மான்செஸ்டர் சிட்டி Real ரியல் மாட்ரிட்டுக்கு எதிரான சாதனை

மான்செஸ்டர் சிட்டி Real ரியல் மாட்ரிட்டுக்கு எதிரான சாதனைநட்பு கிளப்புகள் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 4 : 1
& தொகை 1 1 0 0 4 : 1
சாம்பியன்ஸ் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 1 இரண்டு 0 3 : இரண்டு
தொலைவில் 3 1 0 இரண்டு 4 : 5
& தொகை 6 இரண்டு இரண்டு இரண்டு 7 : 7
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 1 இரண்டு 0 3 : இரண்டு
தொலைவில் 3 1 0 இரண்டு 4 : 5
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 4 : 1
& தொகை 7 3 இரண்டு இரண்டு பதினொன்று : 8
நட்பு கிளப்புகள்
2017 வாரம் மன்செஸ்டர் நகரம் - ரியல் மாட்ரிட் 4: 1 (0: 0)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்