ஸ்பெயின் »முதல் பிரிவு 2017/2018» வருகை »வீட்டுப் போட்டிகள்

முதல் பிரிவு 2017/2018 »வருகை» வீட்டுப் போட்டிகள்»வீட்டுப் போட்டிகள் அவே போட்டிகள் ஒட்டுமொத்த 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004
# அணி தொகை போட்டிகளில் சராசரி
1 FC பார்சிலோனா FC பார்சிலோனா 1,248,898 19 65,731
இரண்டு ரியல் மாட்ரிட் ரியல் மாட்ரிட் 1,235,513 19 65,027
3 அட்லெடிகோ மாட்ரிட் அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1,054,252 19 55,487
4 உண்மையான பெட்டிஸ் உண்மையான பெட்டிஸ் 881,470 19 46,393
5 வலென்சியா சி.எஃப் வலென்சியா சி.எஃப் 735,273 19 38,699
6 தடகள பில்பாவ் தடகள பில்பாவ் 710,175 19 37,378
7 செவில்லா எஃப்சி செவில்லா எஃப்சி 628,314 19 33,069
8 டிபோர்டிவோ லா கொருனா டிபோர்டிவோ லா கொருனா 392,050 19 20,634
9 மலகா சி.எஃப் மலகா சி.எஃப் 387,618 19 20,401
10 உண்மையான சமூகம் உண்மையான சமூகம் 374,514 19 19,711
பதினொன்று யுடியை தூக்குங்கள் யுடியை தூக்குங்கள் 336,029 19 17,686
12 எஸ்பான்யோல் பார்சிலோனா எஸ்பான்யோல் பார்சிலோனா 334,286 19 17,594
13 வில்லார்ரியல் சி.எஃப் வில்லார்ரியல் சி.எஃப் 316,602 19 16,663
14 செல்டிக் வைகோ செல்டிக் வைகோ 308,822 19 16,254
பதினைந்து யுடி லாஸ் பால்மாஸ் யுடி லாஸ் பால்மாஸ் 305,931 19 16,102
16 சிடி அலவ்ஸ் சிடி அலவ்ஸ் 286,127 19 15,059
17 ஜிரோனா எஃப்சி ஜிரோனா எஃப்சி 193,835 19 10,202
18 கெட்டாஃப் சி.எஃப் கெட்டாஃப் சி.எஃப் 193,736 19 10,197
19 குறுவட்டு லெகானஸ் குறுவட்டு லெகானஸ் 176,708 19 9,300
இருபது எஸ்டி ஈபார் எஸ்டி ஈபார் 101,139 19 5,323
ஒட்டுமொத்த 10,201,292 380 26,846

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ருக் ப்ரெஸ்ட்

ருக் ப்ரெஸ்ட்

டாரில் கீ

டாரில் கீ

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018


வகைகள்