AS மொனாக்கோ O OGC நைஸுக்கு எதிரான பதிவு

AS மொனாக்கோ O OGC நைஸுக்கு எதிரான பதிவுநட்பு கிளப்புகள் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
தொலைவில் 1 1 0 0 3 : இரண்டு
& தொகை 1 1 0 0 3 : இரண்டு
லீக் 1 எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் ஐம்பது 24 16 10 79 : 51
தொலைவில் ஐம்பது 19 பதினொன்று இருபது 58 : 68
& தொகை 100 43 27 30 137 : 119
பிரஞ்சு கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 1 : 0
தொலைவில் 1 1 0 0 1 : 0
& தொகை இரண்டு இரண்டு 0 0 இரண்டு : 0
லிகுவின் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 0 1 0 : 1
தொலைவில் இரண்டு 1 1 0 4 : 3
& தொகை 3 1 1 1 4 : 4
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 52 25 16 பதினொன்று 80 : 52
தொலைவில் 54 22 12 இருபது 66 : 73
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 106 47 28 31 146 : 125
நட்பு கிளப்புகள்
2020 வாரம் OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 3
லீக் 1
2020/2021 23. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 2: 1 (1: 0)
2020/2021 10. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2 (0: 1)
2019/2020 28. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 1 (0: 1)
2019/2020 7. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 3: 1 (1: 0)
2018/2019 38. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 0 (1: 0)
2018/2019 17. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 1 (0: 1)
2017/2018 21. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 2: 2 (1: 0)
2017/2018 5. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 4: 0 (2: 0)
2016/2017 23. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 3: 0 (0: 0)
2016/2017 6. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 4: 0 (2: 0)
2015/2016 25. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 0 (0: 0)
2015/2016 1. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2 (1: 0)
2014/2015 26. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 1 (0: 0)
2014/2015 8. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 1 (0: 1)
2013/2014 34. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 0 (1: 0)
2013/2014 16. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 3 (0: 2)
2010/2011 31. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 3: 2 (1: 1)
2010/2011 15. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 1 (0: 0)
2009/2010 22. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 3: 2 (1: 0)
2009/2010 6. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 3 (1: 2)
2008/2009 27. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 0 (0: 0)
2008/2009 9. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 2 (1: 1)
2007/2008 34. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 2 (0: 1)
2007/2008 16. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 1 (0: 0)
2006/2007 30. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 1 (1: 0)
2006/2007 12. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 0 (0: 0)
2005/2006 27. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 0 (1: 0)
2005/2006 9. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 0 (0: 0)
2004/2005 27. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 1 (1: 0)
2004/2005 9. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 3: 4 (2: 0)
2003/2004 34. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2 (1: 2)
2003/2004 16. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 1 (1: 0)
2002/2003 32. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 1 (0: 0)
2002/2003 14. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 0 (1: 0)
1996/1997 31. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 2 (0: 1)
1996/1997 13. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 4: 1 (1: 1)
1995/1996 20. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 0 (0: 0)
1995/1996 2. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2 (1: 1)
1994/1995 25. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 3: 1 (3: 1)
1994/1995 7. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 2 (0: 1)
1990/1991 27. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 2: 1 (1: 1)
1990/1991 9. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 0 (0: 0)
1989/1990 35. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 0 (1: 0)
1989/1990 17. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 0 (1: 0)
1988/1989 29. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 1 (0: 1)
1988/1989 11. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 1 (1: 1)
1987/1988 35. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 0 (0: 0)
1987/1988 17. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 0 (0: 0)
1986/1987 30. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 0 (0: 0)
1986/1987 12. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 0 (0: 0)
1985/1986 28. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 0 (0: 0)
1985/1986 10. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 1 (0: 0)
1981/1982 27. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 2 (0: 2)
1981/1982 9. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 0 (0: 0)
1980/1981 37. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 1 (2: 1)
1980/1981 19. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 0 (1: 0)
1979/1980 27. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2 (1: 0)
1979/1980 9. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 2: 1 (2: 0)
1978/1979 28. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2 (0: 1)
1978/1979 10. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 6: 1 (3: 0)
1977/1978 27. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 2: 0 (1: 0)
1977/1978 9. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 1 (1: 1)
1975/1976 21. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 4: 1 (2: 0)
1975/1976 3. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 4: 1 (3: 1)
1974/1975 27. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 3 (1: 1)
1974/1975 9. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 3: 2 (2: 0)
1973/1974 29. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 3: 2 (3: 2)
1973/1974 11. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 1 (0: 0)
1971/1972 28. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 0 (1: 0)
1971/1972 10. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 2 (0: 1)
1968/1969 24. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 0 (0: 0)
1968/1969 8. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 0 (0: 0)
1967/1968 22. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 2 (0: 1)
1967/1968 5. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 2: 2 (2: 1)
1966/1967 36. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 0 (0: 0)
1966/1967 17. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 0 (0: 0)
1965/1966 23. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 3 (0: 1)
1965/1966 4. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2 (0: 2)
1963/1964 20. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 2 (0: 1)
1963/1964 2. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 0 (0: 0)
1962/1963 31. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 6: 2 (3: 1)
1962/1963 12. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 2 (1: 1)
1961/1962 30. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 1 (1: 1)
1961/1962 12. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 2 (0: 0)
1960/1961 31. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 6: 0
1960/1961 8. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 5: 1
1959/1960 33. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 2: 0
1959/1960 12. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 3: 2
1958/1959 26. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 1
1958/1959 10. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 0
1957/1958 28. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 1
1957/1958 11. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 1
1956/1957 27. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 2
1956/1957 9. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 2: 1
1955/1956 28. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 1
1955/1956 14. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 4: 2
1954/1955 24. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 1
1954/1955 8. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 1
1953/1954 29. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2
1953/1954 11. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 3
பிரஞ்சு கோப்பை
2013/2014 16 வது சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 1 (0: 0, 0: 0) ஏட்
2008/2009 10. சுற்று ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 1: 0 (0: 0)
லிகுவின் கோப்பை
2017/2018 கால் இறுதி OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2 (1: 2)
2005/2006 அரை இறுதி ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - OGC நல்லது 0: 1 (0: 0)
1995/1996 2. சுற்று OGC நல்லது - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 0: 2 (0: 2, 2: 2, 2: 2) pso

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்