வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் »ஸ்குவாட் 2019/2020வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் »ஸ்குவாட் 2019/2020படை அணி ------------------------------------------------- ------------- 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013 / 2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980 / 1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963 / 1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1 932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/ 1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- Pr. லீக் 2020/2021 FA கோப்பை 2020/2021 லீக் கோப்பை 2020/2021 Pr. லீக் 2019/2020 FA கோப்பை 2019/2020 லீக் கோப்பை 2019/2020 Pr. லீக் 2018/2019 FA கோப்பை 2018/2019 லீக் கோப்பை 2018/2019 Pr. லீக் 2017/2018 FA கோப்பை 2017/2018 லீக் கோப்பை 2017/2018 EL QF 2016/2017 Pr. லீக் 2016/2017 FA கோப்பை 2016/2017 லீக் கோப்பை 2016/2017 EL QF 2015/2016 Pr. லீக் 2015/2016 FA கோப்பை 2015/2016 லீக் கோப்பை 2015/2016 Pr. லீக் 2014/2015 FA கோப்பை 2014/2015 லீக் கோப்பை 2014/2015 Pr. லீக் 2013/2014 FA கோப்பை 2013/2014 லீக் கோப்பை 2013/2014 Pr. லீக் 2012/2013 FA கோப்பை 2012/2013 லீக் கோப்பை 2012/2013 பிளேஆஃப் 2011/2012 சாம்பியன்ஷிப் சாம்பியன்ஷிப் 2011/2012 FA கோப்பை 2011/2012 லீக் கோப்பை 2011/2012 Pr. லீக் 2010/2011 FA கோப்பை 2010/2011 லீக் கோப்பை 2010/2011 Pr. லீக் 2009/2010 FA கோப்பை 2009/2010 லீக் கோப்பை 2009/2010 Pr. லீக் 2008/2009 FA கோப்பை 2008/2009 லீக் கோப்பை 2008/2009 Pr. லீக் 2007/2008 FA கோப்பை 2007/2008 லீக் கோப்பை 2007/2008 EL 2006/2007 Pr. லீக் 2006/2007 FA கோப்பை 2006/2007 லீக் கோப்பை 2006/2007 Pr. லீக் 2005/2006 FA கோப்பை 2005/2006 லீக் கோப்பை 2005/2006 சாம்பியன்ஷிப் 2004/2005 FA கோப்பை 2004/2005 லீக் கோப்பை 2004/2005 சாம்பியன்ஷிப் 2003/2004 FA கோப்பை 2003/2004 லீக் கோப்பை 2003/2004 Pr. லீக் 2002/2003 FA கோப்பை 2002/2003 லீக் கோப்பை 2002/2003 Pr. லீக் 2001/2002 FA கோப்பை 2001/2002 லீக் கோப்பை 2001/2002 Pr. லீக் 2000/2001 FA கோப்பை 2000/2001 லீக் கோப்பை 2000/2001 EL 1999/2000 UI- கோப்பை 1999/2000 Pr. லீக் 1999/2000 FA கோப்பை 1999/2000 லீக் கோப்பை 1999/2000 Pr. லீக் 1998/1999 FA கோப்பை 1998/1999 லீக் கோப்பை 1998/1999 Pr. லீக் 1997/1998 FA கோப்பை 1997/1998 லீக் கோப்பை 1997/1998 Pr. லீக் 1996/1997 FA கோப்பை 1996/1997 லீக் கோப்பை 1996/1997 Pr. லீக் 1995/1996 FA கோப்பை 1995/1996 லீக் கோப்பை 1995/1996 Pr. லீக் 1994/1995 FA கோப்பை 1994/1995 லீக் கோப்பை 1994/1995 Pr. லீக் 1993/1994 FA கோப்பை 1993/1994 லீக் கோப்பை 1993/1994 Pr. லீக் 1991/1992 FA கோப்பை 1990/1991 Pr. லீக் 1988/1989 Pr. லீக் 1987/1988 Pr. லீக் 1986/1987 Pr. லீக் 1985/1986 Pr. லீக் 1984/1985 Pr. லீக் 1983/1984 Pr. லீக் 1982/1983 Pr. லீக் 1981/1982 CWC 1980/1981 FA கோப்பை 1979/1980 Pr. லீக் 1977/1978 Pr. லீக் 1976/1977 சி.டபிள்யூ.சி 1975/1976 ப்ரா. லீக் 1975/1976 Pr. லீக் 1974/1975 FA கோப்பை 1974/1975 Pr. லீக் 1973/1974 Pr. லீக் 1972/1973 Pr. லீக் 1971/1972 Pr. லீக் 1970/1971 Pr. லீக் 1969/1970 Pr. லீக் 1968/1969 Pr. லீக் 1967/1968 Pr. லீக் 1966/1967 சி.டபிள்யூ.சி 1965/1966 ப்ரா. லீக் 1965/1966 சி.டபிள்யூ.சி 1964/1965 ப்ரா. லீக் 1964/1965 Pr. லீக் 1963/1964 FA கோப்பை 1963/1964 Pr. லீக் 1962/1963 Pr. லீக் 1961/1962 Pr. லீக் 1960/1961 Pr. லீக் 1959/1960 Pr. லீக் 1958/1959
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்


கோல்கீப்பர்
49 ஜோசப் அனாங் இங்கிலாந்து 06/08/2000
1 Łukasz Fabiański போலந்து 04/18/1985
25 டேவிட் மார்ட்டின் இங்கிலாந்து 01/22/1986
35 டேரன் ராண்டால்ஃப் அயர்லாந்து 05/12/1987
பாதுகாக்க
4 ஃபேபியன் பல்புனா பராகுவே 08/23/1991
3 ஆரோன் கிரெஸ்வெல் இங்கிலாந்து 12/15/1989
2. 3 இசா டியோப் பிரான்ஸ் 01/09/1997
24 ரியான் ஃபிரடெரிக்ஸ் இங்கிலாந்து 10/10/1992
இருபது கோன்சலோ கார்டோசோ போர்ச்சுகல் 10/21/2000
53 பென் ஜான்சன் இங்கிலாந்து 01/24/2000
26 ஆர்தர் மசுவாகு காங்கோ டி.ஆர் 11/07/1993
52 ஜெர்மி நகாகியா இங்கிலாந்து 09/07/2000
இருபத்து ஒன்று ஏஞ்சலோ ஓக்போனா இத்தாலி 05/23/1988
5 பப்லோ ஸபலேட்டா அர்ஜென்டினா 01/16/1985
மிட்ஃபீல்டர்
44 பெர்னார்டோ ரோசா பிரேசில் 09/20/2000
8 பெலிப்பெ ஆண்டர்சன் பிரேசில் 04/15/1993
10 மானுவல் லான்சினி அர்ஜென்டினா 02/15/1993
ஆல்ஃபி லூயிஸ் இங்கிலாந்து 09/28/1999
16 மார்க் நோபல் இங்கிலாந்து 05/08/1987
18 பப்லோ ஃபோர்னல்ஸ் ஸ்பெயின் 02/22/1996
41 டெக்லான் அரிசி இங்கிலாந்து 01/14/1999
பதினைந்து கார்லோஸ் சான்செஸ் கொலம்பியா 02/06/1986
28 டோமே ச č செக் செ குடியரசு 02/27/1995
19 ஜாக் வில்ஷெர் இங்கிலாந்து 01/01/1992
முன்னோக்கி
27 அல்பியன் அஜெட்டி சுவிட்சர்லாந்து 02/26/1997
30 மைக்கேல் அன்டோனியோ இங்கிலாந்து 03/28/1990
17 ஜார்ரோட் போவன் இங்கிலாந்து 12/20/1996
22 செபாஸ்டியன் ஹாலர் ஐவரி கோஸ்ட் 06/22/1994
பதினொன்று ராபர்ட் ஸ்னோத்கிராஸ் ஸ்காட்லாந்து 09/07/1987
32 சாண்டே சில்வா போர்ச்சுகல் 03/16/1997
7 ஆண்ட்ரி யர்மோலென்கோ உக்ரைன் 10/23/1989
மேலாளர்
டேவிட் மோயஸ் ஸ்காட்லாந்து 04/25/1963
கோல்கீப்பர்-பயிற்சியாளர்
வலேரோ ஸ்பெயின் 02/28/1973