சேஜாத் சாலிஹோவிக்

செஜாத் சாலிஹோவிக் - 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் II, 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம், ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி, எஃப்சி செயின்ட் கேலன், பெய்ஜிங் ரென்ஹே எஃப்சி, குய்ஷோ ரென்ஹே, டி.எஸ்.ஜி

1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் II 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் II ஜெர்மனி
ஆஸ். மேலாளர்
10/2020 - 06/2021
#
07/2020 - 10/2020 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் [இளைஞர் பி] ஆஸ். மேலாளர்

கிளப் வாழ்க்கை

1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் II 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் II ஜெர்மனி
மிட்ஃபீல்டர்
01/2021 - 06/2021
# 8
09/2017 - 06/2018 ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. மிட்ஃபீல்டர்
02/2017 - 06/2017 எஃப்சி செயின்ட் கேலன் எஃப்சி செயின்ட் கேலன் மிட்ஃபீல்டர்
06/2015 - 11/2016 பெய்ஜிங் ரென்ஹே எஃப்சி பெய்ஜிங் ரென்ஹே எஃப்சி மிட்ஃபீல்டர்
07/2006 - 06/2015 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் மிட்ஃபீல்டர்
03/2012 - 03/2012 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் II 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் II மிட்ஃபீல்டர்
08/2006 - 08/2006 டி.எஸ்.ஜி ஹோஃபென்ஹெய்ம் II டி.எஸ்.ஜி ஹோஃபென்ஹெய்ம் II மிட்ஃபீல்டர்
07/2004 - 06/2006 ஹெர்தா பி.எஸ்.சி. ஹெர்தா பி.எஸ்.சி. மிட்ஃபீல்டர்
07/2003 - 06/2006 ஹெர்தா பி.எஸ்.சி II ஹெர்தா பி.எஸ்.சி II மிட்ஃபீல்டர்
07/2002 - 06/2003 ஹெர்தா பி.எஸ்.சி. ஹெர்தா பி.எஸ்.சி. [இளைஞர்கள்] மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
பன்டெஸ்லிகா ஜெர்மனி 186 47 148 38 48 48 இரண்டு இரண்டு Und பன்டெஸ்லிகா போட்டிகள்
2 வது பன்டெஸ்லிகா ஜெர்மனி 27 6 2. 3 4 14 10 0 0 »2. லிகா-போட்டிகள்
டி.எஃப்.பி-போகல் ஜெர்மனி இருபது 5 பதினைந்து 5 இரண்டு 3 0 0 »டி.எஃப்.பி-போகல்-போட்டிகள்
பிராந்தியநல்லிகா வடக்கு ஜெர்மனி 57 22 55 இரண்டு பதினைந்து 6 1 0 »ஆர்.எல். நோர்ட்-போட்டிகள்
பிராந்தியமல்லா தென்மேற்கு ஜெர்மனி 4 0 0 4 0 1 0 0 »ஆர்.எல். தென்மேற்கு போட்டிகள்
பிரதிநிதி பன்டெஸ்லிகா ஜெர்மனி இரண்டு 0 இரண்டு 0 1 1 0 0 Le பிரதிநிதித்துவம்-போட்டிகள்
ஓபெர்லிகா பேடன்-வூர்ட்டம்பேர்க் ஜெர்மனி 1 0 1 0 0 0 0 0 »OL Bad.-Würt-Matches
பிராந்தியனிகா சாட் (1994-2012) ஜெர்மனி 31 10 30 1 12 9 0 0 »ஆர்.எல். சாட்-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை ஜெர்மனி 1 0 0 1 0 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் சுவிட்சர்லாந்து 13 0 6 7 3 3 0 0 »சூப்பர் லீக்-போட்டிகள்
சூப்பர் லீக் சீனா பதினைந்து 1 14 1 இரண்டு 5 0 0 »சூப்பர் லீக்-போட்டிகள்
லீக் ஒன் சீனா 13 3 13 0 இரண்டு 3 0 0 »லீக் ஒன்-போட்டிகள்
& தொகை 370 94 307 63 99 89 3 இரண்டு »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா இரண்டு 0 0 இரண்டு 0 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா 17 1 17 0 4 0 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப்ஸ் ஃபிஃபா இரண்டு 0 இரண்டு 0 0 0 1 0 »WCQ ப்ளே-ஆஃப்-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 18 இரண்டு 16 இரண்டு 6 1 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி UEFA 8 1 5 3 3 3 0 0 »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள்
& தொகை 47 4 40 7 13 4 1 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
யூரோ தகுதி [U21] UEFA 9 3 9 0 0 இரண்டு 0 1 UR யூரோ கியூஎஃப்-பொருத்தங்கள்
& தொகை U21 9 3 9 0 0 இரண்டு 0 1 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்