டாம் கிளெவர்லி

தாமஸ் வில்லியம் கிளெவர்லி - வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி, எவர்டன் எஃப்சி, ஆஸ்டன் வில்லா, மான்செஸ்டர் யுனைடெட், விகன் தடகள, லெய்செஸ்டர் சிட்டிவாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி இங்கிலாந்து
மிட்ஃபீல்டர்
01/2017 - 06/2022
# 8
07/2015 - 01/2017 எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி மிட்ஃபீல்டர்
09/2014 - 06/2015 ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா மிட்ஃபீல்டர்
07/2011 - 09/2014 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
08/2010 - 06/2011 விகன் தடகள விகன் தடகள மிட்ஃபீல்டர்
07/2010 - 08/2010 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
08/2009 - 06/2010 வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி மிட்ஃபீல்டர்
07/2009 - 08/2009 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
01/2009 - 06/2009 லெய்செஸ்டர் சிட்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி மிட்ஃபீல்டர்
07/2008 - 01/2009 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மிட்ஃபீல்டர்
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்

கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 9 0 7 இரண்டு 3 1 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
யூரோபா லீக் UEFA 3 0 3 0 இரண்டு 0 0 0 »EL- போட்டிகள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 214 பதினைந்து 166 48 57 22 1 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஷிப் இங்கிலாந்து 63 பதினைந்து 62 1 25 9 0 1 »சாம்பியன்ஷிப்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து இருபத்து ஒன்று 1 19 இரண்டு 4 3 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் ஒன் இங்கிலாந்து பதினைந்து இரண்டு 10 5 இரண்டு 1 0 0 »லீக் ஒன்-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 14 1 பதினொன்று 3 4 1 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
FA சமூக கேடயம் இங்கிலாந்து இரண்டு 0 1 1 0 1 0 0 »காம். கேடயம்-போட்டிகள்
& தொகை 341 3. 4 279 62 97 38 1 1 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .

சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
WC தகுதி ஐரோப்பா ஃபிஃபா 7 0 6 1 3 0 0 0 »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள்
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் ஃபிஃபா 4 0 4 0 0 0 0 0 »ஒலிம்பிக்-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 6 0 5 1 4 0 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
& தொகை 17 0 பதினைந்து இரண்டு 7 0 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்
நண்பர்கள் [U21] ஃபிஃபா 4 0 இரண்டு இரண்டு 1 1 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
யூரோ [U21] UEFA இரண்டு 0 இரண்டு 0 இரண்டு 0 0 0 UR யூரோ-போட்டிகள்
யூரோ தகுதி [U21] UEFA 10 0 9 1 3 1 0 0 UR யூரோ கியூஎஃப்-பொருத்தங்கள்
& தொகை U21 16 0 13 3 6 இரண்டு 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்