பிளேஆஃப் 2019/2020 சாம்பியன்ஷிப்

பிளேஆஃப் 2019/2020 சாம்பியன்ஷிப்: சமீபத்திய செய்திகள், சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள், அட்டவணைகள், அணிகள், அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர். ஒரு பார்வையில் லீக் ...

இறுதி
08/04/2020 19:45 ப்ரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி ப்ரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி - புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 1: 2 (0: 0, 0: 0) ஏட்
ப்ரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி கார்டிஃப் நகரம் புல்ஹாம் எஃப்சி ஸ்வான்சீ நகரம் அட்டவணை | முடிவுகள் | நேரடி வர்ணனை