மாத்தியூ வல்பூனாமாத்தியூ வல்பூனா - ஒலிம்பியாகோஸ் பிரஸ், ஃபெனர்பாஹி, ஒலிம்பிக் லியோன், டினமோ மோஸ்க்வா, ஒலிம்பிக் மார்சேய், லிபோர்ன் செயின்ட்-சியூரின், ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டாக்ஸ் (சி.எஃப்.ஏ), ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டாக்ஸ்

ஒலிம்பியாகோஸ் பிரானஸ் ஒலிம்பியாகோஸ் பிரானஸ் கிரீஸ்
மிட்ஃபீல்டர்
07/2019 - 06/2021
# 28
07/2017 - 06/2019 ஃபெனர்பாஸ் ஃபெனர்பாஸ் மிட்ஃபீல்டர்
08/2015 - 06/2017 ஒலிம்பிக் லியோன் ஒலிம்பிக் லியோன் மிட்ஃபீல்டர்
08/2014 - 08/2015 டைனமோ மாஸ்கோ டைனமோ மாஸ்கோ மிட்ஃபீல்டர்
07/2006 - 08/2014 ஒலிம்பிக் மார்சேய் ஒலிம்பிக் மார்சேய் மிட்ஃபீல்டர்
07/2004 - 06/2006 லிபோர்ன் செயின்ட்-சியூரின் லிபோர்ன் செயின்ட்-சியூரின் மிட்ஃபீல்டர்
07/2002 - 06/2003 ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டோ (சி.எஃப்.ஏ) ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டோ (சி.எஃப்.ஏ) மிட்ஃபீல்டர்
07/2001 - 06/2003 ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டோ ஜிரோண்டின்ஸ் போர்டோ [இளைஞர்கள்] மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்


கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 51 4 35 16 17 4 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். UEFA 10 இரண்டு 10 0 8 1 0 0 »CL QF- பொருத்தங்கள்
யூரோபா லீக் UEFA 41 3 3. 4 7 19 6 0 0 »EL- போட்டிகள்
யூரோபா லீக் தரம். UEFA 10 0 9 1 5 0 0 0 Q QF- பொருத்தங்கள்
UI- கோப்பை UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »UI- கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் 1 பிரான்ஸ் 298 36 220 78 140 39 0 0 Ig லிகு 1-போட்டிகள்
பிரஞ்சு கோப்பை பிரான்ஸ் 22 4 பதினைந்து 7 10 0 0 0 »போட்டி கோப்பை
லிகுவின் கோப்பை பிரான்ஸ் பதினைந்து 5 10 5 7 1 1 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் டிராபி பிரான்ஸ் 1 0 0 1 0 0 0 0 »சூப்பர்கப்-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் கிரீஸ் 43 8 30 13 25 1 0 0 »சூப்பர் லீக்-போட்டிகள்
கைபெல்லோ எல்லடாஸ் கிரீஸ் 4 0 இரண்டு இரண்டு 1 0 0 0 Yp கைபெல்லோ-போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் ரஷ்யா 29 6 28 1 10 4 0 0 »பிரீமியர் லிகா-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் துருக்கி 51 10 29 22 19 4 0 0 »சூப்பர் லிக்-போட்டிகள்
துருக்கிய கோப்பை துருக்கி 10 1 5 5 3 0 0 0 »குபாசி-போட்டிகள்
& தொகை 586 79 427 159 264 60 1 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்


குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .


சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 5 1 4 1 4 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா 8 1 5 3 இரண்டு 0 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப்ஸ் ஃபிஃபா இரண்டு 0 1 1 0 0 0 0 »WCQ ப்ளே-ஆஃப்-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 33 6 இருபத்து ஒன்று 12 இருபத்து ஒன்று 1 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி UEFA 4 0 3 1 இரண்டு 1 0 0 »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள்
& தொகை 52 8 3. 4 18 29 இரண்டு 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்


சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் பி-க்கு எதிரான ரியல் பெட்டிஸ் »பதிவு

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் பி-க்கு எதிரான ரியல் பெட்டிஸ் »பதிவு

பனதினைகோஸ் ஸ்டேடியம் (கிரீஸ்)

பனதினைகோஸ் ஸ்டேடியம் (கிரீஸ்)

சி.எஃப் மான்ட்ரியல் »அணி 2019/2020

சி.எஃப் மான்ட்ரியல் »அணி 2019/2020

ஜுவென்டஸ் »வரலாற்று முடிவுகள்

ஜுவென்டஸ் »வரலாற்று முடிவுகள்

இன்டர் மியாமி சிஎஃப் ஸ்டேடியம், ஃபோர்ட் லாடர்டேல், எஃப்எல் (அமெரிக்கா)

இன்டர் மியாமி சிஎஃப் ஸ்டேடியம், ஃபோர்ட் லாடர்டேல், எஃப்எல் (அமெரிக்கா)

அர்செனல் எஃப்சி She ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட்டுக்கு எதிரான பதிவு

அர்செனல் எஃப்சி She ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட்டுக்கு எதிரான பதிவு

பிரீமியர் லீக் 2019/2020 »36. சுற்று» நேரடி வர்ணனை: மான்செஸ்டர் சிட்டி - ஏஎஃப்சி போர்ன்மவுத் 2: 1

பிரீமியர் லீக் 2019/2020 »36. சுற்று» நேரடி வர்ணனை: மான்செஸ்டர் சிட்டி - ஏஎஃப்சி போர்ன்மவுத் 2: 1

விளையாட்டு கன்சாஸ் சிட்டி A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்

விளையாட்டு கன்சாஸ் சிட்டி A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்

ஸ்கோர்காஸ்ட் பந்தயம் என்றால் என்ன: உதவிக்குறிப்புகள் & விதிகள்

ஸ்கோர்காஸ்ட் பந்தயம் என்றால் என்ன: உதவிக்குறிப்புகள் & விதிகள்

பிராங்கோ பரேசி

பிராங்கோ பரேசி


வகைகள்