தெற்கு வியட்நாம்

தென் வியட்நாம் தேசிய அணிமலேசியா 03/23/1975 தெற்கு வியட்நாம்
மலேசியா 3: 0 தெற்கு வியட்நாம்
தெற்கு வியட்நாமின் ஸ்லைடுஷோ
நட்பு டிசம்பர் 12/16/1974 TO கம்போடியா கம்போடியா 0: 2
ஆசிய கோப்பை கியூ.எஃப் குழு டி 03/17/1975 என் இந்தோனேசியா இந்தோனேசியா 1: 2
ஆசிய கோப்பை கியூ.எஃப் குழு டி 03/19/1975 என் தென் கொரியா தென் கொரியா 0: 1
ஆசிய கோப்பை கியூ.எஃப் குழு டி 03/21/1975 TO தாய்லாந்து தாய்லாந்து 0: 4
ஆசிய கோப்பை கியூ.எஃப் குழு டி 03/23/1975 என் மலேசியா மலேசியா 0: 3
சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் »