வில்பிரைட் போனிவில்பிரைட் குமியாண்ட் போனி - அல் அரபி, ஸ்வான்சீ சிட்டி, ஸ்வான்சீ சிட்டி யு 23, மான்செஸ்டர் சிட்டி, ஸ்டோக் சிட்டி, விட்டெஸ்ஸி, ஸ்பார்டா பிரஹா, ஸ்பார்டா பிரஹா பி, இசியா வாஸி

01/2019 - 06/2019 அல் அரபி அல் அரபி முன்னோக்கி
08/2017 - 01/2019 ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் முன்னோக்கி
09/2017 - 09/2017 ஸ்வான்சீ சிட்டி யு 23 ஸ்வான்சீ சிட்டி யு 23 முன்னோக்கி
07/2017 - 08/2017 மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் முன்னோக்கி
08/2016 - 06/2017 ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி முன்னோக்கி
01/2015 - 08/2016 மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் முன்னோக்கி
07/2013 - 01/2015 ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம் முன்னோக்கி
01/2011 - 07/2013 வேகம் வேகம் முன்னோக்கி
07/2008 - 01/2011 ஸ்பார்டா ப்ராக் ஸ்பார்டா ப்ராக் முன்னோக்கி
10/2007 - 06/2008 ஸ்பார்டா ப்ராக் பி ஸ்பார்டா ப்ராக் பி முன்னோக்கி
07/2006 - 09/2007 இசியா தெளிவு இசியா தெளிவு முன்னோக்கி
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்


கிளப் போட்டிகள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் UEFA 7 இரண்டு 3 4 இரண்டு 1 0 0 »ச. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். UEFA 6 இரண்டு 6 0 5 இரண்டு 0 0 »CL QF- பொருத்தங்கள்
யூரோபா லீக் UEFA இருபது 8 19 1 10 3 0 0 »EL- போட்டிகள்
யூரோபா லீக் தரம். UEFA 9 8 9 0 இரண்டு 0 0 0 Q QF- பொருத்தங்கள்
பிரீமியர் லீக் இங்கிலாந்து 115 36 75 40 39 பதினொன்று 1 0 »Pr. லீக்-போட்டிகள்
சாம்பியன்ஷிப் இங்கிலாந்து 7 1 1 6 1 0 0 0 »சாம்பியன்ஷிப்-போட்டிகள்
FA கோப்பை இங்கிலாந்து 5 4 4 1 இரண்டு 0 0 0 »FA கோப்பை-போட்டிகள்
லீக் கோப்பை இங்கிலாந்து 8 3 5 3 4 0 0 0 »லீக் கோப்பை-போட்டிகள்
யு 23 பிரீமியர் லீக் டிவ். 1 இங்கிலாந்து 1 1 1 0 1 0 0 0 23 U23 PL Div.1- போட்டிகள்
எரெடிவிசி நெதர்லாந்து 65 46 62 3 8 9 1 0 »எரெடிவிசி-போட்டிகள்
கே.என்.வி.பி கப் நெதர்லாந்து 4 5 இரண்டு இரண்டு இரண்டு 0 0 0 »கோப்பை போட்டிகள்
ப்ளேஆஃப்ஸ் எரெடிவிசி நெதர்லாந்து 4 5 4 0 இரண்டு 1 0 0 »ப்ளேஆஃப்ஸ்-போட்டிகள்
1 வது கால்பந்து லீக் செ குடியரசு 59 22 48 பதினொன்று 18 6 0 0 »1. லீக்-போட்டிகள்
கத்தார் ஸ்டார்ஸ் லீக் கத்தார் 7 5 6 1 இரண்டு 1 0 0 »QSL- போட்டிகள்
& தொகை 317 148 245 72 98 3. 4 இரண்டு 0 »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள்


குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் .


சர்வதேசங்கள்

லீக் போட்டிகளில் இலக்குகள் வரிசையைத் தொடங்குகிறது க்கு மாற்றாக மாற்று மஞ்சள் அட்டைகள் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகள் சிவப்பு அட்டைகள்
உலகக் கோப்பை ஃபிஃபா 3 இரண்டு இரண்டு 1 இரண்டு 0 0 0 »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள்
WC தகுதி ஆப்பிரிக்கா ஃபிஃபா 7 3 இரண்டு 5 1 0 0 0 »WCQ ஆப்பிரிக்கா-போட்டிகள்
நட்பு ஃபிஃபா 18 3 9 9 8 இரண்டு 0 0 »நட்பு-போட்டிகள்
ஆப்பிரிக்கா கோப்பை CAF 19 5 பதினொன்று 8 4 0 0 0 »ஆப்பிரிக்கா கோப்பை-போட்டிகள்
ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். CAF பதினொன்று 4 8 3 4 இரண்டு 0 0 »அஃப்ர். கோப்பை QF- போட்டிகள்
& தொகை 58 17 32 26 19 4 0 0 International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள்


ஆண்டின் சிறந்த வீரர்

நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து சாம்பியன்ஸ் 2013


அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

நெதர்லாந்து எரெடிவிசி 2012/2013