தாமஸ் முல்லர்

தாமஸ் முல்லர் - பேயர்ன் முனிச், பேயர்ன் முனிச் IIபேயர்ன் முனிச் பேயர்ன் முனிச் ஜெர்மனி
முன்னோக்கி
07/2008 - 06/2023
# 25
03/2008 - 06/2009 பேயர்ன் முனிச் II பேயர்ன் முனிச் II முன்னோக்கி
07/2006 - 06/2008 பேயர்ன் முனிச் பேயர்ன் முனிச் [இளைஞர்கள்] முன்னோக்கி
07/2004 - 06/2006 பேயர்ன் முனிச் பேயர்ன் முனிச் [இளைஞர் பி] முன்னோக்கி
07/2002 - 06/2004 பேயர்ன் முனிச் பேயர்ன் முனிச் [இளைஞர் சி] முன்னோக்கி
07/2000 - 06/2002 பேயர்ன் முனிச் பேயர்ன் முனிச் [இளைஞர் டி] முன்னோக்கி
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
கிளப் உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா இரண்டு 0 இரண்டு 0 இரண்டு 0 0 0 »கிளப் WC- போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 121 47 95 26 36 7 1 1 »ச. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். UEFA இரண்டு 0 1 1 1 0 0 0 »CL QF- பொருத்தங்கள்
யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை UEFA இரண்டு 0 இரண்டு 0 1 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
பன்டெஸ்லிகா ஜெர்மனி 372 128 319 53 128 2. 3 0 0 Und பன்டெஸ்லிகா போட்டிகள்
3. லீக் ஜெர்மனி 32 பதினைந்து 32 0 7 1 0 0 »3. லிகா-போட்டிகள்
டி.எஃப்.பி-போகல் ஜெர்மனி 58 33 ஐம்பது 8 17 4 0 0 »டி.எஃப்.பி-போகல்-போட்டிகள்
சூப்பர் கப் ஜெர்மனி 10 4 10 0 6 0 0 0 »சூப்பர்கப்-போட்டிகள்
பிராந்தியனிகா சாட் (1994-2012) ஜெர்மனி 3 1 இரண்டு 1 இரண்டு 0 0 0 »ஆர்.எல். சாட்-போட்டிகள்
& தொகை 602 228 513 89 200 35 1 1 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
பன்டெஸ்லிகா சாட் / சாட்வெஸ்ட் [Yth] ஜெர்மனி ஐம்பது 24 49 1 14 1 0 0 »பி.எல் எஸ்.எஸ்.டபிள்யூ [அன்பே] -மாட்சுகள்
சாம்பியன்ஷிப் [அன்பே] ஜெர்மனி 3 இரண்டு 3 0 இரண்டு 0 0 0 »சம்ப். [அன்பே] -மாட்சிகள்
& இளைஞர்கள் தொகை 53 26 52 1 16 1 0 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 16 10 பதினைந்து 1 5 3 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா 19 9 19 0 9 1 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 31 7 22 9 18 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ UEFA பதினொன்று 0 9 இரண்டு 3 0 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி UEFA 19 12 19 0 6 1 0 0 »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள்
நேஷன்ஸ் லீக் ஏ UEFA 4 0 இரண்டு இரண்டு 1 0 0 0 »என்.எல் ஏ-போட்டிகள்
& தொகை 100 38 86 14 42 5 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U21] ஃபிஃபா 4 0 3 1 3 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி [U21] UEFA இரண்டு 1 இரண்டு 0 1 1 0 0 UR யூரோ கியூஎஃப்-பொருத்தங்கள்
& தொகை U21 6 1 5 1 4 1 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U20] ஃபிஃபா 1 1 1 0 0 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
& தொகை U20 1 1 1 0 0 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U19] ஃபிஃபா 1 0 0 1 0 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
& தொகை U19 1 0 0 1 0 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்

அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2010
ஜெர்மனி டி.எஃப்.பி-போகல் 2009/2010 2013/2014