நிக்கோலாஸ் லோடிரோ

மார்செலோ நிக்கோலஸ் லோடிரோ பெனடெஸ் - சியாட்டில் சவுண்டர்கள், போகா ஜூனியர்ஸ், கொரிந்தியர் எஸ்.பி., போடாபோகோ - ஆர்.ஜே., ஏ.எஃப்.சி அஜாக்ஸ், தேசியசியாட்டில் சவுண்டர்கள் சியாட்டில் சவுண்டர்கள் பயன்கள்
மிட்ஃபீல்டர்
07/2016 - 12/2023
# 10
02/2015 - 07/2016 போகா ஜூனியர்ஸ் போகா ஜூனியர்ஸ் மிட்ஃபீல்டர்
08/2014 - 12/2014 கொரிந்தியர் எஸ்.பி. கொரிந்தியர் எஸ்.பி. மிட்ஃபீல்டர்
07/2012 - 08/2014 போடாபோகோ - ஆர்.ஜே. போடாபோகோ - ஆர்.ஜே. மிட்ஃபீல்டர்
01/2010 - 06/2012 AFC அஜாக்ஸ் AFC அஜாக்ஸ் மிட்ஃபீல்டர்
01/2008 - 12/2009 தேசிய தேசிய மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 4 1 இரண்டு இரண்டு இரண்டு 0 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
யூரோபா லீக் UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 »EL- போட்டிகள்
எரெடிவிசி நெதர்லாந்து இருபத்து ஒன்று இரண்டு 5 16 5 1 0 0 »எரெடிவிசி-போட்டிகள்
கே.என்.வி.பி கப் நெதர்லாந்து 3 1 1 இரண்டு 0 0 0 0 »கோப்பை போட்டிகள்
லிபர்ட்டடோர்ஸ் கோப்பை CONMEBOL 3. 4 6 28 6 10 இரண்டு 0 0 »லிப்-மேட்ச்ஸ் கோப்பை
தென் அமெரிக்க கோப்பை CONMEBOL 1 1 0 1 0 0 0 0 »கோபா சுட்.-போட்டிகள்
முதல் பிரிவு அர்ஜென்டினா 30 6 2. 3 7 12 4 0 0 »Pr. பிரிவு-போட்டிகள்
அர்ஜென்டினா கோப்பை அர்ஜென்டினா 6 இரண்டு 4 இரண்டு இரண்டு 0 0 0 »கோபா-போட்டிகள்
அர்ஜென்டினா சூப்பர் கோப்பை அர்ஜென்டினா 1 0 0 1 0 0 0 0 »சூப்பர் கோப்பை-போட்டிகள்
சீரி ஏ பிரேசில் 54 7 42 12 28 8 0 0 »A- போட்டித் தொடர்
முதல் பிரிவு உருகுவே 8 பதினொன்று 8 0 இரண்டு இரண்டு 1 0 »முதல் போட்டிகள்
CONCACAF சாம்பியன்ஸ் லீக் CONCACAF 3 இரண்டு 3 0 0 0 0 0 ON CONCACAF CL- போட்டிகள்
மேஜர் லீக் சாக்கர் பயன்கள் 142 41 142 0 7 24 0 1 »எம்.எல்.எஸ்-போட்டிகள்
MLS என்பது பின் KO நிலை பயன்கள் 1 0 1 0 0 0 0 0 »எம்.எல்.எஸ் என்பது பின் பொருத்தங்கள்
& தொகை 309 80 260 49 69 41 1 1 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 6 0 இரண்டு 4 இரண்டு 0 1 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி தென் அமெரிக்கா ஃபிஃபா 12 1 7 5 6 3 0 0 »WCQ சவுத் ஆம்-போட்டிகள்
WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப்ஸ் ஃபிஃபா 4 1 4 0 4 0 0 0 »WCQ ப்ளே-ஆஃப்-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 25 1 19 6 16 1 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
கூட்டமைப்பு கோப்பை ஃபிஃபா இரண்டு 1 1 1 0 0 0 0 »கான்ஃபெட் கோப்பை-போட்டிகள்
அமெரிக்கா கோப்பை CONMEBOL பதினொன்று 1 8 3 7 இரண்டு 0 0 »கோபா அமெரிக்கா-போட்டிகள்
& தொகை 60 5 41 19 35 6 1 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் ஃபிஃபா 3 1 1 இரண்டு 1 1 0 0 »ஒலிம்பிக்-போட்டிகள்
& தொகை 3 1 1 இரண்டு 1 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
உலகக் கோப்பை [U20] ஃபிஃபா 4 இரண்டு 4 0 1 1 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
தென் அமெரிக்க சாம்பியன்ஷிப் [U20] CONMEBOL 7 3 5 இரண்டு 0 1 0 0 ' முகாம். சுட்.-போட்டிகள்
& தொகை U20 பதினொன்று 5 9 இரண்டு 1 இரண்டு 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்