டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »சாதனங்கள் & முடிவுகள் 2016/2017

டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »சாதனங்கள் & முடிவுகள் 2016/20172020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1895/1896
சாம்பியன்ஸ் லீக் 2016/2017
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
குழு இ 09/14/2016 19:45 எச் ஏ.எஸ் மொனாக்கோ ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2 (1: 2)
குழு இ 09/27/2016 19:45 TO சி.எஸ்.கே.ஏ மாஸ்கோ சி.எஸ்.கே.ஏ மாஸ்கோ 1: 0 (0: 0)
குழு இ 10/18/2016 19:45 TO பேயர் லெவர்குசென் பேயர் லெவர்குசென் 0: 0 (0: 0)
குழு இ 02/11/2016 19:45 எச் பேயர் லெவர்குசென் பேயர் லெவர்குசென் 0: 1 (0: 0)
குழு இ 11/22/2016 19:45 TO ஏ.எஸ் மொனாக்கோ ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 1: 2 (0: 0)
குழு இ 12/07/2016 19:45 எச் சி.எஸ்.கே.ஏ மாஸ்கோ சி.எஸ்.கே.ஏ மாஸ்கோ 3: 1 (2: 1)
யூரோபா லீக் 2016/2017
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
32 வது சுற்று 02/16/2017 18:00 TO KAA ஏஜென்ட் KAA ஏஜென்ட் 0: 1 (0: 0)
32 வது சுற்று 02/23/2017 20:05 எச் KAA ஏஜென்ட் KAA ஏஜென்ட் 2: 2 (1: 1)
பிரீமியர் லீக் 2016/2017
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
1. சுற்று 08/13/2016 15:00 TO எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
2. சுற்று 08/20/2016 15:00 எச் கிரிஸ்டல் பேலஸ் கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 0 (0: 0)
3. சுற்று 08/27/2016 12:30 எச் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
4. சுற்று 09/10/2016 15:00 TO ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 4: 0 (1: 0)
5. சுற்று 09/18/2016 16:30 எச் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (0: 0)
6. சுற்று 09/24/2016 15:00 TO மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி 2: 1 (2: 0)
7. சுற்று 10/02/2016 14:15 எச் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0 (2: 0)
8. சுற்று 10/15/2016 15:00 TO வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 1: 1 (0: 0)
9. சுற்று 10/22/2016 12:30 TO AFC போர்ன்மவுத் AFC போர்ன்மவுத் 0: 0 (0: 0)
10. சுற்று 10/29/2016 15:00 எச் லெய்செஸ்டர் சிட்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 1 (1: 0)
11. சுற்று 11/06/2016 12:00 TO அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
12. சுற்று 11/19/2016 17:30 எச் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 2 (0: 1)
13. சுற்று 11/26/2016 17:30 TO செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 1: 2 (1: 1)
14. சுற்று 12/03/2016 15:00 எச் ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 5: 0 (2: 0)
15. சுற்று 12/11/2016 14:15 TO மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
16. சுற்று 12/14/2016 20:00 எச் ஹல் சிட்டி ஹல் சிட்டி 3: 0 (1: 0)
17. சுற்று 12/18/2016 16:00 எச் பர்ன்லி எஃப்சி பர்ன்லி எஃப்சி 2: 1 (1: 1)
18. சுற்று 12/28/2016 19:45 TO சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 4: 1 (1: 1)
19. சுற்று 01/01/2017 13:30 TO வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி 4: 1 (3: 0)
20. சுற்று 04/01/2017 20:00 எச் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 2: 0 (1: 0)
21. சுற்று 01/14/2017 12:30 எச் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் 4: 0 (2: 0)
22. சுற்று 01/21/2017 17:30 TO மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 2 (0: 0)
23. சுற்று 01/31/2017 19:45 TO சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 0 (0: 0)
24. சுற்று 02/04/2017 17:30 எச் மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
25. சுற்று 02/11/2017 17:30 TO லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 0: 2 (0: 2)
26. சுற்று 02/26/2017 13:30 எச் ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி 4: 0 (4: 0)
27. சுற்று 03/05/2017 13:30 எச் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி 3: 2 (1: 0)
29. சுற்று 03/19/2017 14:15 எச் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி 2: 1 (2: 0)
30. சுற்று 04/01/2017 15:00 TO பர்ன்லி எஃப்சி பர்ன்லி எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
31. சுற்று 04/05/2017 19:45 TO ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் 3: 1 (0: 1)
32. சுற்று 04/08/2017 12:30 எச் வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி 4: 0 (3: 0)
33. சுற்று 04/15/2017 12:30 எச் AFC போர்ன்மவுத் AFC போர்ன்மவுத் 4: 0 (2: 0)
28. சுற்று 04/26/2017 20:00 TO கிரிஸ்டல் பேலஸ் கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 0 (0: 0)
35. சுற்று 04/30/2017 16:30 எச் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
36. சுற்று 05/05/2017 20:00 TO வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
37. சுற்று 05/14/2017 16:30 எச் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 0)
34. சுற்று 05/18/2017 19:45 TO லெய்செஸ்டர் சிட்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி 6: 1 (2: 0)
38. சுற்று 05/21/2017 15:00 TO ஹல் சிட்டி ஹல் சிட்டி 7: 1 (3: 0)
FA கோப்பை 2016/2017
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
3. சுற்று 01/08/2017 16:00 எச் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (0: 0)
4. சுற்று 01/28/2017 15:00 எச் வைகோம்பே வாண்டரர்ஸ் வைகோம்பே வாண்டரர்ஸ் 4: 3 (0: 2)
16 வது சுற்று 02/19/2017 14:00 TO புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி 3: 0 (1: 0)
கால் இறுதி 03/12/2017 14:00 எச் மில்வால் எஃப்சி மில்வால் எஃப்சி 6: 0 (2: 0)
அரை இறுதி 04/22/2017 17:15 என் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி 2: 4 (1: 2)
லீக் கோப்பை 2016/2017
சுற்று தேதி இடம் எதிராளி முடிவுகள்
3. சுற்று 09/21/2016 20:00 எச் கில்லிங்ஹாம் எஃப்சி கில்லிங்ஹாம் எஃப்சி 5: 0 (1: 0)
16 வது சுற்று 10/25/2016 19:45 TO லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி 1: 2 (0: 1)