கர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 04/10/1930
உடன்
Boudewijn Zenden நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/15/1976
கிறிஸ்தவ ஆடு ஜெர்மனி ஜெர்மனி மிட்ஃபீல்டர் 02/01/1972


சுவாரசியமான கட்டுரைகள்