செல்டா விகோவுக்கு எதிரான மான்செஸ்டர் யுனைடெட் C சாதனை

செல்டா விகோவுக்கு எதிரான மான்செஸ்டர் யுனைடெட் C சாதனையூரோபா லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 1 0 1 : 1
தொலைவில் 1 1 0 0 1 : 0
& தொகை இரண்டு 1 1 0 இரண்டு : 1
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 1 0 1 : 1
தொலைவில் 1 1 0 0 1 : 0
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை இரண்டு 1 1 0 இரண்டு : 1

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்