தெற்கின் ராணி »சாதனங்கள் & முடிவுகள் 2018/2019தெற்கின் ராணி »சாதனங்கள் & முடிவுகள் 2018/20192020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1963/1964 1962/1963 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951 / 1952 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934


நட்பு கிளப்புகள் 2018
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
வாரம் 07/03/2018 19:45 TO ஈஸ்ட் ஃபைஃப் எஃப்சி ஈஸ்ட் ஃபைஃப் எஃப்சி 4: 0 (3: 0)
வாரம் 06/07/2018 19:45 எச் லிவிங்ஸ்டன் எஃப்சி லிவிங்ஸ்டன் எஃப்சி 2: 2 (0: 1)
வாரம் 07/11/2018 19:45 எச் மிட்லோதியனின் இதயம் மிட்லோதியனின் இதயம் 1: 0
சாம்பியன்ஷிப் 2018/2019
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
1. சுற்று 04/08/2018 15:00 TO க்ரீனாக் மோர்டன் எஃப்சி க்ரீனாக் மோர்டன் எஃப்சி 2: 2 (0: 0)
2. சுற்று 08/11/2018 15:00 எச் டண்டீ யுனைடெட் டண்டீ யுனைடெட் 1: 2 (0: 2)
3. சுற்று 08/25/2018 15:00 TO பால்கிர்க் எஃப்சி பால்கிர்க் எஃப்சி 3: 0 (2: 0)
4. சுற்று 09/01/2018 15:00 எச் அய்ர் யுனைடெட் அய்ர் யுனைடெட் 5: 0 (4: 0)
5. சுற்று 09/15/2018 15:00 எச் ரோஸ் கவுண்டி எஃப்.சி. ரோஸ் கவுண்டி எஃப்.சி. 0: 0 (0: 0)
6. சுற்று 09/22/2018 15:00 TO பார்ட்டிக் திஸ்டில் பார்ட்டிக் திஸ்டில் 2: 3 (2: 3)
7. சுற்று 09/29/2018 15:00 TO தலைகீழ் சி.டி. தலைகீழ் சி.டி. 0: 0 (0: 0)
8. சுற்று 06/10/2018 15:00 எச் அலோவா தடகள அலோவா தடகள 3: 3 (2: 3)
9. சுற்று 10/20/2018 15:00 TO டன்ஃபெர்ம்லைன் தடகள டன்ஃபெர்ம்லைன் தடகள 1: 0 (0: 0)
10. சுற்று 10/27/2018 15:00 எச் பால்கிர்க் எஃப்சி பால்கிர்க் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
11. சுற்று 10/30/2018 19:45 எச் க்ரீனாக் மோர்டன் எஃப்சி க்ரீனாக் மோர்டன் எஃப்சி 1: 2 (0: 1)
12. சுற்று 11/03/2018 15:00 TO டண்டீ யுனைடெட் டண்டீ யுனைடெட் 0: 2 (0: 1)
13. சுற்று 11/10/2018 15:00 TO அய்ர் யுனைடெட் அய்ர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
14. சுற்று 11/17/2018 15:00 எச் தலைகீழ் சி.டி. தலைகீழ் சி.டி. 3: 3 (1: 0)
15. சுற்று 12/01/2018 15:00 எச் பார்ட்டிக் திஸ்டில் பார்ட்டிக் திஸ்டில் 1: 0 (0: 0)
16. சுற்று 12/08/2018 15:00 TO ரோஸ் கவுண்டி எஃப்.சி. ரோஸ் கவுண்டி எஃப்.சி. 1: 1 (0: 0)
17. சுற்று 12/15/2018 15:00 எச் டன்ஃபெர்ம்லைன் தடகள டன்ஃபெர்ம்லைன் தடகள 0: 0 (0: 0)
18. சுற்று 12/22/2018 15:00 TO அலோவா தடகள அலோவா தடகள 0: 2 (0: 0)
19. சுற்று 12/29/2018 15:00 எச் அய்ர் யுனைடெட் அய்ர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
20. சுற்று 01/05/2019 15:00 TO தலைகீழ் சி.டி. தலைகீழ் சி.டி. 2: 1 (0: 0)
21. சுற்று 01/12/2019 15:00 எச் ரோஸ் கவுண்டி எஃப்.சி. ரோஸ் கவுண்டி எஃப்.சி. 4: 0 (2: 0)
22. சுற்று 01/26/2019 15:00 TO பார்ட்டிக் திஸ்டில் பார்ட்டிக் திஸ்டில் 1: 2 (0: 1)
23. சுற்று 02/02/2019 15:00 TO பால்கிர்க் எஃப்சி பால்கிர்க் எஃப்சி 0: 3 (0: 1)
24. சுற்று 02/16/2019 15:00 எச் டண்டீ யுனைடெட் டண்டீ யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
25. சுற்று 02/23/2019 15:00 எச் அலோவா தடகள அலோவா தடகள 1: 2 (0: 1)
26. சுற்று 02/26/2019 19:45 TO க்ரீனாக் மோர்டன் எஃப்சி க்ரீனாக் மோர்டன் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
27. சுற்று 03/02/2019 15:00 TO டன்ஃபெர்ம்லைன் தடகள டன்ஃபெர்ம்லைன் தடகள 0: 1 (0: 0)
28. சுற்று 03/09/2019 15:00 எச் தலைகீழ் சி.டி. தலைகீழ் சி.டி. 0: 2 (0: 2)
31. சுற்று 03/30/2019 15:00 TO டண்டீ யுனைடெட் டண்டீ யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
30. சுற்று 04/02/2019 19:45 எச் பால்கிர்க் எஃப்சி பால்கிர்க் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
32. சுற்று 04/06/2019 15:00 எச் க்ரீனாக் மோர்டன் எஃப்சி க்ரீனாக் மோர்டன் எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
29. சுற்று 04/09/2019 19:45 TO அய்ர் யுனைடெட் அய்ர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
33. சுற்று 04/13/2019 15:00 TO அலோவா தடகள அலோவா தடகள 0: 1 (0: 0)
34. சுற்று 04/20/2019 15:00 எச் டன்ஃபெர்ம்லைன் தடகள டன்ஃபெர்ம்லைன் தடகள 2: 1 (1: 0)
35. சுற்று 04/26/2019 19:05 TO ரோஸ் கவுண்டி எஃப்.சி. ரோஸ் கவுண்டி எஃப்.சி. 0: 4 (0: 1)
36. சுற்று 05/04/2019 15:00 எச் பார்ட்டிக் திஸ்டில் பார்ட்டிக் திஸ்டில் 0: 3 (0: 2)
FA கோப்பை 2018/2019
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
3. சுற்று 11/24/2018 15:00 எச் ஃபார்மார்டைன் யுனைடெட் ஃபார்மார்டைன் யுனைடெட் 4: 1 (3: 1)
4. சுற்று 01/19/2019 15:00 TO டண்டீ எஃப்சி டண்டீ எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
4. சுற்று 01/29/2019 19:45 எச் டண்டீ எஃப்சி டண்டீ எஃப்சி 3: 0 (2: 0)
16 வது சுற்று 02/10/2019 15:30 TO அபெர்டீன் எஃப்சி அபெர்டீன் எஃப்சி 1: 4 (0: 0)
லீக் கோப்பை 2018/2019
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
குழு ஜி 07/14/2018 15:00 எச் ஸ்ட்ரான்ரேர் எஃப்சி ஸ்ட்ரான்ரேர் எஃப்சி 5: 3 (3: 2)
குழு ஜி 07/17/2018 19:45 எச் க்ளைட் எஃப்சி க்ளைட் எஃப்சி 3: 0 (0: 0)
குழு ஜி 07/21/2018 15:00 TO எடின்பர்க் சிட்டி எஃப்சி எடின்பர்க் சிட்டி எஃப்சி 4: 0 (4: 0)
குழு ஜி 07/24/2018 19:45 TO மதர்வெல் எஃப்.சி. மதர்வெல் எஃப்.சி. 0: 2 (0: 2)
16 வது சுற்று 08/18/2018 15:00 எச் செயின்ட் ஜான்ஸ்டன் எஃப்.சி. செயின்ட் ஜான்ஸ்டன் எஃப்.சி. 2: 4 (1: 1, 1: 1) ஏட்
சவால் கோப்பை 2018/2019
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
1. சுற்று 08/14/2018 19:30 TO ஸ்டென்ஹவுஸ்முயர் எஃப்சி ஸ்டென்ஹவுஸ்முயர் எஃப்சி 3: 0 (0: 0)
2. சுற்று 08/09/2018 14:30 எச் சிலுவைப்போர் எஃப்.சி. சிலுவைப்போர் எஃப்.சி. 4: 3 (4: 0)
16 வது சுற்று 10/13/2018 15:00 TO ஈஸ்ட் ஃபைஃப் எஃப்சி ஈஸ்ட் ஃபைஃப் எஃப்சி 0: 2 (0: 1)
பிளேஆஃப் 2018/2019 சாம்பியன்ஷிப்
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
அரை இறுதி 05/07/2019 19:45 TO மாண்ட்ரோஸ் எஃப்சி மாண்ட்ரோஸ் எஃப்சி 1: 2 (0: 1)
அரை இறுதி 05/11/2019 15:00 எச் மாண்ட்ரோஸ் எஃப்சி மாண்ட்ரோஸ் எஃப்சி 5: 0 (5: 0)
இறுதி 05/15/2019 19:45 TO ரைத் ரோவர்ஸ் ரைத் ரோவர்ஸ் 3: 1 (2: 0)
இறுதி 05/18/2019 16:05 எச் ரைத் ரோவர்ஸ் ரைத் ரோவர்ஸ் 0: 0 (0: 0)