பிரீமியர் லீக் 2012/2013 »அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

பிரீமியர் லீக் 2012/2013 - அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938
# ஆட்டக்காரர் நாடு அணி இலக்குகள் (அபராதம்)
1. ராபின் வான் பெர்சி நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 26 (3)
இரண்டு. லூயிஸ் சுரேஸ் உருகுவே உருகுவே லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 2. 3 (0)
3. கரேத் பேல் வேல்ஸ் வேல்ஸ் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் இருபத்து ஒன்று (0)
நான்கு. கிறிஸ்டியன் பெண்டகே பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 19 (3)
5. மிச்சு ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 18 (0)
6. ரொமேலு லுகாகு பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 17 (இரண்டு)
7. டெம்பா பா செனகல் செனகல் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
பதினைந்து (1)
டிமிதர் பெர்படோவ் பல்கேரியா பல்கேரியா புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
பதினைந்து (4)
ரிக்கி லம்பேர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி பதினைந்து (3)
ஃபிராங்க் லம்பார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி பதினைந்து (5)
பதினொன்று. எடின் டிஜெகோ போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 14 (0)
தியோ வல்காட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 14 (0)
13. செர்ஜியோ அகுவெரோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 12 (இரண்டு)
ஆடம் லெ ஃபோண்ட்ரே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 12 (3)
வேய்ன் ரூனி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 12 (1)
சாந்தி கசோர்லா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 12 (0)
17. ஜெர்மைன் டெஃபோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் பதினொன்று (0)
மாரூனே ஃபெல்லெய்னி பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி பதினொன்று (0)
ஸ்டீவன் பிளெட்சர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. பதினொன்று (0)
ஆலிவர் கிரூட் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி பதினொன்று (0)
அருணா கோனே ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் விகன் தடகள விகன் தடகள பதினொன்று (0)
கண் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி பதினொன்று (0)
லூகாஸ் பொடோல்ஸ்கி ஜெர்மனி ஜெர்மனி அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி பதினொன்று (0)
டேனியல் ஸ்டுரிட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
பதினொன்று (1)
கார்லோஸ் டெவெஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் பதினொன்று (இரண்டு)
26. ஜேவியர் ஹெர்னாண்டஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 10 (0)
கெவின் நோலன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 10 (0)
28. கேப்ரியல் அக்போன்லஹோர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 9 (0)
ஸ்டீவன் ஜெரார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 9 (4)
ஈடன் தீங்கு பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 9 (இரண்டு)
31. பாப்பிஸ் டெம்பா சிஸ் செனகல் செனகல் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 8 (0)
பெர்னாண்டோ டோரஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 8 (1)
கிராண்ட் ஹோல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 8 (1)
ஷேன் லாங் அயர்லாந்து அயர்லாந்து வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 8 (0)
ஜான் வால்டர்ஸ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 8 (3)
36. ஆண்டி கரோல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
7 (1)
பீட்டர் க்ரூச் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 7 (0)
கிளின்ட் டெம்ப்சே பயன்கள் பயன்கள் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 7 (0)
நிகிகா ஜெலவிக் குரோஷியா குரோஷியா எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 7 (0)
ஹால் ராப்சன்-கானு வேல்ஸ் வேல்ஸ் எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 7 (1)
ஸ்டீபன் செசாக்னான் பெனின் பெனின் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 7 (0)
ஆண்ட்ரியாஸ் வீமன் ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 7 (0)
43. விக்டர் அனிச்செப் நைஜீரியா நைஜீரியா எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 6 (0)
யோஹன் கபே பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 6 (1)
கிரேக் கார்ட்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 6 (4)
ஷின்ஜி ககாவா ஜப்பான் ஜப்பான் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 6 (0)
ஷான் மலோனி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து விகன் தடகள விகன் தடகள 6 (1)
மைக்கேல் ஆர்டெட்டா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 6 (5)
கெவின் மிரல்லாஸ் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 6 (0)
ஸ்டீவன் பியானார் தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 6 (0)
லோக் ரெமி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் 6 (1)
ஜே ரோட்ரிக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 6 (0)
ராபர்ட் ஸ்னோத்கிராஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 6 (0)
யயா டூர் ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 6 (0)
55. இம்மானுவேல் அடேபயோர் போவதற்கு போவதற்கு டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 5 (0)
லைட்டன் பெய்ன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 5 (இரண்டு)
ஜொனாதன் டி குஸ்மான் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 5 (0)
பிராங்கோ டி சாண்டோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா விகன் தடகள விகன் தடகள 5 (0)
கெர்வின்ஹோ ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 5 (0)
ஜோர்டான் ஹென்டர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 5 (0)
பிரானிஸ்லாவ் இவனோவிச் செர்பியா செர்பியா செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 5 (0)
ஆடம் ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 5 (0)
ஜிம்மி கோபே பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 5 (0)
ஜேம்ஸ் மோரிசன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 5 (1)
பீட்டர் ஓடெம்விங்கி நைஜீரியா நைஜீரியா வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 5 (1)
லியோன் ஒஸ்மான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 5 (0)
மிலடன் பெட்ரிக் குரோஷியா குரோஷியா புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 5 (1)
அந்தோணி பில்கிங்டன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 5 (0)
பாவெல் போக்ரெப்னியாக் ரஷ்யா ரஷ்யா எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 5 (0)
ஜேசன் புஞ்சியன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 5 (0)
ராமியர்ஸ் பிரேசில் பிரேசில் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 5 (0)
காஸ்டன் ராமிரெஸ் உருகுவே உருகுவே சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 5 (0)
வெய்ன் ரூட்லெட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 5 (0)
மோர்கன் ஷ்னீடர்லின் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 5 (0)
அடெல் தாராப்ட் மொராக்கோ மொராக்கோ குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் 5 (0)
ஜான் வெர்டோங்கென் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 5 (0)
77. ஹடெம் பென் அர்ஃபா பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 4 (இரண்டு)
எம்மர்சன் பாய்ஸ் பார்படாஸ் பார்படாஸ் விகன் தடகள விகன் தடகள 4 (0)
டேவிட் சில்வா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 4 (0)
பேட்ரிஸ் எவ்ரா பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4 (0)
சோல்டன் கெரா ஹங்கேரி ஹங்கேரி வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 4 (0)
அலெக்சாண்டர் கசானிக்லிக் சுவீடன் சுவீடன் புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 4 (0)
ஆரோன் லெனான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 4 (0)
ஜேம்ஸ் மில்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 4 (0)
ஸ்டீவன் நைஸ்மித் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 4 (0)
மார்க் நோபல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4 (3)
ஆஸ்கார் பிரேசில் பிரேசில் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 4 (1)
பிரையன் ரூயிஸ் கோஸ்ட்டா ரிக்கா கோஸ்ட்டா ரிக்கா புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 4 (0)
ஸ்டீவன் சிட்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 4 (1)
ஜான் டெர்ரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 4 (0)
பாபி ஜமோரா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் 4 (0)
92. சார்லி ஆடம் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி
3 (0)
டேனியல் ஆகர் டென்மார்க் டென்மார்க் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 3 (0)
ஏஞ்சல் ரேங்கல் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 3 (0)
செபாஸ்டியன் பாசோங் கேமரூன் கேமரூன் நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 3 (0)
டேரன் பெண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 3 (0)
ஜிப்ரில் சிஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் 3 (0)
ஜோ கோல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
3 (0)
க out டின்ஹோ பிரேசில் பிரேசில் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 3 (0)
மோமோ டயாமே செனகல் செனகல் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3 (0)
ஸ்டீவர்ட் டவுனிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 3 (0)
நாதன் டையர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 3 (0)
ஜானி எவன்ஸ் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3 (0)
யோவான் கோஃப்ரான் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 3 (0)
டேனி கிரஹாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம்
3 (0)
வெஸ் ஹூலஹான் அயர்லாந்து அயர்லாந்து நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 3 (0)
கேமரூன் ஜெரோம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 3 (0)
கென்வின் ஜோன்ஸ் டிரினிடாட் & டொபாகோ டிரினிடாட் & டொபாகோ ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 3 (0)
ஜோர்டி கோம்ஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் விகன் தடகள விகன் தடகள 3 (0)
மைக்கேல் கைட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 3 (0)
ஆடம் லல்லானா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 3 (0)
ரஸ்ஸல் மார்ட்டின் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 3 (0)
ஜேம்ஸ் மெக்ஆர்தர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து விகன் தடகள விகன் தடகள 3 (0)
கரேத் மெக்காலே வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 3 (0)
ஜேம்ஸ் மெக்கார்த்தி அயர்லாந்து அயர்லாந்து விகன் தடகள விகன் தடகள 3 (0)
காரத் மெக்லரி ஜமைக்கா ஜமைக்கா எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 3 (0)
மெர்ட்சேக்கருக்கு ஜெர்மனி ஜெர்மனி அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 3 (0)
லூக் மூர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 3 (0)
பப்லோ ஹெர்னாண்டஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 3 (0)
ரபேல் பிரேசில் பிரேசில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3 (0)
ரிக்கார்டோ வாஸ் டி போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3 (0)
ஹ்யூகோ ரோடலேகா கொலம்பியா கொலம்பியா புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 3 (0)
கில்ஃபி சிகுரஸன் ஐஸ்லாந்து ஐஸ்லாந்து டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 3 (0)
ம ou சா சிசோகோ பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 3 (0)
மைக்கேல் டர்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 3 (0)
126. கிறிஸ் பெயர்ட் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி இரண்டு (0)
கிறிஸ் ப்ரண்ட் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் இரண்டு (0)
அலெக்சாண்டர் பியூட்னர் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இரண்டு (0)
கேரி காஹில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி இரண்டு (0)
ஸ்டீவன் க ul ல்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் இரண்டு (0)
டாம் கிளெவர்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இரண்டு (0)
கார்ல்டன் கோல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் இரண்டு (0)
ஜாக் கொலிசன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் இரண்டு (0)
டேவிட் லூயிஸ் பிரேசில் பிரேசில் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி இரண்டு (0)
ஸ்டீவன் டேவிஸ் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி இரண்டு (0)
டேமியன் டஃப் அயர்லாந்து அயர்லாந்து புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி இரண்டு (0)
மார்க்-அன்டோயின் பார்ச்சூன் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் இரண்டு (0)
ரியான் கிக்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இரண்டு (0)
ஜூனியர் ஹோய்லெட் கனடா கனடா குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் இரண்டு (0)
ஜானி ஹோவ்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி இரண்டு (0)
நோயல் ஹன்ட் அயர்லாந்து அயர்லாந்து எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் இரண்டு (0)
இவான் ராமிஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் விகன் தடகள விகன் தடகள இரண்டு (0)
பில் ஜாகீல்கா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இரண்டு (0)
மத்தேயு ஜார்விஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் இரண்டு (0)
ஜாவி கார்சியா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் இரண்டு (0)
ஜெர்மைன் ஜெனாஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ்
டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
இரண்டு (0)
ஜோஸ் என்ரிக் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இரண்டு (0)
ஜோஸ் ஃபோன்ட் போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி இரண்டு (0)
லாரன்ட் கோசீல்னி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இரண்டு (0)
மத்தேயு லோட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா இரண்டு (0)
ஜேமி மேக்கி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் இரண்டு (0)
மோடிபோ மைகா மாலி மாலி வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் இரண்டு (0)
ஜேம்ஸ் மெக்லீன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. இரண்டு (0)
காலம் மக்மனமன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து விகன் தடகள விகன் தடகள இரண்டு (0)
சீன் மோரிசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் இரண்டு (0)
யூசுப் முலும்பு காங்கோ டி.ஆர் காங்கோ டி.ஆர் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் இரண்டு (0)
சார்லஸ் என்'சோக்பியா பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா இரண்டு (0)
சமீர் நஸ்ரி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் இரண்டு (0)
ஜோயி ஓப்ரியன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் இரண்டு (0)
ஜான் ஓஷியா அயர்லாந்து அயர்லாந்து சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. இரண்டு (0)
ஜாக் ரோட்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் இரண்டு (0)
டோமே ரோசிக் செ குடியரசு செ குடியரசு அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இரண்டு (0)
மார்ட்டின் rkrtel ஸ்லோவாக்கியா ஸ்லோவாக்கியா லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இரண்டு (0)
ரஹீம் ஸ்டெர்லிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இரண்டு (0)
ஆண்ட்ரோஸ் டவுன்சென்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ்
டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
இரண்டு (0)
ரான் விளார் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா இரண்டு (0)
பப்லோ ஸபலேட்டா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் இரண்டு (0)
168. ஷோலா அமியோபி நைஜீரியா நைஜீரியா நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 1 (0)
ஆண்டர்சன் பிரேசில் பிரேசில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1 (0)
பெனாய்ட் அசோ-எகோட்டோ கேமரூன் கேமரூன் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1 (0)
மரியோ பாலோடெல்லி இத்தாலி இத்தாலி மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 1 (0)
பில் பார்ட்ஸ்லி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1 (0)
கரேத் பாரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 1 (0)
ஜீன் பியூஸ்ஜோர் மிளகாய் மிளகாய் விகன் தடகள விகன் தடகள 1 (0)
எலியட் பென்னட் ஜமைக்கா ஜமைக்கா நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 1 (0)
ரியான் பென்னட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 1 (0)
க Big ல் பிகிரிமனா புருண்டி புருண்டி நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 1 (0)
ஃபேபியோ போரினி இத்தாலி இத்தாலி லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 1 (0)
ஜே போத்ராய்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் 1 (0)
கேரி கால்டுவெல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து விகன் தடகள விகன் தடகள 1 (0)
ஃப்ரைசர் காம்ப்பெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1 (0)
கார்லோஸ் குல்லர் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1 (0)
மைக்கேல் கேரிக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1 (0)
சியரன் கிளார்க் அயர்லாந்து அயர்லாந்து ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 1 (0)
நதானியேல் க்ளைன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 1 (0)
ஆஷ்லே கோல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 1 (0)
பென் டேவிஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 1 (0)
மைக்கேல் டாசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1 (0)
ம ous சா டெம்பலே பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி
டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
1 (0)
கிரஹாம் டோரன்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 1 (1)
கரீம் எல் அஹ்மதி மொராக்கோ மொராக்கோ ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 1 (0)
உர்பி இமானுவெல்சன் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 1 (0)
ரோஜர் எஸ்பினோசா ஹோண்டுராஸ் ஹோண்டுராஸ் விகன் தடகள விகன் தடகள 1 (0)
ரியோ ஃபெர்டினாண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1 (0)
மேனர் ஃபிகியூரோவா ஹோண்டுராஸ் ஹோண்டுராஸ் விகன் தடகள விகன் தடகள 1 (0)
டேரன் பிளெட்சர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1 (0)
டேனி ஃபாக்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 1 (0)
வில்லியம் கல்லாஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1 (0)
டாரன் கிப்சன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 1 (0)
காஸ்பர்ஸ் கோர்கஸ் லாட்வியா லாட்வியா எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 1 (0)
கொட்டகை ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் 1 (0)
டேனி குத்ரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 1 (0)
ஜோனா குட்டரெஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 1 (0)
ஏஞ்சலோ ஹென்ரிக்ஸ் மிளகாய் மிளகாய் விகன் தடகள விகன் தடகள 1 (0)
பிரட் ஹோல்மன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 1 (0)
ராபர்ட் ஹூத் ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 1 (0)
சிமியோன் ஜாக்சன் கனடா கனடா நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 1 (0)
பிராட்லி ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 1 (0)
க்ளென் ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 1 (0)
பில்லி ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 1 (0)
கமாராவில் சியரா லியோன் சியரா லியோன் நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 1 (0)
ஜெம் கராகன் துருக்கி துருக்கி எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 1 (0)
ஜார்ஜியோஸ் கரக oun னிஸ் கிரீஸ் கிரீஸ் புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 1 (0)
அலெக்சாண்டர் கொலரோவ் செர்பியா செர்பியா மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 1 (0)
வின்சென்ட் கொம்பனி பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 1 (0)
செபாஸ்டியன் லார்சன் சுவீடன் சுவீடன் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1 (0)
மைக்கேல் லெய்கர்ட்வுட் ஆன்டிகுவா & பார்புடா ஆன்டிகுவா & பார்புடா எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 1 (0)
ஜோலியன் லெஸ்காட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 1 (0)
அட்ரியன் மரியப்பா ஜமைக்கா ஜமைக்கா எஃப்.சி படித்தல் எஃப்.சி படித்தல் 1 (0)
மார்கோ மரின் ஜெர்மனி ஜெர்மனி செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 1 (0)
சில்வைன் மார்வேக்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 1 (0)
ஸ்டீவ் மோரிசன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 1 (0)
விக்டர் மோசஸ் நைஜீரியா நைஜீரியா செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
விகன் தடகள விகன் தடகள
1 (0)
ஸ்டீவன் என்'ஜோன்ஸி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 1 (0)
நாச்சோ மோன்ரியல் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 1 (0)
நானி போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1 (0)
ரியான் நெல்சன் நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் 1 (0)
கேரி ஓ நீல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1 (0)
மைக்கேல் ஓவன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 1 (0)
அலெக்ஸ் ஆக்ஸ்லேட்-சேம்பர்லேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 1 (0)
ஜேம்ஸ் பெர்ச் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 1 (0)
நிக் பவல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1 (0)
ஆரோன் ராம்சே வேல்ஸ் வேல்ஸ் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 1 (0)
வின்ஸ்டன் ரீட் நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1 (0)
கீரன் ரிச்சர்ட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி
சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
1 (0)
சாச்சா ரீதர் ஜெர்மனி ஜெர்மனி புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 1 (0)
ஜான் ஆர்னே ரைஸ் நோர்வே நோர்வே புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 1 (0)
டேனி ரோஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1 (0)
நூரி சாஹின் துருக்கி துருக்கி லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 1 (0)
சாண்ட்ரோ பிரேசில் பிரேசில் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1 (0)
டேவிட் சாண்டன் இத்தாலி இத்தாலி நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் 1 (0)
பால் ஸ்கோல்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1 (0)
ரியான் ஷாக்ரோஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 1 (0)
தந்தை ஷெச்ச்டர் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 1 (0)
ஸ்காட் சின்க்ளேர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம்
1 (0)
மத்தேயு டெய்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1 (0)
டுவைட் டைண்டல்லி நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 1 (0)
ஜேம்ஸ் டாம்கின்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1 (0)
மத்தேயு அப்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 1 (0)
அன்டோனியோ வலென்சியா ஈக்வடார் ஈக்வடார் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1 (0)
டேவிட் வாகன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1 (0)
நெமஞ்சா விடிக் செர்பியா செர்பியா மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1 (0)
பென் வாட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து விகன் தடகள விகன் தடகள 1 (0)
டேனி வெல்பெக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1 (0)
டீன் வைட்ஹெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 1 (0)
ஸ்டீவன் விட்டேக்கர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி 1 (0)
ஷான் ரைட்-பிலிப்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் 1 (0)