ராடமெல் பால்காவ்

ராடமெல் பால்காவ் கார்சியா ஜுரேட் - கலாடசரே, ஏ.எஸ் மொனாக்கோ, செல்சியா எஃப்சி, மான்செஸ்டர் யுனைடெட், அட்லெடிகோ மாட்ரிட், எஃப்சி போர்டோ, ரிவர் பிளேட்

கலாடசரய் கலாடசரய் துருக்கி
முன்னோக்கி
09/2019 - 06/2022
# 9
07/2016 - 09/2019 ஏ.எஸ் மொனாக்கோ ஏ.எஸ் மொனாக்கோ முன்னோக்கி
07/2015 - 06/2016 செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி முன்னோக்கி
07/2015 - 07/2015 ஏ.எஸ் மொனாக்கோ ஏ.எஸ் மொனாக்கோ முன்னோக்கி
09/2014 - 06/2015 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் முன்னோக்கி
07/2013 - 08/2014 ஏ.எஸ் மொனாக்கோ ஏ.எஸ் மொனாக்கோ முன்னோக்கி
08/2011 - 06/2013 அட்லெடிகோ மாட்ரிட் அட்லெடிகோ மாட்ரிட் முன்னோக்கி
07/2009 - 08/2011 எஃப்சி போர்டோ எஃப்சி போர்டோ முன்னோக்கி
01/2005 - 07/2009 ரிவர் பிளேட் ரிவர் பிளேட் முன்னோக்கி
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 29 12 25 4 12 7 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். UEFA இரண்டு இரண்டு இரண்டு 0 1 1 0 0 »CL QF- பொருத்தங்கள்
யூரோபா லீக் UEFA 31 30 29 இரண்டு 9 4 0 0 »EL- போட்டிகள்
யூரோபா லீக் தரம். UEFA 3 1 3 0 இரண்டு 0 0 0 Q QF- பொருத்தங்கள்
யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை UEFA 1 3 1 0 1 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 36 5 பதினைந்து இருபத்து ஒன்று 10 3 0 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து 3 0 3 0 இரண்டு 0 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 1 0 1 0 1 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
FA சமூக கேடயம் இங்கிலாந்து 1 0 0 1 0 0 0 0 »காம். கேடயம்-போட்டிகள்
லீக் 1 பிரான்ஸ் 108 65 93 பதினைந்து நான்கு. ஐந்து 18 0 0 Ig லிகு 1-போட்டிகள்
பிரஞ்சு கோப்பை பிரான்ஸ் 6 4 5 1 4 0 0 0 »போட்டி கோப்பை
லிகுவின் கோப்பை பிரான்ஸ் 5 4 3 இரண்டு இரண்டு 1 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் டிராபி பிரான்ஸ் 1 0 1 0 0 0 0 0 »சூப்பர்கப்-போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் போர்ச்சுகல் 51 41 48 3 18 5 0 0 »முதன்மை. லீக்-போட்டிகள்
கோப்பை போர்ச்சுகல் 4 3 3 1 1 1 0 0 »கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை போர்ச்சுகல் 1 0 1 0 0 0 0 0 »லீக்-மேட்ச்ஸ் கோப்பை
சூப்பர் கோப்பை போர்ச்சுகல் இரண்டு 1 1 1 0 0 0 0 »சூப்பர் கோப்பை-போட்டிகள்
முதல் பிரிவு ஸ்பெயின் 68 52 67 1 12 14 0 0 »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள்
கோபா டெல் ரே ஸ்பெயின் 5 இரண்டு 5 0 1 1 0 0 »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் துருக்கி 26 பதினைந்து 18 8 பதினைந்து இரண்டு 1 0 »சூப்பர் லிக்-போட்டிகள்
துருக்கிய கோப்பை துருக்கி 3 1 இரண்டு 1 இரண்டு 0 0 0 »குபாசி-போட்டிகள்
லிபர்ட்டடோர்ஸ் கோப்பை CONMEBOL 12 6 பதினொன்று 1 இரண்டு 1 0 இரண்டு »லிப்-மேட்ச்ஸ் கோப்பை
தென் அமெரிக்க கோப்பை CONMEBOL 9 5 9 0 4 இரண்டு 0 0 »கோபா சுட்.-போட்டிகள்
முதல் பிரிவு அர்ஜென்டினா 89 35 73 16 19 பதினைந்து 0 0 »Pr. பிரிவு-போட்டிகள்
& தொகை 497 287 419 78 163 75 1 இரண்டு »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 4 1 4 0 இரண்டு 1 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி தென் அமெரிக்கா ஃபிஃபா 33 13 27 6 9 3 0 0 »WCQ சவுத் ஆம்-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 42 19 31 பதினொன்று 29 6 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
அமெரிக்கா கோப்பை CONMEBOL 12 இரண்டு 10 இரண்டு 7 இரண்டு 0 0 »கோபா அமெரிக்கா-போட்டிகள்
& தொகை 91 35 72 19 47 12 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
உலகக் கோப்பை [U20] ஃபிஃபா 3 இரண்டு 0 3 0 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை U20 3 இரண்டு 0 3 0 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்

அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

UEFA யூரோபா லீக் 2010/2011 2011/2012