உஸ்மேன் டெம்பலே

உஸ்மேன் டெம்பலே - எஃப்சி பார்சிலோனா, போருசியா டார்ட்மண்ட், ஸ்டேட் ரென்ஸ், ஸ்டேட் ரென்ஸ் (சிஎஃப்ஏ)FC பார்சிலோனா FC பார்சிலோனா ஸ்பெயின்
முன்னோக்கி
08/2017 - 06/2022
# லெவன்
07/2016 - 08/2017 போருசியா டார்ட்மண்ட் போருசியா டார்ட்மண்ட் முன்னோக்கி
11/2015 - 06/2016 ரென்ஸ் மைதானம் ரென்ஸ் மைதானம் முன்னோக்கி
09/2014 - 06/2016 ரென்ஸ் ஸ்டேடியம் (சி.எஃப்.ஏ) ரென்ஸ் ஸ்டேடியம் (சி.எஃப்.ஏ) முன்னோக்கி
07/2013 - 06/2015 ரென்ஸ் மைதானம் ரென்ஸ் மைதானம் [இளைஞர்கள்] முன்னோக்கி
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 30 9 இருபத்து ஒன்று 9 பதினைந்து இரண்டு 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
பன்டெஸ்லிகா ஜெர்மனி 32 6 22 10 14 7 0 0 Und பன்டெஸ்லிகா போட்டிகள்
டி.எஃப்.பி-போகல் ஜெர்மனி 6 இரண்டு 5 1 1 இரண்டு 0 0 »டி.எஃப்.பி-போகல்-போட்டிகள்
சூப்பர் கப் ஜெர்மனி இரண்டு 0 இரண்டு 0 1 1 0 0 »சூப்பர்கப்-போட்டிகள்
லீக் 1 பிரான்ஸ் 26 12 22 4 8 1 0 0 Ig லிகு 1-போட்டிகள்
பிரஞ்சு கோப்பை பிரான்ஸ் இரண்டு 0 1 1 0 0 0 0 »போட்டி கோப்பை
லிகுவின் கோப்பை பிரான்ஸ் 1 0 0 1 0 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
முதல் பிரிவு ஸ்பெயின் 70 பதினைந்து 47 2. 3 37 6 0 1 »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள்
கோபா டெல் ரே ஸ்பெயின் 12 4 6 6 3 1 0 0 »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள்
சூப்பர் கோப்பை ஸ்பெயின் 3 1 3 0 இரண்டு 1 0 0 »சூப்பர் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை 184 49 129 55 81 இருபத்து ஒன்று 0 1 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 4 0 இரண்டு இரண்டு இரண்டு 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா இரண்டு 0 1 1 0 0 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா பதினொன்று இரண்டு 6 5 5 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
நேஷன்ஸ் லீக் ஏ UEFA 4 0 0 4 0 1 0 0 »என்.எல் ஏ-போட்டிகள்
& தொகை இருபத்து ஒன்று இரண்டு 9 12 7 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U21] ஃபிஃபா இரண்டு 0 இரண்டு 0 இரண்டு 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி [U21] UEFA இரண்டு 0 இரண்டு 0 1 0 0 0 UR யூரோ கியூஎஃப்-பொருத்தங்கள்
& தொகை U21 4 0 4 0 3 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U19] ஃபிஃபா 1 0 1 0 1 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
& தொகை U19 1 0 1 0 1 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U18] ஃபிஃபா இரண்டு 0 இரண்டு 0 0 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
& தொகை U18 இரண்டு 0 இரண்டு 0 0 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்