பிரீமியர் லீக் 2005-06

சீசனுக்கான இறுதி பிரீமியர் லீக் அட்டவணை மற்றும் சிறந்த கோல் அடித்தவரின் அட்டவணையுடன் முழு சீசனுக்கும் வீட்டிலும் வெளியேயும் விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளுக்கான பிரீமியர் லீக் முடிவு அட்டவணை. 2005-06 ஆம் ஆண்டில் ஒவ்வொரு கால்பந்து விளையாட்டுக்கும் பிரீமியர் லீக் மதிப்பெண்கள் விரிவாக உள்ளன. பிரீமியர் லீக் அட்டவணை 2005-06 போஸ் அணி Pld W D L GF GA GD Pts 1 செல்சியா & hellip; 'பிரீமியர் லீக் 2005-06' ஐ தொடர்ந்து படிக்கவும்பிரீமியர் லீக் முடிவுகள்

பிரீமியர் லீக் 2005-06

சீசனுக்கான இறுதி பிரீமியர் லீக் அட்டவணை மற்றும் சிறந்த கோல் அடித்தவரின் அட்டவணையுடன் முழு சீசனுக்கும் வீட்டிலும் வெளியேயும் விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளுக்கான பிரீமியர் லீக் முடிவு அட்டவணை. 2005-06 ஆம் ஆண்டில் ஒவ்வொரு கால்பந்து விளையாட்டுக்கும் பிரீமியர் லீக் மதிப்பெண்கள் விரிவாக உள்ளன.

பிரீமியர் லீக் அட்டவணை 2005-06

போஸ் அணி Pld IN டி எல் ஜி.எஃப் ஜி.ஏ. ஜி.டி. புள்ளிகள்
1 செல்சியா 38 29 4 5 72 22 ஐம்பது 91
இரண்டு மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 38 25 8 5 72 3. 4 38 83
3 லிவர்பூல் 38 25 7 6 57 25 32 82
4 அர்செனல் 38 இருபது 7 பதினொன்று 68 31 37 67
5 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 38 18 பதினொன்று 9 53 38 பதினைந்து 65
6 பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் 38 19 6 13 51 42 9 63
7 நியூகேஸில் யுனைடெட் 38 17 7 14 47 42 5 58
8 போல்டன் வாண்டரர்ஸ் 38 பதினைந்து பதினொன்று 12 49 41 8 56
9 வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 38 16 7 பதினைந்து 52 55 -3 55
10 விகன் தடகள 38 பதினைந்து 6 17 நான்கு. ஐந்து 52 -7 51
பதினொன்று எவர்டன் 38 14 8 16 3. 4 49 -பதினைந்து ஐம்பது
12 புல்ஹாம் 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 சார்ல்டன் தடகள 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 மிடில்ஸ்பரோ 38 12 9 17 48 58 -10 நான்கு. ஐந்து
பதினைந்து மன்செஸ்டர் நகரம் 38 13 4 இருபத்து ஒன்று 43 48 -5 43
16 ஆஸ்டன் வில்லா 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 போர்ட்ஸ்மவுத் 38 10 8 இருபது 37 62 -25 38
18 பர்மிங்காம் நகரம் 38 8 10 இருபது 28 ஐம்பது -22 3. 4
19 வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 38 7 9 22 31 58 -27 30
இருபது சுந்தர்லேண்ட் 38 3 6 29 26 69 -43 பதினைந்து
மொத்த இலக்குகள் 944 முடிவு

பிரீமியர் லீக் முடிவுகள் 2005-06

முகப்பு அணி / அவே அணி எரிந்தது AST ஒன்று நீலம் அவன் இல்லை அந்த ஈவ் FUL வாழ்க்கை எம்.என்.சி. எம்.என்.யு. எம்ஐடி புதியது FOR SUN UNTIL WBA WHU WIG
அர்செனல் 5-0 1-0 3-0 1-1 3-0 0-2 2-0 4-1 2-1 1-0 0-0 7-0 2-0 4-0 3-1 1-1 3-1 2-3 4-2
ஆஸ்டன் வில்லா 0-0 3-1 1-1 2-2 1-0 1-1 4-0 0-0 0-2 0-1 0-2 2-3 1-2 1-0 2-1 1-1 0-0 1-2 0-2
பர்மிங்காம் நகரம் 0-2 0-1 2-1 1-0 0-1 0-0 0-1 1-0 2-2 1-2 2-2 0-3 0-0 5-0 1-0 0-2 1-1 1-2 2-0
பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் 1-0 2-0 2-0 0-0 4-1 1-0 0-2 2-1 0-1 2-0 4-3 3-2 0-3 2-1 2-0 0-0 2-0 3-2 1-1
போல்டன் வாண்டரர்ஸ் 2-0 1-1 1-0 0-0 4-1 0-2 0-1 2-1 2-2 2-0 1-2 1-1 2-0 1-0 2-0 1-0 2-0 4-1 1-1
சார்ல்டன் தடகள 0-1 0-0 2-0 0-2 0-1 0-2 0-0 1-1 2-0 2-5 1-3 2-1 3-1 2-1 2-0 2-3 0-0 2-0 1-0
செல்சியா 1-0 2-1 2-0 4-2 5-1 1-1 3-0 3-2 2-0 2-0 3-0 1-0 3-0 2-0 2-0 2-1 4-0 4-1 1-0
எவர்டன் 1-0 4-1 0-0 1-0 0-4 3-1 1-1 3-1 1-3 1-0 0-2 1-0 1-0 0-1 2-2 0-1 2-2 1-2 0-1
புல்ஹாம் 0-4 3-3 0-0 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 2-0 2-1 2-3 1-0 1-0 1-3 2-1 1-0 6-1 1-2 1-0
லிவர்பூல் 1-0 3-1 1-1 1-0 1-0 0-0 1-4 3-1 5-1 1-0 0-0 2-0 2-0 3-0 1-0 1-0 1-0 2-0 3-0
மன்செஸ்டர் நகரம் 1-3 3-1 4-1 0-0 0-1 3-2 0-1 2-0 1-2 0-1 3-1 0-1 3-0 2-1 2-1 0-2 0-0 2-1 0-1
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2-0 1-0 3-0 1-2 4-1 4-0 1-0 1-1 4-2 1-0 1-1 0-0 2-0 3-0 0-0 1-1 3-0 1-0 4-0
மிடில்ஸ்பரோ 2-1 0-4 1-0 0-2 4-3 0-3 3-0 0-1 3-2 0-0 0-0 4-1 1-2 1-1 0-2 3-3 2-2 2-0 2-3
நியூகேஸில் யுனைடெட் 1-0 1-1 1-0 0-1 3-1 0-0 1-0 2-0 1-1 1-3 1-0 0-2 2-2 2-0 3-2 3-1 3-0 0-0 3-1
போர்ட்ஸ்மவுத் 1-1 1-1 1-1 2-2 1-1 1-2 0-2 0-1 1-0 1-3 2-1 1-3 1-0 0-0 2-1 0-2 1-0 1-1 0-2
சுந்தர்லேண்ட் 0-3 1-3 0-1 0-1 0-0 1-3 1-2 0-1 2-1 0-2 1-2 1-3 0-3 1-4 1-4 1-1 1-1 1-1 0-1
டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1-1 0-0 2-0 3-2 1-0 3-1 0-2 2-0 1-0 0-0 2-1 1-2 2-0 2-0 3-1 3-2 2-1 1-1 2-2
வெஸ்ட் ப்ரோம் 2-1 1-2 2-3 2-0 0-0 1-2 1-2 4-0 0-0 0-2 2-0 1-2 0-2 0-3 2-1 0-1 1-0 0-1 1-2
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0-0 4-0 3-0 3-1 1-2 0-0 1-3 2-2 2-1 1-2 1-0 1-2 2-1 2-4 2-4 2-0 2-1 1-0 0-2
விகன் தடகள 2-3 3-2 1-1 0-3 2-1 3-0 0-1 1-1 1-0 0-1 4-3 1-2 1-1 1-0 1-2 1-0 1-2 0-1 1-2
முகப்பு அணி / அவே அணி எரிந்தது AST ஒன்று நீலம் அவன் இல்லை அந்த ஈவ் FUL வாழ்க்கை எம்.என்.சி. எம்.என்.யு. எம்ஐடி புதியது FOR SUN UNTIL WBA WHU WIG

பிரீமியர் லீக்கில் செல்சியா எத்தனை முறை வென்றது

விளையாடிய மொத்த விளையாட்டுகள்: வீட்டில் வெற்றி: 192 டிராக்கள்: 77 வெல்லும் வெற்றிகள்: 111 மொத்த இலக்குகள்:
380 50.53% 20.26% 29.21% சராசரி இலக்குகள் / விளையாட்டு: 2.48

பிரீமியர் லீக் சிறந்த கோல்ஸ்கோரர்கள் 2005-06

இடம் ஆட்டக்காரர் சங்கம் இலக்குகள்
1 தியரி ஹென்றி அர்செனல் 27
இரண்டு ரூட் வான் நிஸ்டெல்ரூய் நாயகன் யுடிடி இருபத்து ஒன்று
3 டேரன் பெண்ட் சார்ல்டன் 18
4 ராபி கீன் டோட்டன்ஹாம் 16
5 ஃபிராங்க் லம்பார்ட் செல்சியா 16
6 வேய்ன் ரூனி நாயகன் யுடிடி 16
7 மார்லன் ஹேர்வூட் வெஸ்ட் ஹாம் யுடிடி 14
8 கிரேக் பெல்லாமி பிளாக்பர்ன் 13
9 அயெக்பேனி யாகுபு மிடில்ஸ்பரோ 13
10 ஹென்றி கமாரா விகன் தடகள 12
பதினொன்று டிடியர் ட்ரோக்பா செல்சியா 12
12 காலின்ஸ் ஜான் புல்ஹாம் பதினொன்று
13 நான் அளவிடுகிறேன் டோட்டன்ஹாம் பதினொன்று
14 ஜேம்ஸ் பீட்டி எவர்டன் 10
பதினைந்து ஹெர்னன் க்ரெஸ்போ செல்சியா 10
16 ஸ்டீவன் ஜெரார்ட் லிவர்பூல் 10
17 ஆலன் ஷீரர் நியூகேஸில் 10
18 ஷோலா அமியோபி நியூகேஸில் 9
19 ஜிப்ரில் சிஸ் லிவர்பூல் 9
இருபது ஆண்ட்ரூ கோல் மன்செஸ்டர் நகரம் 9
இருபத்து ஒன்று ஜெர்மைன் டெஃபோ டோட்டன்ஹாம் 9
22 ஸ்டெலியோஸ் கியானகோப ou லோஸ் போல்டன் 9
2. 3 ஜிம்மி ஃபிலாய்ட் ஹாசல்பைங்க் மிடில்ஸ்பரோ 9
24 பிரையன் மெக்பிரைட் புல்ஹாம் 9
25 கெவின் நோலன் போல்டன் 9
26 மோர்டன் கேம்ஸ்ட் பெடர்சன் பிளாக்பர்ன் 9
27 கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ நாயகன் யுடிடி 9