சமீர் நஸ்ரிசமீர் நஸ்ரி - ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட், வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட், அன்டால்யாஸ்போர், மான்செஸ்டர் சிட்டி, செவில்லா எஃப்சி, அர்செனல் எஃப்சி, ஒலிம்பிக் மார்சேய்07/2019 - 06/2020 ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் மிட்ஃபீல்டர்
01/2019 - 07/2019 வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
08/2017 - 01/2018 அண்டல்யாஸ்போர் அண்டல்யாஸ்போர் மிட்ஃபீல்டர்
07/2017 - 08/2017 மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் மிட்ஃபீல்டர்
08/2016 - 06/2017 செவில்லா எஃப்சி செவில்லா எஃப்சி மிட்ஃபீல்டர்
08/2011 - 08/2016 மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் மிட்ஃபீல்டர்
07/2008 - 08/2011 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி மிட்ஃபீல்டர்
07/2004 - 06/2008 ஒலிம்பிக் மார்சேய் ஒலிம்பிக் மார்சேய் மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்


கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 58 9 51 7 24 10 1 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். UEFA 1 1 1 0 1 0 0 0 »CL QF- பொருத்தங்கள்
யூரோபா லீக் UEFA இருபது 0 14 6 9 3 0 0 »EL- போட்டிகள்
யூரோபா லீக் தரம். UEFA இரண்டு 0 இரண்டு 0 0 0 0 0 Q QF- பொருத்தங்கள்
UI- கோப்பை UEFA 6 1 4 இரண்டு 3 1 0 0 »UI- கோப்பை-போட்டிகள்
முதல் வகுப்பு ஏ. பெல்ஜியம் 7 1 5 இரண்டு 1 1 0 0 »1. கிளாஸ் ஏ-போட்டிகள்
பெல்ஜியம் கோப்பை பெல்ஜியம் 1 1 1 0 1 0 0 0 »கோப்பை போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 220 36 181 39 89 26 0 1 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து 18 4 12 6 8 இரண்டு 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 13 4 8 5 இரண்டு 1 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
FA சமூக கேடயம் இங்கிலாந்து இரண்டு 1 இரண்டு 0 இரண்டு 0 0 0 »காம். கேடயம்-போட்டிகள்
லீக் 1 பிரான்ஸ் 121 பதினொன்று 87 3. 4 31 3 0 0 Ig லிகு 1-போட்டிகள்
பிரஞ்சு கோப்பை பிரான்ஸ் 14 0 10 4 4 0 0 0 »போட்டி கோப்பை
லிகுவின் கோப்பை பிரான்ஸ் 3 0 இரண்டு 1 1 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
முதல் பிரிவு ஸ்பெயின் 2. 3 இரண்டு 22 1 6 7 0 0 »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள்
கோபா டெல் ரே ஸ்பெயின் இரண்டு 0 1 1 0 0 0 0 »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் துருக்கி 8 இரண்டு 8 0 1 1 0 0 »சூப்பர் லிக்-போட்டிகள்
& தொகை 519 73 411 108 183 55 1 1 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்


குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .


சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா 5 1 இரண்டு 3 இரண்டு 0 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப்ஸ் ஃபிஃபா 1 0 1 0 1 0 0 0 »WCQ ப்ளே-ஆஃப்-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 17 1 12 5 6 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ UEFA 6 1 3 3 இரண்டு 0 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி UEFA 12 இரண்டு 8 4 இரண்டு 1 0 0 »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள்
& தொகை 41 5 26 பதினைந்து 13 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
யூரோ தகுதி [U21] UEFA 3 0 இரண்டு 1 1 0 0 0 UR யூரோ கியூஎஃப்-பொருத்தங்கள்
& தொகை U21 3 0 இரண்டு 1 1 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்


ஆண்டின் சிறந்த வீரர்

பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் சாம்பியன்ஸ் 2010