சியுங்-வூ ரியூ

சியுங்-வூ ரியூ - ஜெஜு யுனைடெட், சாங்ஜு சங்மு, பேயர் லெவர்குசென், ஃபெரென்க்வாரோசி டி.சி, ஆர்மீனியா பீல்ஃபீல்ட், ஐன்ட்ராச் பிரவுன்ச்வீக், சுங்காங் பல்கலைக்கழகம்ஜெஜு யுனைடெட் ஜெஜு யுனைடெட் தென் கொரியா
மிட்ஃபீல்டர்
08/2020 - 12/2021
# லெவன்
01/2019 - 08/2020 சங்ஜு சங்மு சங்ஜு சங்மு மிட்ஃபீல்டர்
07/2017 - 01/2019 ஜெஜு யுனைடெட் ஜெஜு யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
07/2017 - 07/2017 பேயர் லெவர்குசென் பேயர் லெவர்குசென் மிட்ஃபீல்டர்
08/2016 - 06/2017 Ferencváros TC Ferencváros TC மிட்ஃபீல்டர்
07/2016 - 08/2016 பேயர் லெவர்குசென் பேயர் லெவர்குசென் மிட்ஃபீல்டர்
02/2016 - 06/2016 ஆர்மீனியா பீல்ஃபெல்ட் ஆர்மீனியா பீல்ஃபெல்ட் மிட்ஃபீல்டர்
07/2015 - 01/2016 பேயர் லெவர்குசென் பேயர் லெவர்குசென் மிட்ஃபீல்டர்
08/2014 - 06/2015 ஐன்ட்ராச் பிரவுன்ச்வீக் ஐன்ட்ராச் பிரவுன்ச்வீக் மிட்ஃபீல்டர்
01/2014 - 08/2014 பேயர் லெவர்குசென் பேயர் லெவர்குசென் மிட்ஃபீல்டர்
11/2013 - 12/2013 ஜெஜு யுனைடெட் ஜெஜு யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
01/2013 - 11/2013 சுங்காங் பல்கலைக்கழகம் சுங்காங் பல்கலைக்கழகம் மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
பன்டெஸ்லிகா ஜெர்மனி இரண்டு 0 0 இரண்டு 0 0 0 0 Und பன்டெஸ்லிகா போட்டிகள்
2 வது பன்டெஸ்லிகா ஜெர்மனி 26 4 16 10 14 3 0 0 »2. லிகா-போட்டிகள்
டி.எஃப்.பி-போகல் ஜெர்மனி இரண்டு 0 1 1 0 0 0 0 »டி.எஃப்.பி-போகல்-போட்டிகள்
NB I. ஹங்கேரி பதினொன்று 1 6 5 4 0 0 0 »NB I- போட்டிகள்
AFC சாம்பியன்ஸ் லீக் AFC 5 0 4 1 இரண்டு 0 0 0 »AFC CL- போட்டிகள்
கே லீக் 1 தென் கொரியா 48 4 இருபது 28 14 0 0 0 League கே லீக் 1-போட்டிகள்
& தொகை 94 9 47 47 3. 4 3 0 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் ஃபிஃபா 4 3 3 1 இரண்டு 0 0 0 »ஒலிம்பிக்-போட்டிகள்
& தொகை 4 3 3 1 இரண்டு 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U21] ஃபிஃபா 1 0 0 1 0 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
& தொகை U21 1 0 0 1 0 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
உலகக் கோப்பை [U20] ஃபிஃபா 3 இரண்டு 3 0 1 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
& தொகை U20 3 இரண்டு 3 0 1 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்