அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர்» சாம்பியன்ஸ்

மேஜர் லீக் சாக்கர் »சாம்பியன்ஸ்ஆண்டு வெற்றி நாடு
2020 கொலம்பஸ் க்ரூ கொலம்பஸ் க்ரூ பயன்கள் பயன்கள்
2019 சியாட்டில் சவுண்டர்கள் சியாட்டில் சவுண்டர்கள் பயன்கள் பயன்கள்
2018 அட்லாண்டா யுனைடெட் எஃப்சி அட்லாண்டா யுனைடெட் எஃப்சி பயன்கள் பயன்கள்
2017 டொராண்டோ எஃப்சி டொராண்டோ எஃப்சி கனடா கனடா
2016 சியாட்டில் சவுண்டர்கள் சியாட்டில் சவுண்டர்கள் பயன்கள் பயன்கள்
2015. போர்ட்லேண்ட் டிம்பர்ஸ் போர்ட்லேண்ட் டிம்பர்ஸ் பயன்கள் பயன்கள்
2014 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி பயன்கள் பயன்கள்
2013 விளையாட்டு கன்சாஸ் நகரம் விளையாட்டு கன்சாஸ் நகரம் பயன்கள் பயன்கள்
2012 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி பயன்கள் பயன்கள்
2011 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி பயன்கள் பயன்கள்
2010 கொலராடோ ரேபிட்ஸ் கொலராடோ ரேபிட்ஸ் பயன்கள் பயன்கள்
2009 உண்மையான உப்பு ஏரி உண்மையான உப்பு ஏரி பயன்கள் பயன்கள்
2008 கொலம்பஸ் க்ரூ கொலம்பஸ் க்ரூ பயன்கள் பயன்கள்
2007 ஹூஸ்டன் டைனமோ ஹூஸ்டன் டைனமோ பயன்கள் பயன்கள்
2006 ஹூஸ்டன் டைனமோ ஹூஸ்டன் டைனமோ பயன்கள் பயன்கள்
2005 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி பயன்கள் பயன்கள்
2004 டி.சி. யுனைடெட் டி.சி. யுனைடெட் பயன்கள் பயன்கள்
2003 சான் ஜோஸ் பூகம்பங்கள் சான் ஜோஸ் பூகம்பங்கள் பயன்கள் பயன்கள்
2002 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கேலக்ஸி பயன்கள் பயன்கள்
2001 சான் ஜோஸ் பூகம்பங்கள் சான் ஜோஸ் பூகம்பங்கள் பயன்கள் பயன்கள்
2000 கன்சாஸ் நகர வழிகாட்டிகள் கன்சாஸ் நகர வழிகாட்டிகள் பயன்கள் பயன்கள்
1999 டி.சி. யுனைடெட் டி.சி. யுனைடெட் பயன்கள் பயன்கள்
1998 சிகாகோ தீ சிகாகோ தீ பயன்கள் பயன்கள்
1997 டி.சி. யுனைடெட் டி.சி. யுனைடெட் பயன்கள் பயன்கள்
பத்தொன்பது தொண்ணூற்று ஆறு டி.சி. யுனைடெட் டி.சி. யுனைடெட் பயன்கள் பயன்கள்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்