யு 23 சாம்பியன்ஷிப் 2018 »காலாண்டு இறுதிப் போட்டிகள்U23 சாம்பியன்ஷிப் 2018 »காலாண்டு இறுதி (அட்டவணை & முடிவுகள்)2020 2018 2016 கத்தார் 2014 ஓமான் [யு 22] குழு A குழு B குழு C குழு D காலாண்டு இறுதிப் போட்டிகள் அரையிறுதி 3td இடம் இறுதி


01/19/2018 08:00 ஜப்பான் - உஸ்பெகிஸ்தான் 0: 4 (0: 3)
11:30 கத்தார் - பாலஸ்தீனம் 3: 2 (2: 0)
01/20/2018 08:00 தென் கொரியா - மலேசியா 2: 1 (1: 0)
11:30 ஈராக் - வியட்நாம் 3: 5 (1: 1, 1: 1, 3: 3) pso