மாத்தியூ வல்பூனா

மாத்தியூ வல்பூனா - ஒலிம்பியாகோஸ் பிரஸ், ஃபெனர்பாஹி, ஒலிம்பிக் லியோன், டினமோ மோஸ்க்வா, ஒலிம்பிக் மார்சேய், லிபோர்ன் செயின்ட்-சியூரின், ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டாக்ஸ் (சி.எஃப்.ஏ), ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டாக்ஸ்

ஒலிம்பியாகோஸ் பிரானஸ் ஒலிம்பியாகோஸ் பிரானஸ் கிரீஸ்
மிட்ஃபீல்டர்
07/2019 - 06/2021
# 28
07/2017 - 06/2019 ஃபெனர்பாஸ் ஃபெனர்பாஸ் மிட்ஃபீல்டர்
08/2015 - 06/2017 ஒலிம்பிக் லியோன் ஒலிம்பிக் லியோன் மிட்ஃபீல்டர்
08/2014 - 08/2015 டைனமோ மாஸ்கோ டைனமோ மாஸ்கோ மிட்ஃபீல்டர்
07/2006 - 08/2014 ஒலிம்பிக் மார்சேய் ஒலிம்பிக் மார்சேய் மிட்ஃபீல்டர்
07/2004 - 06/2006 லிபோர்ன் செயின்ட்-சியூரின் லிபோர்ன் செயின்ட்-சியூரின் மிட்ஃபீல்டர்
07/2002 - 06/2003 ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டோ (சி.எஃப்.ஏ) ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டோ (சி.எஃப்.ஏ) மிட்ஃபீல்டர்
07/2001 - 06/2003 ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டோ ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டோ [இளைஞர்கள்] மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 51 4 35 16 17 4 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். UEFA 10 இரண்டு 10 0 8 1 0 0 »CL QF- பொருத்தங்கள்
யூரோபா லீக் UEFA 41 3 3. 4 7 19 6 0 0 »EL- போட்டிகள்
யூரோபா லீக் தரம். UEFA 10 0 9 1 5 0 0 0 Q QF- பொருத்தங்கள்
UI- கோப்பை UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »UI- கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் 1 பிரான்ஸ் 298 36 220 78 140 39 0 0 Ig லிகு 1-போட்டிகள்
பிரஞ்சு கோப்பை பிரான்ஸ் 22 4 பதினைந்து 7 10 0 0 0 »போட்டி கோப்பை
லிகுவின் கோப்பை பிரான்ஸ் பதினைந்து 5 10 5 7 1 1 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் டிராபி பிரான்ஸ் 1 0 0 1 0 0 0 0 »சூப்பர்கப்-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் கிரீஸ் 43 8 30 13 25 1 0 0 »சூப்பர் லீக்-போட்டிகள்
கைபெல்லோ எல்லடாஸ் கிரீஸ் 4 0 இரண்டு இரண்டு 1 0 0 0 Yp கைபெல்லோ-போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் ரஷ்யா 29 6 28 1 10 4 0 0 »பிரீமியர் லிகா-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் துருக்கி 51 10 29 22 19 4 0 0 »சூப்பர் லிக்-போட்டிகள்
துருக்கிய கோப்பை துருக்கி 10 1 5 5 3 0 0 0 »குபாசி-போட்டிகள்
& தொகை 586 79 427 159 264 60 1 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 5 1 4 1 4 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா 8 1 5 3 இரண்டு 0 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப்ஸ் ஃபிஃபா இரண்டு 0 1 1 0 0 0 0 »WCQ ப்ளே-ஆஃப்-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 33 6 இருபத்து ஒன்று 12 இருபத்து ஒன்று 1 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி UEFA 4 0 3 1 இரண்டு 1 0 0 »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள்
& தொகை 52 8 3. 4 18 29 இரண்டு 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்